AN 05- 05-මුණ්ඩරාජ වර්‍ගය-1

05-05-01- භොගාදිය සූත්‍රය

§ 1, එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු මහ සිටාණන් විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි  දිනෙක  අනේපිඬු මහ සිටු තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පස්ව හුන්නේය. එකත්පස්ව හුන්නාවූ අනේපිඬු මහ සිටුහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ  වදාළ සේක.

§ 2, ’’ගෘහපතිය, සිය ධන  සම්පතින් ඉටු කල යුතු කරුණු පසක් වෙත්. කවර පසක්ද යත්?

 •  ’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයෙක්  උත්‍ථාන වීර්‍ය්‍යයෙන් වැඩ කොට, සිය බාහු බලයෙන් වැඩ කොට රැස්රැ කළාවූ,  දාඩිය වැගිරීමෙන් උපයා ගත්තාවූ , සිය දැහැමිවූ කර්මාන්තයෙන් දැහැමෙන් ලබන ලද්දාවූ සම්පත්වලින්, ඔහු තමාද  සුවපත් වෙයි. සතුටට පත් වෙයි. සිය ජීවිතය මනාකොට සුවසේ පරිහරණය කරයි.
  තම මව්පියන් සුවපත් කරයි. සතුටු කරයි. සිය  අඹුදරුවන් හා දැසිදස් කම්කරුවන්  සුවපත් කරයි. පිණවයි. මනාකොට ඔවුනගේ ජීවිත ගෙවන්නට සලස්වයි. මේ සම්පත්ප පරිහරණයේ පළමු වන ප්‍රයෝජනය වේ. .
 • නැවත අනිකක්ද කියමි.
  ’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයෙක් උත්‍ථාන වීර්‍ය්‍යයෙන් වැඩ කොට, සිය බාහු බලයෙන් වැඩ කොට රැස්රැ කළාවූ,  දාඩිය වැගිරීමෙන් උපයා ගත්තාවූ , සිය දැහැමිවූ කර්මාන්තයෙන් දැහැමෙන් ලබන ලද්දාවූ සම්පත්වලින්, ’’සිය යහළු මිත්‍රාදීන් සැපවත් කරයි. පිණවයි. ඔවුන්ගේ ජීවිත යහපත්ව ගෙවන්නට සලස්සවයි.
 • නැවත අනිකක්ද කියමි.
  ’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම උත්‍ථාන වීර්‍ය්‍යයෙන් වැඩ කොට, සිය බාහු බලයෙන් වැඩ කොට රැස්රැ කළාවූ,  දාඩිය වැගිරීමෙන් උපයා ගත්තාවූ , සිය දැහැමිවූ කර්මාන්තයෙන් දැහැමෙන් ලබන ලද්දාවූ සම්පත්, ගින්නෙන් හෝ, ගංවතුරෙන් විනාස නොවන්නට , 
  සොරුගෙන් රැකගන්නට, රාජ සන්තක වීමෙන් වලක්වා ගන්නට හෝ, අප්‍රිය වූ විරුද්ධවාදීන් අයත්කරගන්නවා වලක්වාගන්නට කටයුතු කරයි. [ අද දවසේ නම් බැංකුවල තැන්පත් කිරීම, රක්ෂණ ලබා ගැනීම, අයබදු ආදිය නිසි ලෙස ගෙවීම, නීතිය අනුව ඔප්පු ආදිය සකසා  ගැන්ම ආදියෙන් )  තමා නිරුපද්‍රිත වෙයි.  මේ සිය සම්පත් පරිභෝග කලයුතු  තුන්වන කරුණ වේ.
 • නැවත අනිකක්ද කියමි.
  ’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයෙක් 
  උත්‍ථාන වීර්‍ය්‍යයෙන් වැඩ කොට, සිය බාහු බලයෙන් වැඩ කොට රැස් කළාවූ,  දාඩිය වැගිරීමෙන් උපයා ගත්තාවූ , සිය දැහැමිවූ කර්මාන්තයෙන් දැහැමෙන් ලබන ලද්දාවූ සම්පත් පංච බලි  ලෙසද පරිහරණ කරන්නේ වෙයි.
  ’’පිදවිලි පසනම්. නෑයින්ට කල යුතු සංග්‍රහය (ඥාති බලි) . ආගන්තුගයන්ට කටයුතු සංග්‍රහය [අතිථිබලිං].  පරලොව ගියවුන්ට පින් පිණිස කළයුතු පූජා [පුබ්බපෙතබලි]ය. රජුන්ට දියයුතු බදු (රාජ බලි) . දෙවි දේවතාවන්ට දියයුතු පූජාවය (දේවතා  බලි) යන පසයි. මේසම්පත් යොදා කලයුතු  සතරවන පාරිභෝග කරුණ වේ.
 • නැවත අනිකක්ද කියමි.
  ’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම උත්‍ථාන වීර්‍ය්‍යයෙන් වැඩ කොට, සිය බාහු බලයෙන් වැඩ කොට රැස්රැ කළාවූ,  දාඩිය වැගිරීමෙන් උපයා ගත්තාවූ , සිය දැහැමිවූ කර්මාන්තයෙන් දැහැමෙන් ලබන ලද්දාවූ සම්පත්
  ’’මදයෙන් හා ප්‍රමාදයෙන් වැළකුණාවූ, ඉවසීම සහ මුදු මනසිකාරය වැඩුවාවූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට සංග්‍රහ කරන්නට නිර්වාන ගාමි මගට පිළිපන් මහනුනට දන් සැකසීමට යොදන්නේ වේද ඒ ඔහුට
   මතුමත්තෙහි සැප විපාක දෙන්නාවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ ධන පරිභෝජනය  වෙයි.  මේ ධන සම්පත් පරිභෝජනය කල යුතු පස්වන ආකාරය වේ.

ගෘහපතිය, මේ  වනාහි සම්පත් පරිභෝජනය කළයුතු පස් ආකාරය වෙත්.


’’ගෘහපතිය, ඉදින් සිය ධන  සම්පත්  මේ ආකාර පසින් පරිභෝජනය කරමින් සිටියාවූ 
ඒ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ ධන සම්පත් ඉවර වීද, එසේ ධනය නිම වූ විට ඔහු මෙසේ සිතයි. “එකාන්තයෙන් ධනය පරිභෝජනය කල යුතු ආකාර පසින් ධන පරිභෝජනය කිරීමෙන් ඒ ධනය නිම විය. ඒ නිසා මට දුක් වන්නට ලත වීමට හේතුවක් නැත.” මේ පස් ආකාරයෙන් ධන පරිභෝගැ කරත්දී ඒ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ ධන සම්පත් වැඩෙත් ද එවිට ඔහු මෙසේ සිතයි.
‘”එකාන්තයෙන් ධනය පරිභෝජනය කල යුතු ආකාර පසින් ධන පරිභෝජනය කිරීමෙන් මගේ  ධනය වැඩි විය.  ඒ නිසා මට දුක් වන්නට ලත වීමට හේතුවක් නැත.” 

 මෙසේ මොහුට කරුණු දෙකින්ම විපිළිසර නොවීම වේය’’ යි වදාළ සේක.


(1) ’’මා විසින් සම්පත් අනුභව කරණ ලදහ. පෝෂණය කළයුත්තෝ පෝෂණය කරණ ලදහ. විපත්තීහු එතර කරණ ලදහ. මතු මත්තෙහි උතුම් විපාක ඇති දානය දෙන ලදී. තවද, පිදවිලි පස කරණ ලදී.
(2) ’’සංයම ඇත්තාවූ, බ්‍රහ්මචාරීවූ, සිල්වත්හු උපස්ථාන කරණ ලදහ. නුවණැත්තේ ගිහිගෙයි වසමින් යමක් සඳහා සම්පත් කැමති වන්නේද, මා විසින් ඒ අර්ත්‍ථය ලබන ලදී. පසුව නොතැවියයුතු පරිදි කරණ ලදී.
(3) ’’මේ සිහි කරන්නාවූ සත්ත්‍වතෙම පඤ්ච සීලයෙහි පිහිටියාවූ මිනිසෙක් වේද, මෙලොවදීම ඔහු ප්‍රශංසා ලබත්. පරලොව දෙව්ලොවද සතුටුවේය’’ යි වදාළ සේක.

05-05-02- සප්පුරිස සූත්‍රය

§ ’මහණෙනි, කුලයෙහි උපදිනු ලබන්නාවූ සත්පුරුෂ තෙම බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. මව්පියන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. අඹුදරුවන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. දැසිදස් කම්කරු පුරුෂයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. මිත්‍රාමාත්‍යයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ.
’’මහණෙනි, යම්සේ මහත්වූ වර්‍ෂාව සියලු සත්ත්‍වයන් සම්පාදනය කරමින් බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේද. මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම මහණෙනි, කුලයෙහි උපදිනු ලබන්නාවූ සත්පුරුෂ තෙම බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. මව්පියන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. අඹුදරුවන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. දැසිදස් කම්කරු පුරුෂයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. මිත්‍රාමාත්‍යයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස වේ.
(1) ’’බොහෝ දෙනාට හිතවූයේ, සම්පත් ලැබ සිටි ධර්‍මයෙන් රක්නා ලද ඔහු දේවතා තොමෝ රකියි. බහුශ්‍රුතවූ, ශීලයෙන් හා ව්‍රතයෙන් යුක්තවූ, ධර්‍මයෙහි පිහිටියහු කීර්ති තොමෝ නොහරියි.
(2) ’’ධර්‍මයෙහි පිහිටියාවූ, ශීලයෙන් යුක්තවූ, සත්‍ය වචන කියන්නාවූ, ලජ්ජා ඇති, ජම්බු නදියෙන් හටගත් රනින් කළ කාසියක් වැනිවූ ඔහුට කවරෙක් නින්‍දා කරන්ට සුදුසු වේද, දෙවියෝද ඔහුට ප්‍රශංසා කරත්. බ්‍රහ්මයා විසින්ද හෙතෙම ප්‍රශංසා කරණ ලද්දේය’’ යි වදාළ සේක.

3. ඉට්ඨසුත්තං 3. ඉඨ ධම්ම සූත්‍රය
§ ’’එකල්හි වනාහි අනේපිඬු මහ සිටු තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පස්ව හුන්නේය. එකත්පස්ව හුන්නාවූ අනේපිඬු මහ සිටුහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.
ගෘහපතිය, ඉෂ්ටවූ, කැමතිවූ, මන වඩන්නාවූ, මේ ලෝකයෙහි දුර්ලභ කරුණු පසක් වෙත්. කවර පසක්ද යත්? ගෘහපතිය, ඉෂ්ටවූ, කැමතිවූ, මන වඩන්නාවූ, ආයුෂය තෙම ලෝකයෙහි දුර්ලභ වේ. ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ශරීර වර්‍ණය තෙම ලෝකයෙහි දුර්ලභ වේ. ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, සැපය ලෝකයෙහි දුර්ලභ වේ. ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, යශස ලෝකයෙහි දුර්ලභ වේ. ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ස්වර්‍ග සැපයෝ ලෝකයෙහි දුර්ලභ වෙත්.
’’ගෘහපතිය, මොහු වනාහි ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ලෝකයෙහි දුර්ලභවූ කරුණු පස වෙත්. ගෘහපතිය,
ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ලෝකයෙහි දුර්ලභවූ මේ පඤ්ච ධර්‍මයන්ගේ යාඥා කිරීම් හේතුවෙන් හෝ ප්‍රාර්ත්‍ථනා හේතුවෙන් හෝ ලැබීම නොකියමි.
’’ගෘහපතිය, ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ලෝකයෙහි දුර්ලභවූ මේ පස් වැදෑරුම්වූ කාරණයන්ගේ ආයාචනා හේතුවෙන් හෝ ප්‍රාර්ත්‍ථනා හේතුවෙන් හෝ ලැබිමක් වන්නේ නම් මේ ලෝකයෙහි කවරෙක් කුමකට භය වන්නේද? ගෘහපතිය, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ආයුෂය කැමැත්තේ ආයුෂය යාඥා කරන්නට හෝ ආයුෂයට සතුටුවන්ට හෝ. ආයුෂයට කැමතිවන්ට හෝ නොම සුදුසුයි. ගෘහපතිය, ආයුෂය කැමතිවූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා විසින් ආයුෂ පිණිස පවත්නාවූ කුශල ප්‍රතිපදාව පිළිපැදිය යුතුයි. ආයුෂය පිණිස පවත්නාවූ, පිළිපන්නාවූ, මොහුගේ කුශල ප්‍රතිපදාව වනාහි ආයුෂය ලැබීම පිණිස පවතියි. හෙතෙම දිව්‍යවූ හෝ මනුෂ්‍යවූ හෝ ආයුෂය ලබන්නේ වෙයි.
’’ගෘහපතිය, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම වර්‍ණය කැමැත්තේ වර්‍ණය යාඥා කරන්නට හෝ සතුටුවන්ට හෝ. වර්‍ණයට කැමතිවන්ට හෝ නොම සුදුසුයි. ගෘහපතිය, වර්‍ණය කැමැත්තාවූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා විසින් වර්‍ණය පිණිස පවත්නාවූ ප්‍රතිපදාව පිළිපැදිය යුතුයි. මොහු විසින් පිළිපන්නාවූ වර්‍ණය පිණිස පවත්නාවූ, ප්‍රතිපදාව වනාහි වර්‍ණය ලැබීම පිණිස පවතියි. හෙතෙම දිව්‍යවූ හෝ මනුෂ්‍යවූ හෝ වර්‍ණය ලබන්නේ වෙයි.
’’ගෘහපතිය, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම සැප කැමැත්තේ සැපය යාඥා කරන්ට හෝ සතුටුවන්ට හෝ. සැපයට කැමතිවන්ට හෝ නොම සුදුසුයි. ගෘහපතිය, සැප කැමැත්තාවූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා විසින් සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශල ප්‍රතිපදාව පිළිපැදිය යුතුයි. මොහු විසින් පිළිපන්නාවූ සැපය පිණිස පවත්නා කුශල ප්‍රතිපදාව වනාහි සැප ලැබීම පිණිස පවතියි. හෙතෙම දිව්‍යවූ හෝ මනුෂ්‍යවූ හෝ සැපය ලබන්නේ වෙයි.
’’ගෘහපතිය, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙමේ මේ යශස් කැමැත්තේ යශස යාඥා කරන්ට හෝ සතුටුවන්ට හෝ. යශසට කැමතිවන්ට හෝ නොම සුදුසුයි. ගෘහපතිය, යශස් කැමැත්තාවූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා විසින් යශස් පිණිස පවත්නාවූ කුශල ප්‍රතිපදාව පිළිපැදිය යුතුයි. මොහු විසින් පිළිපන්නාවූ යශස් පිණිස පවත්නාවූ කුශල ප්‍රතිපදාව වනාහි යශස් ලැබීම පිණිස පවතියි. හෙතෙම දිව්‍යවූ හෝ මනුෂ්‍යවූ හෝ යශස ලබන්නේ වෙයි.
’’ගෘහපතිය, ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ස්වර්‍ග සැප කැමැත්තේ ස්වර්‍ග සැපය යාඥා කරන්ට හෝ සතුටුවන්ට හෝ. ස්වර්‍ග සැපය කැමතිවන්ට හෝ නොම සුදුසුයි. ගෘහපතිය, ස්වර්‍ග සැප කැමැත්තාවූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා විසින් ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශල ප්‍රතිපදාව පිළිපැදිය යුතුයි. මොහු විසින් පිළිපන්නාවූ ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නා කුශල ප්‍රතිපදාව වනාහි ස්වර්‍ග සැප ලැබීම පිණිස පවතියි. හෙතෙම ස්වර්‍ග සැප ලබන්නේ වේය’’ යි වදාළ සේක..
(1) ’’ආයුෂයද, ශරීර වර්‍ණයද, යශසද, කීර්තියද, ස්වර්‍ග සැපයද, උසස් කුල ඇති බවද මහත්වූ ඔබමොබ කැමති සම්පත් පතන්නහු විසින්,
(2) පුණ්‍ය ක්‍රියාවන්හි ප්‍රමාද නොවීම නුවණැත්තෝ පසසත්. අප්‍රමාදවූ නුවණැත්තේ මේ ආත්මයෙහිම යම් අර්ත්‍ථයක් වේද, පරලොව වන්නාවූ යම් අර්ත්‍ථයකුත් වේද, යන දෙලොව අර්ත්‍ථයන් ලබයි. අර්ත්‍ථය ලැබීමෙන් ප්‍රාඥ තෙම පණ්ඩිතයායයි කියනු ලැබේය’’ යි වදාළ සේක.

4 මනාපදායී සූත්‍රය
§ ’’එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසල් නුවර මහ වනයෙහිවූ කූටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරු වේලෙහි හැඳ පොරවා පා සිව්රු ගෙණ, විසල් නුවර වැසිවූ උග්ග නම් සිටුහුගේ ගෘහය යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණි සේක. පැමිණ, පනවන ලද අස්නෙහි වැඩ හුන් සේක. ඉක්බිති විසල් නුවර වැසි උග්ග නම් සිටු තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ට සකස්කොට වැඳ එකත්පස්ව හුන්නේය. එකත්පස්ව හුන්නාවූම විසල් නුවර වැසි උග්ග නම් සිටු තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය.
’’ස්වාමීනි, මනාපවූ දෙයක් දෙන තැනැත්තේ මනාපවූ දෙයක් ලබයි, යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි අසන ලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි පිළිගන්නා ලදී.
’’ස්වාමීනි, සල් මල් මෙන් සාදන ලද කෑම මට මනාප වේ. මාගේ ඒ කෑම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළි ගන්නා සේක්වා’’ යි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස එය පිළිගත් සේක. ස්වාමීනි, මනාපවූ දෙයක් දෙන තැනැත්තේ මනාපවූ දෙයක් ලබයි, යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි අසන ලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි පිළිගන්නා ලදී.
’’ස්වාමීනි, මිහිරි ඩෙබර ඵල සහිතවූ, පස්ගෝරස සහිතවූ භෝජනය මට මනාප වේ. මාගේ එය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළි ගන්නා සේක්වා’’ යි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළිගත් සේක. ස්වාමීනි, මනාපවූ දෙයක් දෙන තැනැත්තේ මනාපවූ දෙයක් ලබයි, යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි අසන ලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි පිළිගන්නා ලදී.
’’ස්වාමීනි, තෙලින් බදිනා ලද නාළියසාක නම් පලා වර්‍ගය මට මනාප වේ. මාගේ ඒ භොජනය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළි ගන්නා සේක්වා’’ යි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළිගත් සේක. ස්වාමීනි, මනාපවූ දෙයක් දෙන තැනැත්තේ මනාපවූ දෙයක් ලබයි, යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි අසන ලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි පිළිගන්නා ලදී.
’’ස්වාමීනි, අහුලා දමන ලද කළු ඇට ඇති, නොයෙක් මාළු ඇති, නොයෙක් ව්‍යඤ්ජන ඇති ඇල් සාලේ බත මට මනාප වේ. මාගේ ඒ බත භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළි ගන්නා සේක්වා’’ යි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස එය පිළිගත් සේක. ස්වාමීනි, මනාපවූ දෙයක් දෙන තැනැත්තේ මනාපවූ දෙයක් ලබයි, යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි අසන ලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි පිළිගන්නා ලදී.
’’ස්වාමීනි, කසී රට උපන් වස්ත්‍ර මට මනාප වෙත්. ස්වාමීනි, මාගේ ඒ වස්ත්‍ර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළිගන්නා සේක්වා’’ යි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළිගත් සේක. ස්වාමීනි, මනාපවූ දෙයක් දෙන තැනැත්තේ මනාපවූ දෙයක් ලබයි, යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි අසන ලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හමුවෙහි පිළිගන්නා ලදී.
’’ස්වාමීනි, කොඳු පලස් අතුරන ලද, සුදු එළු ලොම් ඇතිරි අතුරණ ලද, ඝන පූප් ඇතිරි අතුනණ ලද, කෙසෙල් මුවන්ගේ සමින් කළ උතුම් පසතුරුණු අතුරණ ලද, උඩු වියන් සහිතවූ, දෙපස තබන ලද රතු කොට්ටා ඇති පර්‍ය්‍යඞ්කය තෙම මට මනාප වේ. ස්වාමීනි, එතකුදුවුවත් මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නොකැපයයි . අපිදු මෙය දනිමු.
ඤු 6්‍ර6රැ%
’’ස්වාමීනි, මාගේ මේ සඳුන් පුවරුව දහසකට වැඩිය වෙයි. මාගේ එය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළිගන්නා සේක්වා,’’ යි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා පිණිස පිළිගත් සේක.
’’ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසල් නුවර වැසි උග්ග නම් සිටුහට මේ අනුමෝදනාවෙන් අනුමෝදන් කළ සේක.
(1) යමෙක් තෙම ඎජුවූවන් කෙරෙහි වස්ත්‍රය, ශයනාශනය, තවද. ආහාර පානයද, නොයෙක් ප්‍රකාර ප්‍රත්‍යයන්ද, කැමැත්තෙන් දේද, මනාපවූ දෙය දෙන්නාවූ හෙතෙම, මනාපවූ දෙය ලබයි.
(2) ’’ඒ සත්පුරුෂ තෙම ත්‍යාග කරණ ලද්දාවූද, මුදන ලද්දාවූද, අපේක්‍ෂාවෙන් නොගන්නා ලද්දාවූද, සිතින් ක්‍ෂෙත්‍ර බඳුවූ රහතන් දැන, දුෂ්කරවූ පරිත්‍යාගය කොට, මනාපවූ දෙය දෙන්නේ, මනාපවූ දෙය ලබාය’’ යි වදාළ සේක.
’’ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසල් නුවර වැසි උග්ග නම් ගෘහපතියාට මේ අනුමෝදනාවෙන් අනුමෝදන් කොට හුනස්නෙන් නැගිට වැඩි සේක. ඉක්බිති, විසල් නුවර වැසි උග්ග නම් ගෘහපති තෙම පසු කලෙක්හි කළුරිය කෙළේය. කළුරිය කළාවූ, විසල් නුවර වැසි උග්ග නම් ගෘහපති තෙම, එක්තරා මනොමයවූ දෙවි කොටසක උපන්නේය.
’’එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවන නම්වූ, අනේපිඬු මහ සිටුහුගේ ආරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි, උග්ග නම් දිව්‍ය පුත්‍ර තෙම, ප්‍රථම යාමය ඉක්මගිය රාත්‍රිය ඇති කල්හි, අහිරාම ඡවිවර්‍ණ ඇත්තේ, සියලු ජේතවනාරාමය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සකස්කොට වැඳ, එකත්පස්ව සිටියේය. එකත්පස්ව සිටියාවූ, උග්ග නම් දිව්‍ය පුත්‍රයාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. ’’උග්ග නම් දිව්‍ය පුත්‍රය, කිමෙක්ද, තොපගේ අදහස් පරිදි වූයේද?’’ ’’ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, එසේය, මාගේ අදහස පරිදි වූයේය’’ යි ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උග්ග නම් දිව්‍ය පුත්‍රයාට ගාථාවලින් ධර්‍මය දේශනා කළ සේක.
(1) ’’මනාපවූ දෙය දෙන තැනැත්තේ, මනාපවූවක් ලබයි. අග්‍රවූ දෙය දෙන්නේ, නැවත අග්‍රවූවක් ලබයි. උතුම් දෙය දෙන්නේ, උතුම් දෙය ලබන්නෙක් වෙයි. ශ්‍රෙෂ්ටවූවක් දෙන්නේ, ශ්‍රෙෂ්ටවූ තැනට පැමිණෙයි.
(2) ’’යමෙක් අග්‍රවූ දෙය දෙන්නේ, උතුම් දෙය දෙන්නේ වේද, යම් මනුෂ්‍යයෙක් ශ්‍රෙෂ්ටවූ දෙය දෙන්නේ වේද, හෙතෙම යම් යම් තැනක උපදී නම්, ඒ ඒ තන්හි දීඝායුෂ ඇත්තෙක්, යශස් ඇත්තෙක් වේය’ යි වදාළ සේක.

5. පඤ්ච පුඤ්ඤාභිසන්‍ද සූත්‍රය
§ ’’මහණෙනි, සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්.
’’කවර පසක්ද යත්? මහණෙනි, භික්‍ෂු තෙම යමෙකුගේ සිවුර පරිභෝග කරමින්,
’’අප්‍රමාණවූ චිත්ත සමාධියට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඔහුගේ සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්.
’’මහණෙනි, භික්‍ෂු තෙම යමෙකුගේ ආහාරය වළඳමින් අප්‍රමාණවූ චිත්ත සමාධියට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඔහුගේ සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්. සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්. විහාරය පරිභෝග කරමින් අප්‍රමාණවූ චිත්ත සමාධියට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඔහුගේ සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්. සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්. ඇඳ පුටු පරිභෝග කරමින් අප්‍රමාණවූ චිත්ත සමාධියට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඔහුගේ සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්. සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්. ගිලන්පස බෙහෙත් පරිභෝග කරමින් අප්‍රමාණවූ චිත්ත සමාධියට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඔහුගේ සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්. සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්.
’’මහණෙනි, කුශල් රැස්කිරීමවූ මේ පින් රැස්කිරීම් පසෙන් වනාහි යුක්තවූ ආර්‍ය්‍ය හ්‍රාවකයාහට සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත්. පුණ්‍යයාගේ ප්‍රමාණය කියන්ට නොහැකි වේයයි පුණ්‍යයාගේ ප්‍රමාණයක් ගන්ට නොහැකිය. වැලිදු සංඛ්‍යාවක් නැත්තාවූ, ප්‍රමාණය නැත්තාවූ, මහත්වූ පින් රැසක්ම වේය යන සංඛ්‍යාවට පැමිණේ. මහණෙනි, යම්සේ මහා සමුද්‍රයෙහි මෙතෙක් දිය ලාස් ගණන් වෙත්යයි කියා හෝ, මෙතෙක් දිය ලාස් සිය ගණන් වෙත්යයි කියා හෝ, මෙතෙක් දිය ලාස් දහස් ගණන් වෙත්යයි කියා හෝ, මෙතෙක් දිය ලාස් ලක්‍ෂ ගණන් වෙත්යයි කියා හෝ ජලයේ ප්‍රමාණයක් ගන්ට නොහැකිවේද, වැලිදු සංඛ්‍යාවක් නැත්තාවූ, ප්‍රමාණයක් නැත්තාවූ මහා ජලස්කන්‍ධයයි කියාම සංඛ්‍යාවට පැමිණේද, මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම කුශල් රැස්කිරීම මේ පින් රැස්කිරීම් පසින් යුක්තවූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ සැපයට ආහාරවූ, ස්වර්‍ගයට හිතවූ, සැප විපාක ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග සැපය පිණිස පවත්නාවූ කුශලයන්ගේ රැස්කිරීම ඇත්තාවූ, මේ පුඤ්ඤාභි සන්‍දයෝ හෙවත් පින් රැස්කිරීම් පසක් ඉෂ්ට බැව් පිණිසද, කැමති බැව් පිණිසද, මනාප බැව් පිණිසද, හිත පිණිසද, සැප පිණිසද පවතිත් යයි පුණ්‍යයාගේ ප්‍රමාණයක් කරන්ට නොහැකිවේ. වැලිදු සංඛ්‍යාවක් නැත්තාවූ, ප්‍රමාණයක් නැත්තාවූ, මහා පුණ්‍යස්කන්‍ධයක්යයිම යන සංඛ්‍යාවට පැමිණේය’’ යි වදාළ සේක.
’’මහත් ජලය දරන්නාවූ, ප්‍රමාණ රහිතවූ, මහත් විලක්වූ, බොහෝ සේ භයජනකවූ, රත්න සමූහයන්ට උත්පත්ති ස්ථානයවූ, සාගරය කරා මනුෂ්‍ය සමූහයා විසින් සෙවනය කරණ ලද ගලා බස්නාවූ බොහෝවූ ගංගාවෝ යම් සේ එළඹෙත්ද,
’’මෙසේ ආහාර දෙන්නාවූද, පාන වර්‍ග හා වස්ත්‍ර දෙන්නාවූද, සයනාසන හා හිඳගන්නා ආසන දෙන්නාවූද, පණ්ඩිතවූ මනුෂ්‍යයා කරා දිය බැස යන්නාවූ ගංගාවෝ සාගරය කරා යන්නාක් මෙන් පුන්‍යධාරාවෝ එළඹෙත්ය’’ යි වදාළ සේක’’

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.