SN-01-07-බ්‍රාහ්මණ සංයුත්තය-I අරහන්ත වර්ගය

7. බ්‍රාහ්මණ සංයුත්තය- 1. අරහන්ත වර්‍ගය


1. ධනඤජානි සුත්‍රය
2. අක්කෝස සූත්‍රය
3. අසුරින්‍ද සූත්‍රය
4. බිලඞ්ගික සූත්‍රය
5. අහිංසක සූත්‍රය
6. ජටා සූත්‍රය
7. සුද්ධික සූත්‍රය
8. අග්ගික සූත්‍රය
9. සුන්‍දරික සූත්‍රය
10. බහුධිනි සූත්‍රය
පළමුවන අරහන්ත වර්‍ගයයි.

1. ධනඤජානි සුත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර කලන්‍දක නිවාප නම්වූ වේළුවනයෙහි වැඩවසනසේක. එකල  භාරවාජ ගෝත්‍රයෙහිවූ එක්තරා බමුණකුගේ බිරිය වූ  ධනඤජානී නම්වූ බැමිණිය බුදුන් කෙරෙහිද ධර්‍මය කෙරෙහිද සඞඝයා කෙරෙහිද අතිශයින් සතුටුවූවාය. ඉක්බිති ධනඤජානී බැමිණිය භාරවාජ  බමුණාහට බත් ලඟට පමුණුවන්නී
’’භාග්‍යවත්වූ අර්හත්වූ ඒ සම්‍යක් සම්බුදුරජානන් වහන්සේට නමස්කාරය වේවා’’
’’භාග්‍යවත්වූ අර්හත්වූ ඒ සම්‍යක් සම්බුදුරජානන් වහන්සේට නමස්කාරය වේවා’’
’’භාග්‍යවත්වූ අර්හත්වූ සම්‍යක් සම්බුදුරජානන් වහන්සේට නමස්කාරය වේවා’’
තුන් වරක් වැරෙන් ප්‍රීති වාක්‍ය කීවාය.

මෙසේ කී කල්හි භාරවාජ  බමුණුතෙම ධනඤජානී බැමිණියට මෙය කීය:
’’මේ වසලිය මෙපරිද්දෙන්  එතැන මෙතැන ඒ මුඩු මහණහුගේ ගුණ කියයි. වසලිය, දැන මම තීගේ ඒ ශාස්තෲවරයාට වාදයක් ආරෝපනය කරන්නෙමි.’’

’’බ්‍රාහ්මණය, දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බඹුන් සහිත, මහණ බමුණන් සහිත, දෙවි මිනිසුන් සහිත ප්‍රජාව අතුරින්  යමෙක් ඒ භාග්‍යවත්වූ අර්හත්වූ සම්‍යක් සම්බුදුරජානන් වහන්සේට වාදාරෝපනය කරන්නට හැකි කෙනෙක් මම නොදකිමි. එසේවුවද, බමුණ, තෝ යව, ගොස් දැනගනුව’’ යි, ඕ තොම කීවාය.

ඉක්බිති භාරවාජ  බමුණුතෙම කිපීයේ, නොසතුටු සිත් ඇත්තේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු සාමීචි කෙළේය. සතුටුවියයුතු සිහි කටයුතු කථා කොට නිමවා එකත්පසෙක හුන්නේය.
එකත්පසෙක හුන් භාරවාජ ගෝත්‍රික බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථායෙකින් ( මෙසේ ) කීය:
’’ ගෞතමයෙනි, කුමක් නසා සුවසේ සයනය කෙරේද?
කුමක් නසා ශෝක නොකෙරේද?
කිනම් එකම ධර්‍මයක්හුගේ විනාශය නුඹ රුස්නහුද?’’

’’බමුණ, ක්‍රෝධය නසා සුවසේ සයනය කෙරෙයි.
ක්‍රෝධය නසා ශෝක නොකෙරෙයි.
විෂයට (දුක් විපාකයට ) මුල්වූ මිහිරි අග ඇති ක්‍රෝධය නැසීම ( බුද්‍ධාදී ) ආර්‍ය්‍යයෝ පුශංසා කරත්. ක්‍රෝධය, නසා ඒකාන්තයෙන් ශෝක නොකෙරේ.’’

මෙසේ කීකල භාරවාජ ගෝත්‍රික බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය:
’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි, පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි, පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට හෝ මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා ’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය. ඒ මම භාග්‍යවත්වූ ගෞතමයන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, භික්‍ෂු සංඝයාද පිහිටකොට යමි. මම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි පැවිද්ද ලබන්නෙම්, උපසම්පදාව ලබන්නෙම් ( නම් යෙහෙකැ )’’ යි කීය.

ඉක්බිති භාරවාජ ගෝත්‍රික බ්‍රාහ්මණතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි පැවිද්ද හා උපසම්පදාව ලදී. උපසපන්වී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් භාරවාජ භික්‍ෂුව වනාහි තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිත් ඇත්තේ, නොබෝ කලෙකින්ම, කුලපුත්‍රයෝ යමක් පිණිස ගිහි ගෙයින් නික්ම මනාව ශාසනයට පැවිදිවීම් වශයෙන් පැමිනෙත්ද, ඒ අනුත්තර බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යයාගේ කෙළවරවූ නිවන මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශේෂ ඥානයෙන් අවබෝධ කොට එයට පැමිණ විසුයේය. ’ ජාතිය ක්‍ෂයවූවා, බඹසර වැස නිමවන ලදී. සියලු මාර්‍ග කෘත්‍යය කරන ලදී. මෙයින් අන් ආත්මයෙක් නැතැ ’ යි ( හෙතෙම ) නිසැකව දත්තේය. ආයුෂ්මත් භාරවාජ භික්‍ෂුකෙම රහතන් අතුරෙන් එක්තරා කෙනෙක් විය.

2. අක්කෝස සූත්‍රය

188
මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර කලන්‍දක නිවාප ( නම්වූ ) වේළුවනයෙහි වැඩවසනසේක.
අක්කෝසකභාරද්වාජ බමුණුතෙම ( මෙපුවත ) ඇසීය, ’’ භාරවාජ ගෝත්‍රික බමුණුතෙම ගිහිගෙයින් නික්ම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශාසනයෙහි පැවිදිවේය ( කියායි. )
( ඔහු එයින් කිපීයේ, නොසතුටු සිතැත්තේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ අසභ්‍ය යහපත් නුවූ පරුෂ බසින් අපහාස කරයි. නින්‍දා කරයි.
මෙසේ බැණ වැදුනු කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අක්කෝසකභාරද්වාජ බමුණාහට මෙය කීය: ’’ බමුණ, මේ කිමැයි හඟිහිද? තාගේ අසල්වැසිවූ, නෑ වූ, සහ ලේ නෑ වූ ආගන්තුකයෝ ( තොප කරා ) එන්නෝ වෙත්ද?’’
’’භවත් ගෞතමයනි, සමහර කලෙක මාගේ නෑ වූ, සහ ලේ නෑ වූ ආගන්තුකයෝ එන්නාහුය.’’
’’බමුණ, මේ කුමැයි හඟිහිද? ඔවුන්ට කෑ යුත්තක් හෝ බුදිය යුත්තක් හෝ රස බැලිය යුත්තක් හෝ දෙන්නෙහිද?’’
’’ගෞතමයිනි, මම සමහර කලෙක ඔවුන්ට කෑ යුත්තක් හෝ බුදිය යුත්තක් හෝ රස බැලිය යුත්තක් හෝ දෙමි.’’
’’බමුණ, ඉදින් වනාහි ඔහු ( ඒ ) නොපිළිගනිත් නම් එය කවරකුහට වේද?’’
’’ගෞතමයිනි, ඉදින් ඔහු ( ඒ ) නෙපිළිගනිත් නම් එය අපටම වෙයි.’’
’’බමුණ, එපරිද්දෙන්ම නුඹ වනාහි ආක්‍රෝශ නොකරන අපට ආක්‍රෝශ කෙළෙහිද, පරුෂ වචන නොකියන අපට පරුෂ වචන කීයෙහිද, නොබණින අපට බැන්නෙහිද, ඒ ආක්‍රෝශාදිය අපි නොපිළිගනිමු, බමුණ, ඒ සියල්ල තටම වෙයි. බමුණ, යමෙක් වනාහි ආක්‍රෝශ කරන්නහුට පෙරළා ආක්‍රෝශ කරයිද, පරුෂ වචන කියන්නහුට පෙරළා පරුෂ වචන කියයිද, බණින්නහුට පෙරළා බණීද, බමුණ, එබඳු තැනැත්තේ එකතුව වළඳන්නේය, කළහු අනුව කරන්නේයයි කියනු ලැබේ. තා බිණූ ඒ ආක්‍රෝශාදිය අපි තා හා ( හවුලේ ) නොබුදිමු. තා අනුව නොකරමු බමුණ, මෙය ( තා කළ දේ ) තටම වෙයි. බමුණ, මෙය ( තා කළ දේ ) තටම වෙයි.’’
’’පින්වත, භවත් ගෞතමයන් ( පිළිබඳව ) රජු සහිත පිරිස් මෙසේ සලකති. ’ශුමණ ගෞතමයෝ රහතෙක’. එසේ වුව පින්වත් ගෞතමයෝ කිපුනාහ. ’’
’’දැමුනාවූ, සමජීවීවූ, සම්‍යක් පුඥාවෙන් දැන අර්හත් ඵල විමුක්ති වශයෙන් මිදුනු, ශාන්තවූ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පැමිණි, ක්‍රෝධ නැති රහතන් වහන්සේට ක්‍රෝධයෙක් නම් කොයින්ද?
’’යම් පුද්ගලයෙක් පළමු කිපියහුට පෙරළා කිපේද, ඒ ක්‍රෝධය කරණකොට ඒ පුද්ගලයාටම පව් වේ. පළමු කිපියහුට පෙරළා නොකිපෙන පුද්ගලයා දුකසේ දිනිය හැකි යුද්‍ධය ජයගනී.’’
’’යම් පුද්ගලයෙක් කිපුණු අන්‍යයකු දැක සිහි ඇතිව ඉවසාද, එතෙම තමහටද, පරහටද යන දෙදෙනාටම යහපතක් සලසයි.’’
’’තමාගේද අනුන්ගේද යන දෙදෙනාගේම ක්‍රෝධ ව්‍යාධියට ( ඉවසීම නමැති ) පිළියම් කරන පුද්ගලයා බාලයෙකැයි ධර්‍මයට අදක්‍ෂවූ අන්‍ධ බාල පෘතග්ජනයෝ හඟිත්.’’
මෙසේ කී කල අක්කෝසකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’භවත් ගෞතමයන්
වහන්ස, ඉතා මැනවි. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට හෝ මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා ’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය. ඒ මම භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, සංඝයාද සමග පිහිටකොට යමි. භවත් ගෞතමයන් වෙතින් පැවිද්ද ලබන්නෙම්, උපසම්පදාවද ලබන්නෙම් නම් යෙහෙක, ’’
අක්කෝසකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද ලැබීය. උපසම්පදාවද ලැබීය.
උපසම්පන්නවී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් අක්කෝසකභාරවාජ තෙම තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේ, යම් අර්‍ථයක් සඳහා කුලපුත්‍රයෝ ගිහි ගෙයින් නික්ම මනාව සස්නෙහි පැවිදිවෙත්ද, නොබෝ කලෙකින්ම ඒ නිරුත්තර බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යයාගේ කෙළවරවූ නිවන මේ ආත්මයෙහිම තමා විශේෂ ඥානයෙන් අවබෝධ කොට එයට පැමිණ විසීය. ’ ජාතිය ක්‍ෂයවූවා, බඹසර වැස නිමවන ලදී. සියලු මාර්‍ග කෘත්‍යය කරන ලදී. මෙයින් අන් ආත්මයක් නැතැ ’ යි හෙතෙම නිසැකව දත්තේය. ආයුෂ්මත් භාරවාජ භික්‍ෂුකෙම රහතන් අතුරෙන් එක්තරා කෙනෙක් විය.

3. අසුරින්‍ද සූත්‍රය

189
මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර කලන්‍දක නිවාප නම්වූ වේළුවනාරාමයෙහි වැඩවසනසේක.
අසුරින්‍දකභාරවාජ බමුණු තෙම ’භාරවාජගෝත්‍රික බමුණෙක් ගිහිගෙන් නික්ම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමීපයෙහි සසුන්හි පැවිදිවීය’ යනු ඇසීය.
හෙතෙම කිපියේ, නොසතුටු වූයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අසභ්‍ය පරුෂ වචනවලින් නින්‍දා කරයි.
ඒසේ කී කල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දවූසේක.
ඉක්බිති අසුරින්‍දකභාරවාජ බමුණු තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’ශ්‍රමණය, දිනූයෙහිය, ශ්‍රමණය, දිනූයෙහිය’’ ( කියායි ).
’’අන්‍ධබාල පෘතග්ජන තෙම පරුෂ වචන කියන්නේ ඒ තමාට ජයකැයි ඒකාන්තයෙන් හඟී. එහෙත් නුවණැත්තහුගේ යම් ඉවසීමෙක් වේ නම් ඔහුටම ජයවේ.
’’යමෙක් තෙම පළමු කිපියහුට පෙරළා කිපේ නම් ඒ කරණකොට ඒ පුද්ගලයාම පාපියෙක් වේ. පළමු කිපියහුට පෙරළා නොකිපෙන පුද්ගලතෙම දුකසේ දිනිය හැකි ( ක්‍රෝධ ) යුද්‍ධය දිනයි.
’’යමෙක් තෙම අණ්‍යයකු කිපෙනු දැක සිහියෙන් යුතුව ඉවසානම් ( ඒ පුද්ගල තෙම ) තමාටද අනුන්ටද යන දෙදෙනාටම යහපතක් සලසයි.
’’තමාගේද අනුන්ගේද යන දෙදෙනාගේම කෙලෙස් නමැති රෝගයට පිළියම් කරන ඒ පුද්ගලයා බාලයෙකැයි ධර්‍මයෙහි අදක්‍ෂවූ අන්‍ධබාල පෘතග්ජනයෝ හඟිත්.’’
බුදුන් මෙසේ කීසඳ අසුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයානන්වහන්ස, යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට හෝ මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා ’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය. මනාව අවබෝධ කෙළේය. ’’
ඒ මම භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, භික්‍ෂු සංඝයාද පිහිටකොට යමි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සෙගේ සමීපයෙහි පැවිද්ද ලබන්නෙම්, උපසම්පදාවද ලබන්නෙම් ( නම් යෙහෙකැ )’’ යි කීය,
ඉක්බිති අසුන්‍දරිකභාරවාජ බ්‍රාහ්මණතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි පැවිද්ද හා උපසම්පදාව ලදී. උපසම්පන්නවී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් අසුරින්‍දකභාරවාජ භික්‍ෂුව වනාහි තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේ, නොබෝ කලෙකින්ම, කුලපුත්‍රයෝ යමක් පිණිස ගිහි ගෙයින් නික්ම මනාව ශාසනයට පැවිදවීම් වශයෙන් පැමිනෙත්ද ඒ අනුත්තර බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යයාගේ කෙළවරවූ නිවන මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශේෂ ඥානයෙන් අවබෝධකොට, එයට පැමිණ විසුයේය. ’ ජාතිය ක්‍ෂයවූවා, බඹසර වැස නිමවන ලදී. සියලු මාර්‍ග කෘත්‍යය කරන ලදී. මෙයින් අන් ආත්මයක් නැතැ ’ යි ( හෙතෙම ) නිසැකව දත්තේය.
ආයුෂ්මත් අසුන්‍දරිකභාරවාජ තෙමේද රහතුන් අතුරෙන් එක්තරා කෙනෙක් විය.

4. බිලඞ්ගික සූත්‍රය

190
මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර කලන්‍දක නිවාප නම්වූ වේළුවනයෙහි වැඩවසන සේක.
බිලඞ්ගිකභාරවාජ බමුණුතෙම ’භාරවාජ ගෝත්‍රික බමුණෙක් ගිහිගෙන් නික්ම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වෙත පැවිදිවීය,’ යනු ඇසීය. හෙතෙම කිපී නොසතුටුවී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, නිශ්ශබ්දව එකත්පසෙක සිටියේය.
ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බිලඞ්ගික නම්වූ භාරවාජ ගෝත්‍රක බමුණාගේ සිත්හි කල්පනාව ස්වකීය සිතින් දැන බිලඞ්ගිකභාරවාජ බමුණාට ගාථායෙක් මෙසේ වදාළසේක:
’’යම් පුද්ගලයෙක් තෙම වරද නැතිවූ, පිරිසිදුවූ, කෙලෙස් නැතිවූ, පුරුෂයෙකුට අපරාධ කෙරේද, ඒ පාපය උඩු සුළඟට දමනලද සියුම් ධූලි මෙන් ඒ අඥානයා කරාම ආපසු එයි.’’
මෙසේ කීකල බිලඞ්ගිකභාරවාජ බමුණු තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයාණනි ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයාණනි ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට හෝ මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා ’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය. ඒ මම ධර්‍මයද, සංඝයාද සහිත භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සරණකොට යමි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලබන්නෙමි. බිලඞ්ගිකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද ලැබීය, උපසම්පදාවද ලැබීය. උපසපන්වී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් බිලඞ්ගික භාරවාජ තෙම තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේ, යම් අර්‍ථයක් සඳහා කුලපුත්‍රයෝ ගිහිගෙන් නික්ම මනාව සස්නෙහි පැවිදිවෙත්ද, නොබෝ කලකින්ම ඒ නිරුත්තරවූ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යයාව කෙළවරවූ නිවන මේ ආත්මයෙහිම තෙමේම විශේෂ ඥානයෙන් අවබෝධ කොට එයට පැමිණ විසීය. නැවත නැවත ඉපදීම ක්‍ෂයවිය, බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි වැස නිමවන ලදී. කළයුතු දේ කරනලදී. මෙයින් අනික් ආත්මයක් නැතැ ’ යි ( හෙතෙම ) මනාව දත්තේය.
ආයුෂ්මත් බිලඞ්ගික භාරවාජ භික්‍ෂුවද රහතුන් අතුරෙහි එක්තරා කෙනෙක් විය.

5. අහිංසක සූත්‍රය

191
මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසනසේක.
ඉක්බිති අහිංසකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හා, සතුටු සාමීචි කථා කෙළේය. සතුටුවියයුතුවූ, සිහිකටයුතුවූ කථා නිමවා එකත්පසෙක හුන්නේය.
එකත්පසෙක හුන් අහිංසකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස මම අහිංසක නම්. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස මම අහිංසක නම්.’’
’’( ස්වකීය ) නාමය යම්සේද එසේම වන්නෙහි නම් තොප අහිංසකම වෙහි. යමෙක් කයින්ද, බසින්ද, සිතින්ද, හිංසා නොකෙරේද, යාමක් අන්‍යයකුත් නොවෙහෙසාද, හෙතෙම ඒකාන්තයෙන් අහිංසකයෙක්වේ.’’
මෙසේ කීකල අහිංසකභාරවාජ තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි.’’ යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට හෝ මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා ’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය. දැනගත්තේය.
ඒ මම ධර්‍මයද, සංඝයාද සහිත භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සරණකොට යමි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලබන්නෙමි. අහිංසකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද ලැබීය, උපසම්පදාවද ලැබීය. උපසපන්වී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් අහිංසකභාරවාජ තෙම තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේ, යම් අර්‍ථයක් සඳහා කුලපුත්‍රයෝ ගිහිගෙන් නික්ම මනාව සස්නෙහි පැවිදිවෙත්ද, නොබෝ කලකින්ම ඒ නිරුත්තරවූ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යයාව කෙළවරවූ නිවන මේ ආත්මයෙහිම තෙමේම විශේෂ ඥානයෙන් අවබෝධ කොට එයට පැමිණ විසීය. නැවත නැවත ඉපදීම ක්‍ෂයවිය, බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි වැස නිමවන ලදී. කළයුතු දේ කරනලදී. මෙයින් අනික් ආත්මයක් නැතැ ’ යි (හෙතෙම ) මනාව දත්තේය.
ආයුෂ්මත අහිංසකභාරවාජ භික්‍ෂුවද රහතුන් අතුරෙහි එක්තරා කෙනෙක් විය.

6. ජටා සූත්‍රය

192
මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසනසේක.
ඉක්බිති ජටාභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හා, සතුටු සාමීචි කථා කෙළේය. සතුටු විය යුතු කථා සිහිකටයුතු කථා නිමවා එකත්පසෙක හුන්නේය.
එකත්පසෙක හුන් ජටාභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවක් කීය:
’’ඇතුලතද අවුල් වෙයි. පිටතද අවුල් වෙයි. ( සත්ත්‍වයා ) අවුලෙන් වෙළන ලදී. ලෞතමයන් වහන්ස, එහෙයින් මේ කාරණය ඔබගෙන් විචාරමි. කවරෙක් මේ අවුල ලිහන්නේද?’’
’’උත්පත්තියෙන් ඥානවන්‍තවූ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තාවූ , ( කටයුතු පිළියෙල කරන ) නුවණ ඇතිවූ, ( යම් ) භික්‍ෂුවක් ශීලයෙහි පිහිටා සමාධියද, ( විදර්‍ශනා ) ප්‍රඥාවද වඩන්නේ වේද,හෙතෙම මේ අවුල ලිහන්නේය.
’’යමෙකුන් විසින් රාගයද, ද්වේෂයද, අවිද්‍යාවද දුරු කරන ලද්දාහුද, ආශ්‍රවයන් නැතිනළ ඒ රහත්හු වෙත්. ඔවුන් විසින් ( තණ්හා ) අවුල ලිහන ලද්දේය.
’’ යම් තැනෙක නාමයද, රූපයද, කාම භවයද, රූප භවය හා අරූප භවයද සම්පූර්‍ණයෙන් අතුරුදහන් වේද, එහි මේ ( තණ්හා ) අවුල සිඳෙයි.’’
මෙසේ කීකල ජටාභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය.’’ මේ මම භාභ්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, සංඝයාද සමග පිහිටකොට යමි. භවත් ගෞතමයන් වෙතින් පැවිද්ද ලබන්නෙම් නම්, උපසම්පදාවද ලබන්නෙම් නම් යෙහෙක.’’ (යි කීය)
ජටාභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද ලැබීය, උපසම්පදාවද ලැබීය. උපසම්පන්නවී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් ජටාභාරවාජ තෙම තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේ, යම් අර්‍ථයක් සඳහා කුලපුත්‍රයෝ ගිහිගෙන් නික්ම සස්නෙහි පැවිදිවෙත්ද, නොබෝ කලකින්ම ඒ නිරුත්තරවූ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යයාව කෙළවරවූ නිවන මේ ආත්මයෙහි තමා විශේෂ ඥානයෙන් අවබෝධ කොට, එයට පැමිණ විසීය. ’ජාතිය ක්‍ෂය වූය, බඹසර වැස නිමවන ලදී. මාර්‍ග කෘත්‍යය කරනලදී. මෙයින් අන් ආත්මයක් නැතැ ’ යි හෙතෙම නිසැකව දත්තේය.
ආයුෂ්මත් භාරවාජගෝත්‍රික ජටා බමුණුතෙම රහතුන් අතුරෙහි එක්තරා කෙනෙක් විය.

7. සුද්ධික සූත්‍රය


මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසනසේක.
ඉක්බිති සුද්‍ධිකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හා, සතුටු සාමීචි කථා කෙළේය. සතුටු විය යුතු කථා සිහිකටයුතු කථා කොට නිමවා එකත්පසෙක හුන්නේය.
එකත්පසෙක හුන් සුද්ධිකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහිදී මේ ගාථාවක් කීය:
’’ ලොව කිසි බමුණෙක් සිල්වත් වේද, තපස්කර්‍ම කරන්නේද ( එපමණින් ) පිරිසිදු නොවේ. ඒ තෙම විද්‍යාවෙන් හා චරණයන්ගෙන් යුක්තවූයේම පිරිසිදු වේ. මෙයින් අන්‍යවූ සත්ත්‍වයා පිරිසිදු නොවේ.
’’බොහෝ ප්‍රලාප කියන්නේ, ඇතුළත කෙලෙස් කසලින් කිලිටිවූයේ, කිලිටි කායකර්‍මාදිය ඇත්තේ, කුහකවූයේ ජාතියෙන් පමණක් බමුණෙක් නොවේ.
’’පටන්ගත් වීර්‍ය්‍ය ඇති, නිවන් පිණඍ මෙහෙයූ ඍිත් ඇති, නිරන්තර දැඩි වීර්‍ය්‍ය ඇති, ක්‍ෂත්‍රියයාද, බ්‍රාහ්මණයාද, වෛශ්‍යයාද, ශුද්‍රයාද, සැඩොලාද, කසල ශෝධකයාද නිවනට පැමිණේ. බමුණ මෙසේ දනුව.’’
මෙසේ කීකල සුද්ධිනභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය.’’
ඒ මම භාභ්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, සංඝයාද සරණකොට යමි. මම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලබන්නෙමි.’’
භාරවාජගොත්‍රික බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලැබීය.
උපසපන්වී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් සුද්ධිකභාරවාජ තෙම තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේ වෙසෙන්නේ, නොබෝ කලෙකින්ම, යම් අර්‍ථයක් පිණිස කුලපුත්‍රයෝ සසුනෙහි පැවිදිවෙත්ද, ඒ බඹසර කෙළවර ( වූ නිවන ) මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට, එයට පැමිණ විසීය. ’ජාතිය ක්‍ෂයවූවා, බ්‍රහමචර්‍ය්‍යව වැස නිමවන ලදී. සියලු මාර්‍ග කෘත්‍යය කරවනලදී. මේ ආත්මභාවයෙන් අන් ආත්මයක් නැතැ ’ යි යටපත්කොට අවබෝධ කෙළේය.
ආයුෂ්මත් සුද්‍ධිකභාරවාජ තෙම රහතුන් අතුරෙන් එක්තරා කෙනෙක් විය.

8. අග්ගික සූත්‍රය


මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර කලන්‍දකනිවාප නම් වේළුවනයෙහි වැඩවසනසේක.
එකල අග්ගිකභාරවාජ බමුණා විසින් ’ගිනි පුදන්නෙමි, ගිනිපූජාව සේවනය කරන්නෙමි’ යි ගිතෙල් කිරිබත් පිළියෙළකරන ලද්දේය.
ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරුයෙහි හැඳ පෙරෙව පාත්‍ර සිවුරු ගෙන රජගහනුවරට පිඬු පිණිස වැඩි සේක. රජගහනුවර ගෙපිළිවෙළින් පිඬු සිඟනසේක් අග්ගිකභාරවාජ බමුණාගේ ගෙදොර යම් තැනෙකද එතැනට වැඩිසේක. වැඩ එකත් පසෙක සිටිසේක.
අග්ගිකභාරවාජ බමුණුතෙම පිඬු පිණිස වැඩ සිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිටීය. දැක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවකින් ( මෙසේ ) කීය:
’’ යමෙක් ත්‍රිවේදයෙන් යුක්තද, ජාතිමත්ද, බොහෝ ග්‍රන්ථයන් දන්නේවේද, විද්‍යාවෙන් හා චරණයෙන් යුක්තද, ඒ තෙම මේ කිරිබත් වළඳන්නේය.’’
’’( යමෙක් ) බොහෝවූ ප්‍රලාප කියන්නේ, ඇතුලත කෙලෙස් කසටින් කිලිටිවූයේ, කිලිටි කාය කර්‍මාදිය ඇත්තේ, කුහකකමින් යුක්තවූයේ වේද, හෙතෙම ජාතියෙන් පමණක් බමුණු නොවේ.
’’යමෙක් පෙර වුසූ උත්පත්ති පිළිවෙළ දනීද, ස්වර්‍ගය හා අපායත් දකීද, නැවත නැවත ඉපදීමක් නැති රහත්බවට පැමිණියේද, චතුස්සත්‍යය දැන නිමියේද, ( කායාදී ) මෞන (සංවර ) ගුණයෙන් යුක්තද,
’’මේ ත්‍රිවිද්‍යාවෙන් ත්‍රිවිද්‍යා ඇති බමුණෙක් වේ. විජ්ජාචරණසම්පන්න ඒ තෙම මේ කිරිබත වළඳන්නේය.’’
’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, වළඳන්න. ඔබ වනාහි බ්‍රාහ්මණයෙකි.’’
’’බමුණ, ’මම මේ ගාථා කියා ලැබූ කිරිබත නොවළඳන්නෙමි. ආජීවශුද්‍ධිය දන්නවුන්ගේ එසේ වැළඳීම සිරිතෙක් නොවේ. බුදුවරයෝ ගාථා කියා ලද දෙය බැහැර කෙරෙත්. බමුණ, ධර්‍මය ඇති කල්හි මේ ආර්‍ය්‍යයන්ගේ පැවැත්මයි.
’’සියලු ගුණයෙන් යුතු, මහර්ෂීවූ, ක්‍ෂයකළ ආශ්‍රවඇති, සන්සුන් සියලු පසුතැවීම් ඇත්තකු, අන්‍යවූ ආහාරයෙන්ද, පානයෙන්ද උපස්ථානකරව. උන්වහන්සේ පින් කැමැත්තාහට පින් කෙතක් වේ.’’ ( යි වදාළහ. )
මෙසේ කී කල අග්ගිභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය.’’
ඒ මම භාභ්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, සංඝයාද සරණකොට යමි. මම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලබන්නෙමි.’’
අග්ගි භාරවාජගොත්‍රික බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලැබීය.
උපසපන්වී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් භාරවාජ තෙම තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේව වෙසෙන්නේ, නොබෝ කලෙකින්ම, යම් අර්‍ථයක් පිණිස කුලපුත්‍රයෝ සසුනෙහි පැවිදිවෙත්ද, ඒ බඹසර කෙළවර ( වූ නිවන ) මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට, එයට පැමිණ විසීය. ’ජාතිය ක්‍ෂයවූවා, බ්‍රහමචර්‍ය්‍යව වැස නිමවන ලදී. සියලු මාර්‍ග කෘත්‍යය කරනලදී. මේ ආත්මභාවයෙන් අන් ආත්මයෙක් නැත ’ යි යහපත්කොට අවබෝධ කෙළේය.
ආයුෂ්මත් අග්ගිකභාරවාජ තෙම රහතුන් අතුරෙහි එක්තරා කෙනෙක් විය.

9. සුන්‍දරික සූත්‍රය


මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොසොල් දනව්වෙහි සුන්‍දරිකා නදී තෙර වැඩවසනසේක.
එකල සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණුතෙම සුන්‍දරිකා නදී තෙර ගිනි දෙවියා පුදයි. ගිනි දෙවියා පිදීම සේවනයකරයි.
ඉක්බිති සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණුතෙම ගිනි පුදා ගිනි පිදීමෙහි හැසිර හුනස්නෙන් නැගිට ’කවරෙක් මේ ගිනි පුදා ඉතිරි කිරිබත වළඳන්නට සුදුසු වන්නේදැ’ යි හාත්පස සිව්දිග පිළිවෙළින් බැලීය.
සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණුතෙම හිස සිට පොරොවාගෙන එක්තරා රුකක් මුල හුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිටීය. දැක, වම් අතින් ගිනි පුදා ඉතිරි කිරිබත ගෙන දකුණතින් කෙණඩිය ගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය.
ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණාගේ පා ශබ්දයෙන් හිස විවෘතකළසේක.
ඉක්බිති සුන්‍දරික බමුණුතෙම ’ මේ තැනැත්තේ නීචයෙක, එසේම මුඩු හිස ඇත්තෙකැ’ යි එතැනින්ම ((වහාම ) ආපසු යනු කැමැත්තේ විය.
ඉක්බිති සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණාට මෙබඳු සිතෙක් විය: ’ මෙලොව මුඩු කළ හිස් ඇති බමුණෝද වෙත්. මම ඔහු වෙත පැමිණ, ( ඔහුගේ ) ජාතිය විචාරම් නම් මැනව. ’
ඉක්බිති සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, ’පින්වත් තෙම කිනම් ජාති ඇත්තේදැ’ යි ඇසීය.
’’ ජාතිය නොවිචාරව, ( ශීලාදී ගුණ ඇති ) චරණයම විචාරව. ඒකාන්තයෙන් ( දරින් ) ගිනි හටගනී. නීච කුලයෙහි උපන් පුද්ගල තෙමේද, වීර්‍ය්‍යවත් වූයේ, කාරණාකාරණා දන්නේ, ලජ්ජාවෙන් පව් වළක්වා රහත් මුනිවරයෙක් වෙයි.
’’යමෙක් පරමාර්‍ථ සත්‍යයෙන් දැමුනේද, ඉන්‍ද්‍රිය දමනයෙන් යුක්තද, සතරමාර්‍ග වේදයන්ගේ කෙළ පැමිණියේද, වැස නිමවූ මාර්‍ග බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාව ඇත්තේද, එබඳු රහතන් වහන්සේ වෙත පිළියෙළකළ යාග ඇතිව සුදුසු කල පැමිණ යාගය පිළිගත මැනවයි ආරාධනා කළ යුතුයි. හෙතෙම දීමට සුදුස්සා කෙරෙහි යාග කෙරේ.’’
යම් හෙයකින් එබඳු ගුණ ඇති, වේද කෙළවරට පැමිණි තථාගතයකු මම දකිම්ද, එහෙයින් මා විසින් මේ යාගය ඒකාන්තයෙන් යහපත්ව කරන ලද්දේ වෙයි. යහපත්සේ හෝම කරන ලදද වෙයි. නුඹ වහන්සේ වැන්නවුන් නොදක්නා හෙයින්ම අන්‍ය අඥාන ජනතෙම යාගයෙන් ඉතිරි කොටස අනුභව කරයි.’’
’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ ( මේ ) වළඳාවා’. පින්වත් තෙම ( නියම ) බමුණෙක.’’
’’බමුණ, ගාථා කියා ලත් කිරිබත ම විසින් නොවැළඳිය යුතුයි. මේ ගාථා කියා ලද දෙය වැළඳීම
අර්‍ථ ධර්‍මයන් දන්නාවුන්ගේ සිරිතක් නොවේ. තථාගතයෝ ගාථා කියා ලත් භෝජනය බැහැර කෙරෙත්. බමුණ, ධර්‍මය ඇති කල්හි මේ ආර්‍ය්‍යයන්ගේ පැවැත්මයි.
’’සියලු ගුණයෙන් යුතු, මහර්ෂීවූ, ක්‍ෂයකළ සියලු කෙලෙස් ඇති, සන්සුන් සියලු පසුතැවීම් ඇති, රහතන් වෙත ගොස්, මෙයින් අන්‍යවූ ආහාරයෙන්ද පානයෙන්ද උපස්ථානකරව. ඒ ආර්‍ය්‍ය සමූහයා පින් කැමැත්තෝහට පින් කෙතක් වේ.’’
’’එසේනම් පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, කාහට මේ යාගයෙන් ඉතිරි කොටස දෙම්ද?’’
’’බ්‍රාහ්මණය, දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බඹුන් සහිත, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් සහිත, දෙව් මිනිසුන් සහිත, ප්‍රජා සංඛ්‍යාත ලෝකයෙහි යමකු මේ යාගයෙන් ඉතිරි කොටස වැළඳුයේ, මනාව දිරීමට යන්නේද, තථාගතයන් වහන්සේ හෝ තථාගත ශ්‍රාවකයෙකු හෝ හැර එබඳු වූවකු නොදකිමි. ඒ නිසා බමුණ, එය තණ නැති බිමක හෝ දමව, ප්‍රාණීන් නැති දියක හෝ පාකොට හරුව’’ ( යි වදාළසේක. )
’’ඉක්බිති සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණුතෙම ඒ යාගයෙන් ඉතිරි කොටස ප්‍රාණීන් නැති දියෙහි පාකොට යැවීය.
ඉක්බිති ඒ යාගයෙන් ඉතිරි කොටස දියෙහි බහාලන ලද්දේ චිටි චිටි චිටි චිටි යන ශබ්දයෙන් ශබ්ද කරයි, දුම් නගියි, හාත්පසින් දුම් දමයි. දහවල් මනාව රත්වූ නගුල දියෙහි දමන ලද්දේ යම්සේ චිටි චිටි චිටි චිටි යන ශබ්ද කරයිද , දුම් දමයිද, එසේම යාගයෙන් ඉතිරි කිරිබත දියෙහි ලන ලද්දේ චිටි චිටි චිටි චිටි යන ශබ්දයෙන් ශබ්ද කරයි, දුම් දමයි, හාත්පසින් දුම් දමයි.
ඉක්බිති සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණුතෙම සංවේගයට පැමිණියේ, ලොමුඩැහැගත්තේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, එකත්පසෙක සිටියේය.
එකත්පසෙක සිටි සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණාහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගාථාවලින් ( මෙසේ ) වදාළසේක:
’’බමුණ, දර දවමින් ශුද්ධියක් වේයයි නොසිතව, ආර්‍ය්‍ය ධර්‍මයෙන් බැහැර පිරිසිදුබව යමෙක් කැමති වේද එයින් ශුද්ධියක් වේයයි ආර්‍ය්‍යයෝ නම් නොකියත්.
’’බමුණ, මම දර දැවීම හැර, ( ඥාන ) ගින්න දල්වමි. අර්හත්වූ මම නිති දැල්වූ ( ඥාන ) ගින්න ඇතිව, නිති දමනය කරන ලද සිතැතිව බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරෙමි.
’’බමුණ, තාගේ මානය, තවුස් පිරිකර දරවේ. ක්‍රෝධය දුමවේ. බොරුකීම අලුවේ, දිව හෝම හැන්දවේ. සත්ත්‍වයන්ගේ හෘදය ගිනි මොලවන තැනවේ. පුද්ගලයාගේ මනාව දමනය කළ සිත යාග ගින්නවේ.
’’බමුණ, ධර්‍මය ජලාසයවේ. ශීලය තොටවේ. එය නොකැළඹෙන හෙයින් විශේෂයෙන් ප්‍රසන්නය. සත්පුරුෂයන් විසින් සත්පුරුෂයන්ට ප්‍රශංසා කරනු ලැබේ. යම්තැනෙක ස්නානයකළ ආර්‍ය්‍යයෝ නොතෙත් සිරුරු ඇත්තෝව, නිර්‍වාණ පරතෙරට ඒකාන්තයෙන් යෙත්නම් මාගේ දහම් විල එබඳුවූවකි.
’’බමුණ, සත්‍යයද, හික්මීමද, ධර්‍මයද යන මොවුහු බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවයි. ශාස්වත උච්ඡේද දෘෂ්ටි දෙකම මධ්‍යයෙහි සිටියාවූ ( මේ ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගය ) උතුම් පැමිණීමයි. එහෙයින් තෝ ඎජුවූ රහතුන්ට නමස්කාර කරව. ( එසේ කරන ) ඒ පුද්ගලයා ධර්‍මසාරීයයි මම කියමි’’ යි ( වදාළසේක, )
මෙසේ කී කල සුන්‍දරිකභාරවාජ බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වැසුන දෙයක් හෝ විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස්
ඇත්තෝ රූප දකිත්වා’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය. ඒ මම භාභ්‍යවතුන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, සංඝයාද සරණකොට යමි. මම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලබන්නෙමි.’’
භාරවාජගොත්‍රික බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලැබීය.
උපසපන්වී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් භාරවාජ තෙම තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේව වෙසෙන්නේ, නොබෝ කලෙකින්ම, යම් අර්‍ථයක් පිණිස කුලපුත්‍රයෝ සසුනෙහි පැවිදිවෙත්ද, ඒ බඹසර කෙළවරවූ ( නිවන ) මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට, එයට පැමිණ විසීය. ’ජාතිය ක්‍ෂයවූවා, බ්‍රහමචර්‍ය්‍යාව වැස නිමවන ලදී. සියලු මාර්‍ග කෘත්‍යය කරනලදී. මේ ආත්මභාවයෙන් අන් ආත්මයෙක් නැතැ ’ යි යහපත්කොට අවබෝධ කෙළේය. ආයුෂ්මත් භාරවාජතෙම් රහතුන් අතුරෙහි අන්‍යතරයෙක් විය.

10. බහුධිනි සූත්‍රය


§ 1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී, එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොසොල් දනව්වෙහි එක්තරා වන ලැහැබෙක වසනසේක.

§  2. එකල භාරවාජගෝත්‍රික එක්තරා බමුණකුගේ ගොනුන් දහ හතර දෙනෙක් නැතිවූහ. ඉදින් එම  බමුනා  ඒ ගොනුන් සොයමින් වනලැහැබ පුරා ඇවිදින්නේ  එහි පළක් බැඳ ශරීරය කෙලින් පිහිටුවා සිහිය පරිමුඛ කොට වැඩහුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිටීය. උන් වහන්සේ දුටු  බමුණා  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත  පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථාවන් කීය:

’’මගේ ගොනුන් දහ හතර දෙනෙක් අදට සදවසක් පමණ දක්නට නැත. මේ ශ්‍රමණයන්ට එබන්දක් නැත්තෙන් ඒකාන්තයෙන් ඒ ශ්‍රමණතෙම සැපසේ වාසය කරයි.

’’යම් හෙයකින් මේ ශ්‍රමණයන්ට කෙතෙහි කොළ එකක්වත් නැති ( ලාමක ) තලද, කොළ එකක් දෙකක් පමණ ඉතිරිවූ තලද, ඒකාන්තයෙන් නැත්තාහුද, එහෙයින්ම මේ ශ්‍රමණතෙම සැපසේ වාසය කරයි.

’’හිස්වූ ධාන්‍යාගාරයෙහි මීයෝ දැඩි උත්සාහයෙන් නටති. මේ ශ්‍රමණයන්ට ඒකාන්තයෙන් එබන්දක් නැත. එහෙයින්ම මේ ශ්‍රමණතෙම සැපසේ වාසය කරයි.

’’මාගේ තනපත් ඇතිරිය සත් මසක්ම ඉක්ම ගියේ එහිම උපන් ප්‍රාණීන්ගෙන් ගැවසී ගත්තේය. මේ ශ්‍රමණයන්ට ඒකාන්තයෙන් එවැන්නක් නැත. එහෙයින් මේ ශ්‍රමණතෙම සැපසේ වාසය කරයි.

’’එක දරුවකු පමණක් ඇත්තාවූද, ( දරුවන් ) දෙදෙනෙතු ඇත්තාවූද, වැන්දඹුවූ දූවරු සත්දෙනෙක් මේ ශ්‍රමණයන්ට ඒකාන්තයෙන්ම නැත. එහෙයින් මේ ශ්‍රමණතෙම සැපසේ වාසය කරයි.

’’දුඹුරු පාටට තල ඇට වැනි කැලැල්වලින් ගැවසුණු ශරීරය ඇති ( මාගේ බැමිණි ) මා සයනය කළ විට පයින් ගසා ( මා ) පුබුදුවයි. යම් හේතුවකින් මේ ශ්‍රමණයන්ට ඒකාන්තයෙන් එබන්දක් නැත්ද, එහෙයින්ම මේ ශ්‍රමණතෙම සැප ඇත්තේ වෙයි.’’

’’උදෑසන ණය හිමියෝ වුත් ’අපට දෙව, අපට දෙව’ යි මට චෝදනා කෙරෙති. යම් හෙයකින් මේ ශ්‍රමණයන්ට එබඳු ණය නැත්තේද, එහෙයින්ම මේ ශ්‍රමණතෙම සුව ඇත්තේ වෙයි.’’

’බමුණ, තාගේ ගොනුන් දහ හතර දෙන නැතිවී අදට සදිනක් නොදක්නා ලදී. බමුණ, යම් හෙයකින් මට එබන්දක් නැත්තේද, එහෙයින් මම ඒකාන්තයෙන් සුව ඇත්තෙමි.
’’බමුණ, තාගේ කෙතෙහි ලාමකවූ තලද, කොළ එකක් දෙකක් පමණ ඉතිරිව ඇත්තාවූ තලද වෙති. බමුණ, යම් හෙයකින් මට එබන්දක් නැත්තෙන්, මම ඒකාන්තයෙන් සුව ඇත්තේ වෙමි.
’’බමුණ, තාගේ හිස්වූ ධාන්‍යාගාරයෙහි මීයෝ දැඩි උත්සාහයෙන් නටති. බමුණ, එබඳු ධාන්‍යාගාරයක් මට නැත්තෙන් මම ඒකාන්තයෙන් සුව ඇත්තෙම් වෙමි.
’’බමුණ, තාගේ තනපත් ඇතිරිය සත්මසක් ඉත්ම ගියේ එහිම උපන් ප්‍රාණීන්ගෙන් ගැවසුනේය. බමුණ, යම් හේතුවකින් මට එවැන්නක් නැත්තේද, එහෙයින් ඒකාන්තයෙන් සුව ඇත්තෙම් වෙමි.
’’බමුණ, ( තට මෙන් ) එක දරුවකු පමණක් ඇත්තාවූද, දරුවන් දෙදෙනෙක් පමණක් ඇත්තාවූද, වැන්දඹුවූ දූන් සත්දෙනෙක් මට නැත. බමුණ, එහෙයින් මම ඒකාන්තයෙන් සුව ඇත්තෙම් වෙමි.
’’බමුණ, තල ඇට වැනි කැළල්වලින් ගැවසුණු ශරීරය ඇති තාගේ බැමිණිය නිදිගත් තා පයින් ගසා පුබුදුවයි. බමුණ, මට එවැන්නෙක් නැත. එහෙයින් මම ඒකාන්තයෙන් සුව ඇත්තෙම් වෙමි.
’’බමුණ, උදෑසන ණය හිමියෝ ( පැමිණ ) ’අපට දෙව, අපට දෙව’ යි කියා තට චෝදනා කෙරෙති. බමුණ, මට යම් හේතුවකින් එබඳු චෝදනාවක් නැත්තේද, එහෙයින් මම ඒකාන්තයෙන් සුව ඇත්තෙම් වෙමි.’’ ( යි වදාළහ. )
මෙසේ කී කල භාරවාජගෝත්‍රික බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ’’පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා මැනවි.
’’ පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යටිමුව කරන ලද්දක් හෝ උඩුමුව කරන්නේද, වසන ලද්දක් විවෘත කරන්නේද, මංමුළාවූවකුට මාර්‍ගය කියන්නේද, ’ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වා’ යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් දරන්නේද, එසේම පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්‍මය පවසන ලද්දේය. ඒ මම භාභ්‍යවතුන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, සංඝයාද සරණකොට යමි. මම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලබන්නෙමි.’’
භාරවාජගොත්‍රික බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද හා උපසම්පත්තිය ලැබීය.
උපසපන්වී නොබෝ කල් ඇති ආයුෂ්මත් භාරවාජ තෙම තනිවූයේ, වෙන්වූයේ, පමා නොවූයේ, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිතැත්තේව වෙසෙන්නේ, නොබෝ කලෙකින්ම, යම් අර්‍ථයක් පිණිස කුලපුත්‍රයෝ සසුනෙහි පැවිදිවෙත්ද, ඒ බඹසර කෙළවර ( වූ නිවන ) මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට, එයට පැමිණ විසීය. ’ජාතිය ක්‍ෂයවූවා’, බ්‍රහමචර්‍ය්‍යාව වැස නිමවන ලදී. සියලු මාර්‍ග කෘත්‍යය කරනලදී. මේ ආත්මභාවයෙන් අන් ආත්මයෙක් නැතැ ’ යි යහපත්කොට අවබෝධ කෙළේය.
ආයුෂ්මත් භාරවාජ භික්‍ෂුව රහතුන් අතුරෙහි එක්තරා කෙනෙක් විය.
පළමුවන අරහන්ත වර්‍ගයයි.

CLICK HERE FOR

2. උපාසක වර්‍ගය
1. කසි සූත්‍රය
2. උදය සූත්‍රය
3. දෙවහිත සූත්‍රය
4. මහාසාල ( නොහොත් ලුඛපාපුරණ ) සූත්‍රය
5. මානත්‍ථද්ධ සූත්‍රය
6. පච්චනීක සූත්‍රය
7. නවකම්මික සූත්‍රය
8. කට්ඨහාර සූත්‍රය
9. මාතුපෝසක සූත්‍රය
10. භික්ඛක සූත්‍රය
11. සඞ්ගාරව සූත්‍රය
12. ඛොමදුස්සසුත්තං
උපාසකවග්ගො දුති

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.