5. පණිහිත (නොහොත් අච්ඡන්න) වර්ගය

5.1. මිච්ඡා පණිහිත චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි,  ඇල්වී නණ්ඩුවක් හෝ යවවී නණ්ඩුවක් හෝ උඩු යටිකොට (තුඩ යටිකුරුකොට, නො ඇණෙනසේ) තබන ලදුවුව හොත් ඒ නඩුව අතෙහි හෝ පයෙහි ඇනුන අත හෝ පය හෝ බිඳෙන්නේය. ලේ ගලන්නේය යැයි කීවොත් එය වාවද්‍යය මක්නිසාදයත්, මහණෙනි, නණ්ඩුව (නො ඇණෙන ලෙස උඩු යටිකොට) වරදවා තබන ලද හෙයිනි.

“මහණෙනි, ඒ පරිද්දෙන් ම යම් භික්ෂුවක් වරදවා වඩන ලද සිතින් අවිද්‍යාව බිඳින්නේය. විද්‍යාව උපදවන්නේය. නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේයයි’ (කියතොත්) ඒ කාරණය ඒකාන්තයෙන්ම ඇත්තක් නොවේ. මක්නිසාදයත්, මහණෙනි, ඒ භික්ෂුවගේ  සිත වරදවා යොදනලද හෙයිනි.

paddy tip

5.2     සම්මා පණිහිත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, ඇල්වී නණ්ඩුවක් හෝ යව වී නණ්ඩුවක් හෝ නඩුවේ උල් පැත්ත ඉහල සිටිනසේ තබන ලදුව අතින් හෝ පයින් හෝ මඩනා ලද්දේනම්  අත හෝ පය හෝ බිඳෙන්නේය, ලේ උපදවන්නේය යන කාරණය සත්‍යයක් වන්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, නණ්ඩුව මනා කොට තබන ලද හෙයිනි.

“මහණෙනි, ඒ පරිද්දෙන් ම ඒකාන්තයෙන් යම් මහණෙක් තෙම මනා කොට වඩන ලද සිතින් ‘මහා අවිද්‍යාව බිඳින්නේය, විද්‍යාව උපදවන්නේය, නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේයයි’ ඒ කාරණය ඇත්තක් වන්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ඔහුගේ සිත මනා කොට පිහිටුවන ලද හෙයිනි.”

5.3  පදුට්ඨ චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, ඇතැම් කෙනෙකුගේ අති  දූෂිතවූ  සිතක් මම මාගේ සිතින් මෙසේ පිරිසිඳ දනිමි මෙසමයෙහි මේ පුද්ගලයා ඉදින් දැන් කලුරිය කෙළේ නම්, (අතින්) ඔසවා (බිම) තබන්නා සේ හෙතෙම වහාම නරකයෙහි උපදනේය. මක්නිසාද යත්, ඔහුගේ සිත ඉතා දූෂිතවූ හෙයිනි. “මහණෙනි, සිත බොහෝසේ කෙලසීම, දුෂිත වීම  හේතු කොට ගෙණ ම  මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්වයෝ ශරීරයාගේ බිදී යාමෙන් ,මරණින් මතු බොහෝ දුක් ඇති අපාය නම්වූ, දුගති නම්වූ, විනිපාත නම්වූ නරකයෙහි උපදිත්.”

5.4. පසන්ත චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, ප්‍රසන්න වූ සිත් ඇති ඇතැම් පුද්ගලයෙකුගේ සිතද, මම මාගේ සිතින් මෙසේ පිරිසිඳ දනිමි. ඉදින් මෙසමයෙහි යම් ප්‍රසන්න සිත් ඇති පුද්ගලතෙමේ කාලක්‍රියා කෙළේ නම්, ඔසවා ගත්තක් බිම බහා තබන්නක් මෙන් පහසුවෙන්  මෙතෙම ස්වර්ගයෙහි පහලවේයයි  කියායි. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ඔහුගේ සිත ප්‍රසන්න හෙයිනි. මහණෙනි, සිතෙහි පැහැදීම හේතුකොටගෙණ ද, මේ ලෝකයෙහි සමහර සත්ත්වයෝ මෙසේ ශරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මතු සුගති ලෝකයන්හි උපදිත්.”

5.5.ආවිල චිත්ත සූත්‍රය

“මහණෙනි, කැළඹුනු මඩෙන් අපැහැදිලි දිය ඇත්තාවූ පොකුණක ඉවුර මත හොඳින් ඇස පෙනෙන පුරුෂයෙක්  සිටගෙන පොකුණ දෙස පොකුණේ කැළඹුණු වතුර දෙස බලා සිටින්නේ වුවද, දිය යට පොකුණු පතුලේ ඇති සිප්පිබෙල්ලන්ද, හා සක්බෙල්ලන්ද, කැට හා කැබිලිතිද ගැඹුරු දියේ පිහිනන මත්ස්‍ය සමූහයාද ඔහු නොදක්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ජලය නොපැහැදිලි  බවයි, කැලතුන බවයි..

“මහණෙනි, එපරිද්දෙන් ම යම් භික්ෂුවක් තෙම නොපැහැදුනාවූ. ආකුලවූ සිතින් යුක්තවේද, තමන්ගේ යහපතද, අන්‍යයන්ගේ යහපතද තමන්ගේ සහ අන්‍යයන් යන උභය පාර්ශවයන්ගේම යහපත හා අභිවුර්දිය නොදක්නේය. ආර්ය භාවයට පමණක් විෂයවන ඥාණ දර්ශනයන් කිසිවක් නොහැදිනන්නේය.  ඒ නොදනින්නේ, නොදක්නේ ඔහුගේ සිතේ නිශ්චල සන්සුන් දැමුණු නොආකුල බවක් නැති හෙයිනි.

5.6.අනාවිල චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, අතිශයින් ප්‍රසන්නවූ, නො කැළඹුනාවූ යම් පොකුණක් වේද, ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඒ විල ඉවුරෙහි සිටින්නේ  පොකුණෙහි ගැඹුරු දියෙහි  ඔබමොබ හැසිරෙන්නාවූද, නැවතී සිටින්නාවූද, මත්ස්‍ය සමූහයාද දක්නේය. පොකුණු පතුළෙහි රැඳුනු,  සිප්පි බෙල්ලන් හා සක්බෙල්ලන්ද කැට කැබිලිතිද හොඳින් දකින්නේය. . ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ජලය පැහැදුනු බවයි.

“මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම යම් මහණෙක් තෙම පැහැදිලිවු නොකැලඹුනාවූ  සිතින් යුක්ත වේද ඔහු ගේ යහපත ට හේතුවන් කරුණු දකින්නේය. අනුන්ගේ ද යහපතා හේතුවන කරුණු දකින්නේය. තමන්ගේ ද අනුන්ගේද දෙපාර්ශවයේම අභිවුර්දියට හේතු දකින්නේය. ආර්ය භාවයට පමණක් විෂයවන ඥාණ දර්ශනයන් දකින්නේය.  ඒ දකින්නේ, මන්දයත්  ඔහුගේ සිත නිශ්චල සන්සුන් දැමුණු නොආකුල  හෙයිනි.

5.7.       මුදු චිත්ත (අථවා පන්දන) සූත්‍රය

“මහණෙනි, සඳුන් ගසේ ලීය මෘදු බැවින් හා පාඩම් කරන්නට හැකිබැවින් අනෙක් සියලු දැව වර්ගයන්ට ශේෂ්ඨ වේ. මහණෙනි එපරිද්දෙන්ම වඩනලද, නැවත නැවත පුරුදු කරණ ලද සිත හා, සමාන මෘදුබව හා කටයුත්තට සුදුසු බව ඇති අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොමදකිමි මහණෙනි’ වඩන ලද,  නැවත නැවත පුරුදුකරණලද සිත මෘදුවද වේ, කටයුත්තට සුදුසුද වේ.”

5.8         ලහුපරිවත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, සිත වහා වෙනස්වන සුළුය. සිතිවිළි එකින් එක නැගී නැතිවී යයි. කෙතරම් ඉක්මනින් මෙසේ වෙනස්වන්නේද යත් ඊට සමාන උපමාවකුදු සෙවීම පහසු නොවේ.”

5.9     උපක්කිලිට්ඨචිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, මේ සිත පැහැදිලිය පබස්සරය. එය වනාහි ආගන්තුකවූ (රාගාදි) උපක්ලෙශයන් විසින් කිලිටි කරණ ලද්දේය.

5.10  විප්පමුත්තචිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, මේ සිත වනාහි ආගන්තුකවූ (රාගාදි) උපක්ලෙශයන් ගෙන් හාත්පසින් මිදුනේය.

පස්වන වර්ගය නිමි.

අංගුත්තර නිකාය පටුනට 

BK2INDX

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.