SN 01.01- දෙවතා සංයූත්තය- පළමුවන නළ වර්‍ගය

 

SN 01.01 නළ වර්‍ගය.

1. ඔඝ සූත්‍රය

2. නිමොක්ඛ සූත්‍රය
3. උපන්‍යෙය සූත්‍රය
4. අච්චෙන්ති සූත්‍රය
5. කතිඡින්‍ද සූත්‍රය
6. ජාගර සූත්‍රය
7. අප්පටිවිදිත සූත්‍රය
8. සුසම්මුටඨ සූත්‍රය
9. මානකාම සූත්‍රය
10. අරඤඤ සූත්‍රය

DIVIDER SL Elephant

SN 01.01.1. ඔඝ සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී.
එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඩු සිටානන් විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසන සේක. එකල  එකතරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබලන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය ආලෝකයෙන්බ බුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේය.

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවිතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට
’’නිදුකානන් වහන්ස, කෙසේනම් ඔබ සංසාර ඕඝයෙන් එතෙර වූවො දැයි  ’’ යි ඇසීය.

 •  කාම ඕඝය [ පස් කම් සැප කෙරෙහි ඇති ඇල්ම ], 
 • භව ඕගය [රූප., අරූප ලෝක වල පවතින්නට කැමැත්ත ],
 • දිට්ඨි ඕගය [දෙසැටක්ති  දෘෂ්ඨි වල ගැලී සිටීම ],
 • අවිජ්ජා ඕගය [ චතුරාර්ය සත්‍යයන් ගැන නොදැන්ම]
 • යන සතර ඕඝයන් විසින් සත්වයා වසාගෙන
  ඔවුනට නිර්වාණය නම් ක්ෂේම භූමියට යන්නට නොහැකි ලෙස ගිල්වා තබයි.)

’’ඇවැත්නි මම නතර නොවීද ,
අධි වීර්යයෙන් නොපිහිනාද  ඕඝයෙන්  එතර වූයෙමි.’’
[සැඩ පහරකින් එතෙර වන්නෙක් පිහිනමින් අඩිය තබා සිටගෙන සිටිය හැකි තැන් හමුවූ විට ඒවායේ සිටගෙන හති හැර නැවත වීර්යයෙන් වෙහෙසමින් දිය හරහා පීනමින් දිය තරණය කරයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම උදාහරණයම ලෙස ගෙන මෙසේ පිළිතුරු දෙන්නේය ]

’’නිදුකානනි ඔබ කෙසේනම් නතර නොවී සිට,
නොපිහිනාම  මහා ඕඝය  තරණය කළෝද ?’’

’’ඇවැත්නි යම්විටක මම නතරව පිහිටා සිටින්නෙම්ද
එකල ගිලා බසින්නෙමි.
ඇවැත්නි යම් කලෙක මම පිහිනන්නේද
එකල  සැඩ දියෙන්පා ගසා ගෙන  යන්නෙමි’’ යි

ඇවැත්නි මෙසේ හෙයින්ව
මම නතරව  නොසිට
නොපැද සංසාර ඕඝය තරණය කළෙමි.’’
[නතරව සිටීම යනු කාමාදී ක්ලේශයන්ට ඉඩ හැරීමය, තෘෂ්ණාවෙන් සහ අනෙක්කෙලෙසුන ගෙන් කිලිටි වුන විඥානය නතරවී සිටින්නාක් ලෙස දක්වනු ලැබේ. රහතුන් පිරිනිවන්නේ විඥානය  ක්ලේශයන් ගෙන් විනිර්මුක්තාවය. නොපිහිටාය.]

’’පිහිටා සිටීමත් නොකොට පිහිනීමත් නොකොට
ලෝකයෙහි තන්හාව එතර කළාවූ
එහෙයින්ම කෙලෙස් පිරිනිවීමෙන් පිරිනිවියාවූ
බ්‍රාහ්මණයෙකු (පව් නැසූ කෙනෙකු) බොහෝ කලෙකින් පසු දැක්කෙමි’’

යි මෙසේ ඒ දෙවිතෙම කීය.

ශාස්තෘන් වහන්සේ එය අනුමත කළසේක. එකල  ඒ දෙවිතෙම ශාස්තෘාන් වහන්සේ මගේ වචනය අනුමත කළසේකැයි සතුටුව භාග්‍යවතුන්වහන්සේ පැදකුනුකොට වැඳ  එහිම අතුරුදහන්විය.

DIVIDER SL Elephant

SN-01-01-02. නිමොක්ඛ සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසනලදී.
එක් කලෙක භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඩු සිටානන් විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසන කල  එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබලන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුලුවා භාග්‍යවතුන්වහන්සේ වෙත පැමිණ, 
වැඳ එකත්පසෙක සිටියේය. එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවිතෙම

’’නිදුකාණනි,
ඔබ සත්වයන්ගේ නිමොක්ඛයත් (ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය)
පමෝක්ඛයත් (ආර්‍ය්‍ය ඵලය)
විවේකයත් (නිර්‍වාණය) දන්නෝදැ ?’’ යි (ඇසීය)

’’ඇවැත්නි
මම්  සත්ත්‍වයන්ගේ නිමෝක්ඛයත්
පමෝක්ඛයත්
විවේකයත් දනිමි.’’

’නිදුකාණනි,
සත්ත්‍වයන්ගේ නිමෝක්ඛය, විමෝක්ඛය, විවේකය, කුමකැයි ඔබ දන්නෝද?’’

’’තණහාව මුල්කොට ඇති භවය සර්‍වප්‍රකාරයෙන් ක්‍ෂයබවට පැමිණීමෙන්ද,
සංඥාස්කන්‍ධ විඥානස්කන්‍ධයන්ගේ ක්‍ෂය බවට පැමිණීමෙන්ද,
වේදනාවන්ගේ නිරුද්ධවීමෙන්, සංසිඳීයෑමෙන්ද
මෙසේ සත්ත්‍වයන්ගේ නිමෝක්ඛය, පමෝක්ඛය, විවේකය වේයැයි
මෙසේ, ඇවැත්නි, මෙය මම දනිමි’’ යි
භාග්‍යවතුන්වහන්සේ වදාළසේක,

DIVIDER SL Elephant

03-උපන්‍යෙය සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී.
එක් කලෙක භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඩු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසනසේක. එකල  එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන්වහන්සේ වෙත පැමිණ, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක සිටියේය.
ඉක්බිති ඒ දෙවිතෙම භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය:
’’ජීවිතය ගෙවෙයි. ආයුෂ ස්වල්පය. ජරාව කරා එළඹියාහට පිහිටවිය හැකි කෙනෙක් නැත්තාහ. මේ මරණ භය දක්නා තැනැත්තේ සැප ගෙනදෙන පින් කරන්නේය.’’
(එවිට භාග්‍යවතුන්වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක 🙂

’’ජීවිතය ගෙවෙයි. ආයුෂ ස්වල්පය. ජරාවට පැමිණියාහට පිහිට විය හැකි කෙනෙක් නැත්තාහ. මේ මරණ භය උතුම් නිවන් දක්නා තැනැත්තේ බලාපොරොත්තු වන්නෙක්ව ලෞකික සම්පත් හැර දමන්නේය.’

DIVIDER SL Elephant

0-4. අච්චෙන්ති සූත්‍රය,

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී.
එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඩු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල  එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේකවනය බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත  පැමිණ, භාග්‍යවකුන්වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක සිටියේය. එකත්පසෙක සිටි ඒ දේවතාවා භාග්‍යවතුන්වහන්සේට ගාථාවකින් (මෙසේ) කීය.
’’කාලයෝ ඉක්ම යෙත්. රාත්‍රීහු (මරණය කරා) පමුණුවත්. වයස් රාශීහු පිළිවෙළින් හැර යෙත්. මේ මරණ භය දක්නා තැනැත්තේ සැප ගෙන දෙන පින් කරන්නේය.’’
’’කාලයෝ ඉක්මෙත්.
රාත්‍රීහු (මරණය කරා) ගෙනයත්.
වයස් රාශීහු පිළිවෙළින් හැරයෙත්.
මේ මරණ භය දන්නා තැනැත්තේ
උතුම් නිවන බලාපොරොත්තුවෙන්
ලෞකික සම්පත් හැර දමන්නේය.’’
(භාග්‍යවතුන්වහන්සේ මෙසේ අනුදැන වදාළසේක.)

DIVIDER SL Elephant

05. කතිඡින්‍ද සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අණේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක.
එකල වනාහි එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ 
එකත්පසෙක සිට ගාථාවකින් (මෙසේ) කීය.

’’කීයක් සිඳ ලන්නේද?
කීයක් දුර ලන්නේද?
මත්තෙහි කීයක් වඩන්නේද?
බන්‍ධන කීයක් ඉක්මවූ භික්‍ෂුතෙම
ඔඝයයන් එතර කළ තැනැත්තේයයි කියනු ලැබේද?’’

(භාග්‍යවතුන්වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක.)
(’’කෙලෙස්) බැඳුම් පසක් සිඳලන්නේය.
(කෙලෙස්) බැඳුම් පසක් දුරලන්නේය.
මත්තෙහි (ශ්‍රද්‍ධාදී ඉන්‍ද්‍රිය) පසක් වඩන්නේය.
(බන්‍ධන) පසක් ඉක්මවූ භික්‍ෂූතෙම
ඔඝයයන් එතරකළ තැනැත්තේයයි කියනුලැබේ.

DIVIDER SL Elephant

6. ජාගර සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එකල වනාහි එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ එකත්පසෙක සිට ගාථාවකින් මෙසේ කීය.

කීදෙනෙකුන් පිබිද සිටින කල්හි කීදෙනෙක් නින්‍දට පැමිණියෝද ?
කීදෙනෙකුන් නිදාගත් කල්හි කීදෙනෙක් පිබිද ඉන්නාහුද?
කීයෙකින් (කෙලෙස්) ධූලි අල්ලා ගනීද?
කීයෙකින් පිරිසිදූවේද?’’

 • ’’පස් දෙනෙකුන් (පඤෙචන්‍ද්‍රිය ධර්‍මයන්) පිබිද සිටින කල
 • පස්දෙනෙක් (පඤච නීවරණයෝ) නිදා ඉන්නාහුය.
 • පස්දෙනෙකුන් (පඤචනීවරණයන්) නිදිගත්කල
 • පස්දෙනෙක් (පඤෙචන්‍ද්‍රිය ධර්‍මයෝ) පිබිද සිටින්නාහ.
 • පස් දැයෙකින් (පඤචනීවරණයන් නිසා) කෙලෙස් ධූලි අල්ලාගනී.
  කරුණු පසක් කරණ කොටගෙන (ශ්‍රද්ධාදී පඤෙචන්‍ද්‍රියයන් නිසා) පිරිසිදුවේ.’’

(භග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක.)

DIVIDER SL Elephant


07. අප්පටිවිදිත සූත්‍රය

එකල වනාහි එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ එකත්පසෙක සිට මේ ගාථාව කීය:

’’ දහම  නොදැක්කේ නම් නීති  මිසදිටු සරණ                 පතයි.
සසර පුරා නිදන ඔවුන් නොනිදා සසරෙහිම                    සරයි.
නින්දෙන් පිබිදෙන්නට නම් සම්බුදු මග වඩනු                  වටියි.

ත්පසින් අවබෝධ නොකරන ලද්දෝද ඔවුහු මිත්‍ථ්‍යාදෘෂ්ටීන් කරා ගෙනයනු ලැබෙත්. (සංසාරයෙහි) නිදිගත් ඔවුහු නොපුබුදිත්. ඔවුන්ට පිබිදෙන්නට දැන් කාලයයි.’’
’’යම් කෙනෙකුන් විසින් ධර්‍මයෝ හාත්පසින් අවබෝධ කරන ලද්දෝද, ඔවුහු මිත්‍ථ්‍යාදෘෂ්ටීන් කරා ගෙනයනු නොලැබෙත්. මනාකොට දැන අවබෝධ කළ උතුමෝ (බුදුවරයෝ) විෂමයෙහි

DIVIDER SL Elephant


08. සුසම්මුටඨ සූත්‍රය


මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසනසේක.
එකල වනාහි එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර ශොභා ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේය.
එක් පසෙක සිටි ඒ දේවතාවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය:
’’යම් කෙනෙකුන් විසින් (සත්‍යයෝ) ධර්‍මයෝ හාත්පසින් අවබෝධ නොකරන ලද්දෝද, ඔවුහු මිථ්‍යාදෘෂ්ටීන් කරා ගෙනයනු ලැබෙත්. නිදාගත් ඔවුහු නොපුබුදිත්. ඔවුන්ට (දැන්) පිබිදෙන්නට කාලයයි.’’
(බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක:)
’’යම් කෙනෙකුන් විසින් (සත්‍යයෝ) ධර්‍මයෝ හාත්පසින් අවබෝධ කරන ලද්දෝද, ඔවුහු මිත්‍ථ්‍යාදෘෂටීන් කරා ගෙනගයනු නොලැබෙත්. මනාව දැන අවබෝධ කළාවූ (බුදුවරයෝ) විෂමයෙහි සමව හැසිරෙත්.’’

DIVIDER SL Elephant

09. මානකාම සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එකල වනාහි එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ එකත්පසෙක සිට ගාථාවකින් මේ ගාථාව කීය:

 • ’’මේ ලෝකයෙහි මානය කැමැත්තහුට සිතෙහි දමනයක් නැත.
 • (එහෙයින්ම) සමාධියට නොපැමිණි (එකඟ නොවූ) සිතැත්තහුට මුනි බවෙක් නැත.
 • (එසේවූ) ප්‍රමාදව හුදෙකලාව වෙනෙහි වසන්නේ නමුදු,
 • මරහු සිටින තැනින් (සසරින්) එගොඩ යාගත නොහෙන්නේය.’’


’’මානය දුරලා මොනොවට එකඟවූ සිතැත්තේ
ප්‍රඥායෙන් යුක්තවූයේ ,
විශෙෂයෙන් මිදුණේ,
හුදෙකලාව වෙනෙහි පමා නොවී වසනුයේ
ඔහු සසර ඉක්මවා එගොඩ (නිවනට) පැමිණෙන්නේය’’
යි (භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කී සේක.)

DIVIDER SL Elephant

10. අරඤඤ සූත්‍රය.

එකල වනාහි එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පළමු දසපැය ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර වර්‍ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ එකත්පසෙක සිට ගාථාවකින් මෙසේ කීය:

’’වනයෙහි වසන, එක් වේලක් පමණක් වළඳන, ශාන්තවූ බ්‍රහ්මචාරීන්ගේ (ශරීර) වර්‍ණය කවරහෙයකින් ප්‍රසන්න වේද?’’
’’වනයෙහි වසන (ඒ භික්‍ෂූහු) ගිය දේ ගැන ශෝක නොකෙරෙත්. (නොපතත්) දැන් ලත් දෙයෙකින් යැපෙත්. එහෙයින් ඔවුන්ගේ (ශරීර) වර්‍ණය ප්‍රසන්න වේ.’’
’’නොපැමිණි දේ පැතීමෙන්ද, ගිය දේ ගැන ශෝක කිරීමෙන්ද, අනුවණයෝ රත්වූ ගලක් මත්තෙහි කපා දැමූ ළා බට දණ්ඩක් සේ වියලෙත්.’’ (භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක.)

පළමුවන නළවර්‍ගයයි.

next

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.