MN 03-05-10. – ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය

buddist 34

§ 1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී.
එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කජංගල නම් නියම්ගම සමීපයෙහිවූ මුවෙලු වෙනෙහි (මුඛෙලු නම් එක් වෘක්ෂ විශේෂයෙකි. ඒ මුවෙලු රුකින් ගැවසීගත් මහ වනලැහැබෙක) වැඩවසන සේක.

§ 2 . එකල්හි දිනෙක “පාරාසරිය” නම් බමුණාගේ අතවැසිවූ “උත්තර” නම් මානවකයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවීම පිණිස පැමිණියේ උන් වහන්සේ  වෙත  එළඹ,  සතුටු විය යුතුවූ සිහි කටයුතුවූ කථා කොට නිමවා එකත්පසෙක හුන්නේය. එසේ  එකත්පස්ව උන්නාවූ උත්තර මානවකයාගෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කාරණය අසා  වදාළ සේක.

“උත්තරය, ඔබේ ආචාර්යවරයා වන   පාරාසරිය බ්‍රාහ්මණයන් සිය  ශ්‍රාවකයන්ට ඉන්ද්‍රිය භාවනාව දේශනා කරන්නේ දැයි ’ ඇසූහ.
“එසේය  ගෞතමයන් වහන්ස,  පාරාසරිය නම් අප ආචාරීන් තුමා   ශ්‍රාවකයන්ට ඉන්ද්‍රිය භාවනාව දේශනා කෙරේයයි” කීය.

“උත්තරය,   පාරාසරිය බමුණු ආචාරීන්  ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කරන්නට කෙසේ උපදෙස් දෙන්නේද?”
 “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ලෝකයෙහි ඇති  රූප දෙස ඇසින් නොබලව! ලොව ඇති   ශබ්දයන් කණින් නොඅසව!. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, එසේ ඉන්ද්‍රිය පාලනයෙන් ම     ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කරන සේ අප ආචාරීන් වහන්සේ අපට දේශනා කරන්නේ ය” යි කීය.

“උත්තරය, පාරාසරිය ආචාරීන්ගේ  වචනය සැබෑ නම් උපතින්ම දෙනෙත් නොපෙනෙන ජාති අන්ධයා ද , උපතින්ම කිසි ශබ්දයක් ඇසීමට අසමත් ජාති බිහිරි මනුෂ්‍යයාද, සම්පුර්ණයෙන්ම වඩන ලද ඉන්ද්‍රිය ඇති ඉන්ද්‍රිය භාවනාවේ ඉහලම ඵල ලැබුවෝ නොවෙත්දැ”යි  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසීය.

මෙසේ වදාළ කල්හි පාරාසරිය බමුණාගේ අතවැසිවූ උත්තර මානවකයා පෙර වූ අහංකාර පෙනුම සිඳී තේජස් රහිත බවට පැමිණියේ නිහඬ විය. බිම බලාගෙන කිසි උත්තරයක් දීමට නොහැකිව ඉතා දැඩි කනස්සල්ලට පත්ව සිටියේය. 

§ 3  එසේ කනස්සල්ලට පත්ව බිම බලා සිටියාවූ , උත්තර මානවකයා දුටු , භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිරයන් ඇමතීය.
“ආනන්දය, පරාසරිය බමුණා සිය  ශ්‍රාවකයන්ට ඉඳුරන් වැඩීම අන් ආකාරයකින් කියයි. ආර්‍ය්‍ය විනයෙහි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව අන් ආකාරයකින් වේයයි වදාළසේක.

[සටහන : ඉන්ද්‍රිය භාවනාව යනු බාහිර ඉන්ද්‍රිය දොර පසින් ගන්න අරමුණු වලට කෙසේ නම් ප්‍රති ක්‍රියා දැක්වේද යන්නයි. ප්‍රාථමික වශයෙන් මේ බමුණු පඬිවරයා ඉගැන්වූ “ඉන්ද්‍රිය සංවරය”බුදු සමයේ ඉගැන්වූ ඉන්ද්‍රිය සංවරයලෙස අද ද සමහරබෞද්ධයෝ අදහති. සැබෑ ඉන්දිරිය භාවනාව මින් ඔබ්බට ගිය අරමුණු වල සටහන් සහ සඥා උපාදාන ලෙස ග්‍රහණය නොවෙන සේ කරණ මනසේ වර්ධනයයි. ගෝචර වන අරමුණු වහ වහාම විදර්ශනාවට නැංවීම හා ඉන් ඔබ්බෙහි ආරම්මණ සඥාව විපල්ලාසයන්ගෙන් තොරව දකිමින්, අසමින්,…. ඒවායේ ත්‍රිලක්ෂණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම ය. – භික්කු බෝධි ]

“ භාග්‍යවතුන් වහන්ස! මේ සාසනයේ, මේ   ආර්‍ය්‍ය විනයෙහි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව අප කෙරෙහි අනුකම්පාකොට දේශනා කරන්නේ නම් භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මේ එයට සුදුසු  කාලය  වන්නේය. සුගතයන් වහන්ස, මේ එයට අවස්තාව  වන්නේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මේ ධර්ම පරියාය  අසා භික්ෂූහු ඒ  දරන්නාහුයයි” කීය.
“එසේවී නම් ආනන්දය, අසව! මනාකොට මෙනෙහිකරව!. කියන්නෙමි”යි වදාළේය.

“එසේය, වහන්සැ”යි ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවත්හට උත්තර දුන්හ.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක.

§ 4 “ආනන්දය, මේ  ආර්‍ය්‍ය විනයෙහි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව මෙසේ වේ,

“ආනන්දය!   කෙනෙකු  ඇසින් රූපයක්  දුටු විට “ඒ රුපය කෙරෙහි කැමැත්තක්  උපදියි, හෝ  අකමැත්තක් හෝ   කිපීම උපදියි, හෝ කැමැත්තෙන් අකමැත්තෙන් තොරවූ සිතක් උපදින්නේය. 

[අටුවාව : කැමති අරමුණක් හමුවෙහි මනාපසිත පහල වේ. අමනාප රුපයක් නිසා ‘අමනාප’ සිතක් ඇති වේ. කැමති හෝ අකමැති නොවන අරමුණක් උදාසීන සිතක් උපදවයි. මෙහි අමනාප සිත යනු තරහ, ද්වේශ සිතක් පමණක් නොව ඊට වඩා සියුම් නුරුස්නා සහගත හෝ අකමැති සිත ද ඇතුළු වූ මුළු පරාසයම වේ. මනාප සිතිවිල්ලෙන් කුසල කර්මයක් ද අමනාප සිතුවිල්ලෙන් අකුසල කර්මයක්ද මනාප අමනාපයෙන් තොර උපේක්ඛාසිතිවිල්ලෙන් උදාසීන කර්මයක්ද සිදු වෙයි.]]

එසේ සිතිවිල්ලක් ඇතිවන විට මේ සාසනයේ භික්ෂුව වඩන ලද සතිය ඇත්තේ නම් , තමා තුල මනාප සිතක් පහල වූ බව දනී, තමා තුල අමනාප සිතක් ඇතිවූ බව දනී, තමා තුල උපේක්ඛා සිතක් පහල වූ බව දනී.

එසේම  එසේ උපන් මනාප සිතද, අමනාප සිතද , උපේක්ඛා සිතද ඉතා ඉක්මනින් නැතිව එකම උපේක්ඛා සිතක්  ඇතිවන බව දකියි.

[මේ කැමති , අකමැති බැවින් හිස් ස්ථාවරය “විපස්සනා උපේක්ඛාව” ලෙස ටීකාවෙහි  දැක්වේ. භික්ෂුව එවිට අරමුණ නිසා රාගයක්, ද්වේශයක් හෝ මෝහයක්  දක්වා  සිත  නොනංවයි]

ආනන්දය, යම්සේ මනා සේ  ඇස් පෙනෙනා මිනිසෙක් ඇස් හැර නැවත වහා ඇස් පියාගන්නේද, නැතිනම් පියාගන සිටි ඇස් හරින්නේද, එතරම් වේගයකින් එසේ ක්ෂනිකව මනාප, අමනාප සිත් උපේක්ඛා සිත් බවට පත් වනු ඔහු දකියි. [ඒ රාග ද්වේශ මෝහ නො ඉපදවීමේ පිළිවෙල උපේක්ඛා විපස්සනාව වේ ] ආර්‍ය්‍යවිනයයෙහි මෙය ඇසින් දතයුතුවූ රූපාරම්මණයන්හි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාවයයි කියනු ලැබේ.

§ 5  “නැවතද ආනන්දයෙනි, භික්ෂුවට කණින් (ශ්‍රොත විඥානයෙන්) ශබ්දයක්  අසා මනාප සිත උපදී. හෝ  අමනාප සිත උපදී. හෝ  මනාප අමනාප සිත උපදී. හෙතෙම මෙසේ දනීද මට ලෝභ සහගත සිත උපන්නේය. ද්වේෂ සහගත සිත උපන්නේය. එයද වනාහි හේතුවෙන් හටගත් ඕළාරිකාරම්මණය නිසා උපන්නේය.  මේ (විදර්‍ශනා) උපෙක්‍ෂාව  ශාන්ත වන්නීය. ප්‍රණීත වන්නීය. ඔහුගේ උපන් ඒ මනාප සිතද, උපන් අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැති වෙයි. විදර්‍ශනොපෙක්‍ෂාව මනාව සිටීයි.

“ආනන්දයෙනි,  යම් ශක්තිමත්  පුරුෂයෙක් අසුරක්  ගසන්නේද, එපරිද්දෙන්ම සැනෙකින් , යම් කිසිවෙකුට මෙසේ වහා, මෙසේ ඉක්මනින්, මෙසේ පහසුවෙන් උපන් මනාපවූ සිතද, උපන් අමනාපවූ සිතද උපන් මනාප අමනාප සිතද, නිරුද්ධ වෙයි. විදර්‍ශනොපෙක්‍ෂාව මනාව සිටීද, ආනන්දය, මෙය ආර්‍ය්‍ය විනයයෙහි කණින් දතයුතුවූ ශබ්දයන්හි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාවයයි කියනු ලැබේ.

§ 6 . “නැවතද ආනන්දයෙහි, මහණකු ඝ්‍රාණවිඥානයෙන් (නැහැයෙන්) ගඳක් හෝ සුවඳක්  ආඝ්‍රාණයකොට මනාප සිතක් උපදී. අමනාප සිතක් උපදී. මනාප-අමනාප සිතක්  උපදී. හෙතෙම ඒ  මෙසේ දනී. මට මේ ලෝභ සහගත  මනාප  සිත උපන්නේය. මට  ද්වේෂ සහගත අමනාප  සිත උපන්නේය. එයද මේ අරමුණ  හේතුවෙන් හටගත් ඕළාරිකාරම්මණය නිසා උපන්නේය. මේ (විදර්ශනා) උපෙක්ෂාව, ශාන්ත වන්නීය,  ප්‍රණීත වන්නීය. ඔහුගේ උපන් ඒ මනාප සිතද, උපන් අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැතිවෙයි. විදර්ශනොපෙක්ෂාව මනාව පිහිටා  සිටී.

ආනන්දයෙනි, යම්සේ වනාහි මඳක් නැබුරුවූ නෙලුම් කොළයෙකැ වැටෙන්නාවූ දියබින්දු එම කොලය මත නොරදා නොසිටිද්ද, එපරිද්දෙන්ම ආනන්දයෙනි, යම් කිසිවෙකුට මෙසේ වහා, මෙසේ ඉක්මනින්, මෙසේ පහසුවෙන්, උපන් මනාප සිතද, උපන් අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැති වෙයි, යන  විදර්ශනොපෙක්ෂාව මනාව සිටීද, ආනන්දයෙනි, මෙය ආර්ය විනයයෙහි නාසයෙන් දතයුතුවූ ගන්ධයන්හි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාවයයි කියනු ලැබේ.

§ 7   .‘නැවතද ආනන්දය, භික්ෂුවහට ජිව්හා විඥානයෙන් (දිවෙන්) රසක්  විඳගෙන මනාප සිත උපදී. හෝ  අමනාප සිත උපදී. හෝ  මනාප-අමනාප සිත උපදී. හෙතෙම මෙසේ දනී. මට මේ ලෝභ සහගත මනාප  සිත උපන්නේය. ද්වේෂ සහගත අමනාප  සිත උපන්නේය.

එය ඒ රස අරමුණ හේතුවෙන් හටගත් ඕළාරිකාරම්මණය නිසා උපන්නේය. යම් මේ (විදර්ශනා) උපෙක්ෂාව  ශාන්ත ය.  ප්‍රණීතය. ඔහුගේ උපන් ඒ මනාප සිතද, උපන් අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැති වෙයි. විදර්ශනාඋපෙක්ෂාව මනාව පිහිටයි.

ආනන්දයෙනි, යම්සේ  පුරුෂයෙක් දිවග කෙළ පිඩක් කොට පහසුවෙන් කෙළගසන්නේද, එපරිද්දෙන්ම ආනන්දය, යම් කිසිවෙකුට මෙසේ වහා, මෙසේ ඉක්මනින්, මෙසේ පහසුවෙන්, උපන් මනාප සිතද, අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැති වෙයි. විදර්ශනොපෙක්ෂාව මනාව පිහිටයිද ආනන්දය, එය ආර්ය විනයෙහි දිවෙන් දතයුතු රසයන්හි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාවයයි කියනු ලැබේ.

§ 8  “නැවතද ආනන්දය, මහණකු හට කයින් යම්  පහසක්  ස්පර්ශකොට මනාපවූ සිතක් උපදී. හෝ අමනාප සිතක්  උපදී. හෝ  මනාප-අමනාප සිතක්  උපදී. හෙතෙම මෙසේ දනී මට මේ ලෝභ සහගත සිත උපන්නේය. මේ  ද්වේෂ සහගත සිත උපන්නේය.

එය ස්පර්හ ආරම්මණය  හේතුවෙන් හටගත් ඕළාරිකාරම්මණය නිසා උපන්නේය. ඔහුගේ උපන් ඒ මනාප සිතද, උපන් අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැතිවෙයි. විදර්ශනොපෙක්ෂා මනාව පිහිටයි. මේ මනාප අමනාප සිත වහා නැසී යාමෙන් ඇතිවූ  මේ (විදර්ශනා) උපෙක්ෂාව ශාන්ත ය. ප්‍රණීතය,

  ආනන්දය, යම්සේ බලවත් පුරුෂයෙක් හැකුළුෑ අත හෝ දිගහරින්නේද, දික්කළ අත හෝ වක් කරන්නේද, හෝ එපරිදි සැනෙකින්ම ආනන්දය, යම් කිසිවෙකුට මෙසේ වහා, මෙසේ ඉක්මනින්, මෙසේ පහසුවෙන්, උපන් මනාප සිතද, අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැති වෙයිද, විදර්ශනොපෙක්ෂාව මනාව සිටීද, ආනන්දය, මෙය ආර්ය විනයෙහි කයින් දතයුතු ස්පර්ශයන්හි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාවයයි කියනු ලැබේ.

§ 6  ‘නැවතද ආනන්දය, මහණහට මනසින් ධර්මාරම්මණයන් දැන මනාප සිත උපදී. අමනාප සිතද උපදී. මනාප අමනාප සිතද උපදී. හෙතෙම මෙසේ දනී. මට මේ ලෝභ සහගත සිත උපන්නේය. ද්වේෂ සහගත සිත උපන්නේය. එයද වනාහි හේතුවෙන් හටගත් ඕළාරිකාරම්මණය නිසා උපන්නේය. යම් විදර්ශනා උපෙක්ෂාවක් වේද, මෝතොමෝ ශාන්ත වන්නීය. මෝතොමෝ ප්‍රණීත වන්නීය. ඔහුගේ උපන් ඒ මනාප සිතද, උපන් අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැතිවෙයි. විදර්ශනොපෙක්ෂාව මනාව සිටී. ආනන්දයෙනි, යම්සේ වනාහි ශක්ති ඇති පිරිමියෙක් දවස මුළුල්ලෙහි තැවුණු යකඩ තැටියක දිය බින්දු දෙකක් හෝ තුනක් හෝ හෙලන්නේද, ආනන්දයෙනි, ඒ දිය බින්දු වැටීම හෙමිහිටය. එතකුදුවුවත් වහාම ඒ දිය බින්දු හාත්පස ක්ෂයවීමට වැනසීමට යන්නේද, එපරිද්දෙන්ම ආනන්දයෙනි, යම් කිසිවෙකුට මෙසේ වහා, මෙසේ ඉක්මනින්, මෙසේ පහසුවෙන් උපන් මනාප සිතද, අමනාප සිතද, උපන් මනාප-අමනාප සිතද නැතිවෙයිද, විදර්ශනොපෙක්ෂාව මනාව සිටීද, ආනන්දයෙනි, එය ආර්යවිනයයෙහි සිතින් දතයුතුවූ, ධර්මාරම්මණයන්හි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාවයයි කියනු ලැබේ.
“ආනන්දයෙනි, මෙසේ වනාහි ආර්‍ය්‍යවිනයයෙහි නිරුත්තරවූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව වේ” (යයි වදාළසේක.)

“නැවතද ආනන්දය, කෙසේ නම් ශෛක්ෂ තෙමේ ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්තවේද? ආනන්දය, මේ ශාසනයෙහි මහණහට ඇසින් රූප දැක මනාප සිතද උපදී, අමනාප සිතද උපදී. මනාප අමනාප සිතද උපදී. හෙතෙම උපන් ඒ මනාප සිත කරණකොටද, උපන් අමනාප සිත කරණකොටද, උපන් මනාප අමනාප සිත කරණකොටද හැකිලෙයි, ලජ්ජා වෙයි, පිළිකුල් කෙරෙයි. කණින් ශබ්ද අසා මනාප සිතද උපදී. අමනාප සිතද උපදී. මනාප-අමනාප සිතද උපදී. හෙතෙම උපන් ඒ මනාප සිත කරණකොටද, උපන් අමනාප සිත කරණකොටද, උපන් මනාප-අමනාප සිත කරණකොටද හැකිලෙයි, ලජ්ජාවෙයි, පිළිකුල් කෙරෙයි. නාසයෙන් ගඳ ආඝ්‍රාණය කොට මනාප සිතද උපදී, අමනාප සිතද උපදී, මනාප-අමනාප සිතද උපදී. හෙතෙම උපන් ඒ මනාප සිත කරණකොටද, උපන් අමනාප සිත කරණකොටද, උපන් මනාප-අමනාප සිත කරණකොටද, හැකිලෙයි, ලජ්ජාවෙයි. පිළිකුල් කෙරෙයි. දිවෙන් රස ආස්වාදනයකොට (විඳ) මනාප සිතද උපදී. අමනාප සිතද උපදී. මනාප අමනාප සිතද උපදී. හෙතෙම උපන් ඒ මනාප සිත කරණකොටද, උපන් අමනාප සිත කරණකොටද, උපන් මනාප-අමනාප සිත කරණකොටද හැකිලෙයි, ලජ්ජාවෙයි, පිළිකුල් කෙරෙයි. කයින් ප්‍රෂ්ටව්‍යය ස්පර්ශකොට මනාප සිතද උපදී. අමනාප සිතද උපදී. මනාප අමනාප සිතද උපදී. හෙතෙම උපන් ඒ මනාප සිත කරණ කොටද, උපන් අමනාප සිත කරණකොටද, උපන් මනාප-අමනාප සිත කරණකොටද, හැකිලෙයි, ලජ්ජාවෙයි, පිළිකුල් කෙරෙයි. සිතින් ධර්මාරම්මණය දැන මනාපවූ සිතද උපදී. අමනාපවූ සිතද උපදී. මනාප-අමනාපවූ සිතද උපදී. හෙතෙම උපන් ඒ මනාප සිතින්ද, උපන් අමනාප සිතින්ද, උපන් මනාප අමනාප සිතින්ද කරණකොටගෙන හැකිලෙයි, ලජ්ජා වෙයි, පිළිකුල් කෙරෙයි, ආනන්දය, මෙසේ වනාහි ශෛක්ෂ තෙමේ පිළිපැදීමෙන් යුක්ත වේ.

“ආනන්දය, කෙසේ නම් ආර්‍ය්‍යතෙමේ වැඩුණු ඉඳුරන් ඇත්තේ වේද, ආනන්දය; මේ ශාසනයෙහි මහණහට ඇසින් රූප දැක මනාප සිත උපදීද, අමනාපවූ සිත උපදීද, මනාප අමනාපවූ සිතද උපදී. ඉදින් පිළිකුල් අරමුණෙහි ‘අප්‍රතිකූල සංඥාව ඇත්තෙක්ව වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, එහි අප්‍රතිකූල සංඥාව ඇත්තෙක්ව වාසය කෙරේ. ඉදින් පිළිකුල් නොවූ අරමුණෙහි ‘පිළිකුලය යන සංඥාව ඇත්තෙක්ව වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, එහි පිළිකුලය යන හැඟීම ඇත්තෙක්ව වාසය කෙරේ. ‘ඉදින් පිළිකුල් අරමුණෙහිද නොපිළිකුල් අරමුණෙහිද, නොපිළිකුල්ය යන සංඥාව ඇත්තෙක්ව වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, එහි අප්‍රතිකූල සංඥාව ඇත්තෙක්ව වසයි. ‘ඉදින් නොපිළිකුල් අරමුණෙහිද පිළිකුල් අරමුණෙහිද පිළිකුල් සංඥාව ඇත්තෙක්ව වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, එහි පිළිකුලය යන සංඥාව ඇත්තෙක්ව වසයි. ‘ඉදින් පිළිකුල් අරමුණෙහිද, නොපිළිකුල් අරමුණෙහිද (පිළිකුලය නොපිළිකුලය යන) ඒ සංඥා දෙකම හැර සිහි ඇත්තෙක්ව, යහපත් ප්‍රඥා ඇත්තෙක්ව, උපෙක්ෂා ඇත්තෙක්ව (මැදහත්ව) වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, සිහියෙන් යුක්තව නුවණින් යුක්තව, මැදහත්ව වාසය කෙරේ.

“නැවතද ආනන්දය, කණින් ශබ්ද අසා, නාසයෙන් ආඝ්‍රාණය කොට, දිවෙන් රස විඳ, කයින් ස්පර්ශකොට, සිතින් ධර්මයන් දැන, මනාප සිත උපදීද, අමනාප සිත උපදීද, මනාප අමනාප සිත උපදීද,
‘ඉදින් පිළිකුල් අරමුණෙහි නොපිළිකුලය යන සංඥාව ඇත්තෙක්ව වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද,
එහි නොපිළිකුල්ය යන සංඥාව ඇතිව වාසය කෙරෙයි.

ඉදින් නොපිළිකුල් අරමුණෙහි පිළිකුල්ය යන සංඥා ඇත්තෙක්ව වසන්නෙමි’යි කැමැතිවේද,
එහි පිළිකුල්ය යන සංඥා ඇතිව වාසය කෙරෙයි.

‘ඉදින් පිළිකුල් අරමුණෙහිද, නොපිළිකුල් අරමුණෙහිද නොපිළිකුල්ය යන සංඥා ඇතිව වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, එහි නොපිළිකුල්ය යන සංඥා ඇතිව වාසය කෙරෙයි.

 ‘ඉදින් නොපිළිකුල් අරමුණෙහිද, පිළිකුල් අරමුණෙහිද, පිළිකුල් සංඥා ඇතිව වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, එහි පිළිකුල්ය යන සංඥා ඇතිව වසයි.

‘ඉදින් නොපිළිකුල් අරමුණෙහිද, පිළිකුල් අරමුණෙහිද, පිළිකුල්ය යන සංඥා ඇතිව වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, එහි පිළිකුල්ය යන සංඥා ඇතිව වසයි.

English Version

‘ඉදින් පිළිකුල් අරමුණෙහිද, නොපිළිකුල් අරමුණෙහිද, ඒ පිළිකුල් නොපිළිකුල් දෙකද හැර සිහි නුවණින් යුක්තව, උපෙක්ෂාව ඇත්තෙක්ව, වසන්නෙමි’යි කැමැති වේද, එහි සිහි නුවණින් යෙදී මැදහත්ව වසයි. ආනන්දය, මෙසේ වනාහි ආර්‍ය්‍යතෙමේ වඩනලද ඉඳුරන් ඇත්තේ වේ.

“ආනන්දයෙනි, මෙසේ වනාහි මා විසින් ආර්‍ය්‍ය විනයෙහි නිරුත්තරවූ, ඉන්ද්‍රිය භාවනාව දේශනා කරනලදී. ශෛක්ෂ ප්‍රතිපදාව ඇති පුද්ගලයා දේශනා කරන ලද්දේය. වඩනලද ඉන්ද්‍රියයන් ඇති ආර්‍ය්‍යතෙම දේශනා කරන ලද්දේය. ආනන්දයෙනි, ශ්‍රාවකයනට හිතෛෂීවූ අනුකම්පා කරන්නාවූ ශාස්තෲන් විසින් අනුකම්පා පිණිස යමක් කටයුතුද, එය මා විසින් තොපට කරනලදී. ආනන්දය, ඒ වෘක්ෂමූලයෝ වෙති. ඒ සූන්‍යාගාරයෝ වෙති. ආනන්දය, භාවනා කරව්. පමා වූවෝ නොවව්. පසුව විපිළිසර වූවෝ නොවව්. මේ තොපට අපගේ අනුශාසනයයි.”

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක. සතුටු සිතැති ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිර තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තේය.

maha rahathun

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.