MN-01-02-04- චූල දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය

§ 1. මා විසින්  මෙසේ අසන ලදී.
එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍ය ජනපදයෙහි කිඹුල්වත් පුරයෙහිවූ නිග්‍රොධාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරති. දිනෙක  මහානාම ශාක්‍යතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත  පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පස්ව හිඳ , මෙසේ  කීයේය.

§ 2. “ස්වාමීනි, ලොභය සිත කෙලසන ධර්මයකි, ද්වේෂය සිත කෙලසන ධර්මයකි, මොහය සිත කෙලෙසන ධර්මයකි කියා මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙසන ලද ධර්මය මම බොහෝ කලක් මුළුල්ලෙහි දනිමි. ස්වාමිනි, එතකුදු වුවත් ඇතැම් විටෙක ලොභ ධර්මයෝත් මාගේ සිත මැඩගෙන සිටිත්. දෝස ධර්මයෝද සිත මැඩගෙන සිටිත්. මෝහ ධර්මයෝද සිත මැඩගෙන සිටිත්. ස්වාමීනි, මා කිබඳු අධ්‍යාත්ම ධර්මයක්  පහනොකරන ලද නිසා මෙසේ වේද? කියායි. [අටුවාව: මහානාම ශාක්‍යයා  සකෘදාගාමි ඵලයට පැමිණ සිටි ආර්යයෙකි. සකෘදාගාමි ඵලයේදී ලෝභ, දොස, මෝහයන්ගේ ප්‍රහීනත්වයක් වූ වද, සමුච්චේදනයක් සිදු නොවේ. තමා ඉන්නා මේ උතුම් ස්ථානයෙදී ලෝභ දොස මෝහ සම්පුර්ණයෙන්ම නැතැයි සිතා සිටි මහානාම ශාක්‍ය තුමා මෙසේ ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ ක්ලේශ ධර්ම සමුච්චේදනය කරන්නේ කෙලෙසද? කියාය.]

§, 3 “මහානාමය,  ලොභ ධර්මයෝත් දෝස ධර්මයෝත්, මෝහ ධර්මයෝත් සම්පුර්ණයෙන්ම ඔබ විසින් ප්‍රහාණය කලේ නැත. එසේ පුර්ණ ක්ලේශ ප්‍රහානයක් වී නම්  ගිහි ගයි වසමින් කාම සැපයන් විදින්නට ඔබ ට නොහැකි වේ. [ අටුවාව: සුත්‍රයේ මතු දැක්වෙන කරුණු අනුව කාමච්චන්දය යන නීවරණය විසින් මහානාම ශාක්යයන්  බොහෝ සේ මැඩලන බව පෙනේ.]

§.4.  “මහානාමය,  සර්වඥ ශ්‍රාවකයෙක්  මනාසේ කාමයන්ගේ ස්වල්ප සැප ඇති බවද, බොහෝ ආදීනවයෝ ඇති බව  දැන ගත්තේ වුවද, කාම සැපයෙන් හා සැසදිය නොහැකි වූ, අකුසලයන්ගෙන් වැලකුනාවූ, ප්‍රීතියෙන් හා උද්දාමයෙන් ඉතිරුනාවූ (ප්‍රථමධ්‍යාන) නොලබයිද,  ඊට වඩා අතිශයින් ශාන්තවූ (තෘතීය චතුර්ථ) ධ්‍යාන හෝ නොලබයි ද, හෙතෙමේ කාමයන්ගෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම මිදුනේ නොවේ. [ අටුවාව: පලමු  සහ ද්විතිය ධ්‍යාන නොලබාම සකෘදාගාමි ඵලයට පත්වීමට හැකි බව මේ චේදයෙන් පෙනේ.]

“මහානාමය, යම් විටෙක පටන් ආර්ය ශ්‍රාවකයා විසින් ඇති සැටියෙන් විදර්ශනා නුවණින් හොඳින් දක්නා ලද්දේද, හෙතෙමේද කාම සැපයනට වඩා බොහෝ ශ්‍රේෂ්ඨවූ, අකුශලයනේගෙන් වෙන්වූ,  නිස්සරණ  ප්‍රීතිසැපය (පළමු හා දෙවන ධ්‍යාන) ලබයි. එයින් අන්‍යවූ එයටද වඩා සැප ඇත්තාවූ  අතිශයින් ශාන්තවූ (අර්හත් ඵලය) ලබයි. එකල්හි හෙතෙම යලි කිසිසි විටෙක කාමයන් නිසා සසල නොවේ. කාමයන්ගෙන් ගැලවුනේ වෙයි. 

“මහානාමය, මා සම්බුද්ධත්වය ලබන්නට පෙර බෝධිසත්වයෙකු වශයෙන් විමුක්ති අධ්‍යාසයෙන් ශ්‍රමණ ධර්ම රකිත්දී,  මා විසින්ද කාමයෝ ස්වල්ප සැප ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. දැඩි ආයාස ඇත්තාහ. මෙහි ෂයම බොහෝයයි මෙසේ මෙය ඇති සැටියෙන් යහපත් නුවණින් මනාව දක්නා ලදිමි.. 

මම කාමයන්ගෙන් වෙන්වම අකුශල ධර්මයන්ගෙන් අන්‍යවූ  යම් ධ්‍යාන ප්‍රීතිසැපයට නොපැමිණියෙම්ද, එයින් අන්‍යවූ අතිශයින් ශාන්තවූ ධ්‍යාන මාර්ග සැපයන්ට නොපැමිණියෙම්ද මම ඒතාක් කාමයන්ගෙන් මිදුණු බවක් ප්‍රත්‍යක්ෂ නොකෙලෙමි. 

“මහානාමය, යම් විටෙක කාමයන්ගේ සැපය හා ආදීනවය, විදර්ශනාවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ධ්‍යාන සුවයට එලෙම්බියේ වී නම් ධ්‍යාන ප්‍රීති සැපයට පැමිණියෙම්ද එයින් අන්‍යවූ ශාන්තවූ ධ්‍යාන මාර්ග සැපයන්ට පැමිණියෙම්ද එකල්හි මම කාමයන්ගෙන් කම්පුර්නයෙන්ම මිදුණු බව පසක් කෙළෙමි.

කාමයේ ආස්වාදය

§ 5 . “මහානාමය, කාමයන්ගේ ආස්වාදය (රසවිඳීම) කවරේද?
මහානාමය, කාම ගුණයෝ මේ පසකි. කවර පසක්ද යත්?  
bullet-1 චක්ඛු විඤ්ඤාණයෙන් (රූපය දැනගන්නා සිතින්) දත යුතුවූ, ප්‍රියවූ, සිත් අලවන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාවවූ, ආශාව ඉපදීමට කරුණුවූ රූපාරම්මණයෝද,
bullet-1ප්‍රියවූ, සිත් අලවන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාවවූ, ආශාව ඉපදීමට කරුණුවූ, අසන්නට කැමැති වන්නාවූ , සොත විඤ්ඤාණයෙන් (ශබ්දය දැනගන්නා සිතින්) දත යුතුවූ ශබ්දයෝද,
bullet-1ඝාණවිඤ්ඤාණයෙන් (ගඳ සුවඳ දැනගන්නා සිතින්) දතයුතුවූ ප්‍රියවූ, සිත් අලවන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාවවූ, ආශාව ඉපදීමට කරුණුවූ  ගන්ධයෝද,
bullet-1 ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් (රස දැනගන්නා සිතින්) දතයුතුවූ ප්‍රියවූ, සිත් අලවන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාවවූ, ආශාව ඉපදීමට කරුණුවූ රසයෝද,
bullet-1 කාය විඤ්ඤාණයෙන් (ස්පර්ශය දැනගන්නා සිතින්) දත යුතුවූ ප්‍රියවූ, සිත් අලවන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාවවූ, ආශාව ඉපදීමට කරුණුවූ ස්පර්ශයෝද යන මොහු කාම ගුණ පසයි.

කාමයේ ආදීනව

§ 6 .“මහානාමය, කාමයන්ගේ ආදීනව (දෝෂය) කවරේද?
“මහානාමය, මේ ලොකයෙහි කුලපුත්‍රයෙක්  යම්කිසි ශිල්පයකින් ජීවත් වෙයිද, එනම් රේඛා ශාස්ත්‍ර කීමෙන්, ගණන් තැබීමෙන් සංඛ්‍යාලේඛන ගැනීමෙන්, ගොවිකමින්, වෙළඳාමෙන්, ගව පාලනයෙන්, (රජුන්ට) උපස්ථාන කිරීමෙන්. රාජ භටයෙකු වීමෙන්, මෙයින් අන්‍යවූ (ඇත්, අස්) ශිල්පයකින්ද, (ජීවත්වනු සඳහා)
 bullet-1 ඕ, සීතලෙන්  හෝ උෂ්ණයෙන් පෙළනු ලබන්නේය., ඩැහැ ලේ බොන මැස්සෝය, මදුරුවෝය, සුළඟය අව්වය, සර්පයෝය යන මොවුන්ගේ දුක් පීඩා විඳින්නේය.
, බඩගින්නෙන් හා පිපාසයෙන් මිරිකෙමින් ජීවිතය පවත්වන්නේය. [විනාඩි පහකින් කෑම වේලක් කන මිනිසා ඒ කෑම වේල මිලට ගන්නට මුදල් උපයන්නට නොයෙක් දුෂ්කර කර්මාන්ත කරමින් පැය ගණනක් වෙහෙසේ.]  මහණෙනි, මෙයද කාමය හේතුකොට ගෙන, කාමය මුල් කරුණ කොට ගෙන, කාමය කරණකොට ගෙන, කාමය නිසා මෙලොවම වින්ද යුතුවූ ආදීනව රාශිය, දුක් රාශිය වන්නේය.
bullet-1. “මහානාමය, මෙසේ වීර්ය කරන්නාවූ, උත්සාහ කරන්නාවූ ඒ කුලපුත්‍රයාහට ඒ වස්තු සම්පත් හොඳින් නොඋපදිද්ද, නොලබත්ද, හෙතෙම මාගේ වීර්ය හිස්විය, මාගේ උත්සාහය නිෂ්ඵලවීයයි කියා ශොකවෙයි. වෙහෙස වෙයි. වැලපෙයි. පපුවේ අත් ගසමින් හඬයි. සිහි නැති බවට පැමිණෙයි. මහණෙනි, මෙයද කාමය හෙතුකොට, කාමය මුල් කාරණයකොට, කාමය කරණකොට කාමයන් නිසා මෙලොවදීම වින්දයුතුවූ ආදීනව රාශිය, දුක් රාශිය වන්නේය.

bullet-1.“මහානාමය, මෙසේ වීර්ය කරන්නාවූ, උත්සාහකරන්නාවූ ඒ කුලපුත්‍රයාගේ ඒ සම්පත්තීහු උපදිත් ද ලබත්ද ඔහු ඒ ලැබූ සම්පත්තිය ආරක්‍ෂාකරනු පිණිස කයිනුත් සිතිනුත් දුක් විඳියි, කෙසේද? මාගේ මේ සම්පත්තිය රජවරු පැහැර නොගන්නාහු නම්, සොරු පැහැර නොගන්නාහු නම්, ගින්නෙන් නොදැවෙන්නේ නම් දියෙහි නොයානම්, අප්‍රියවූවෝ නොගන්නාහු නම් යෙහෙකැයි කියායි. මෙසේ රකින්නාවූ, පාලනය කරන්නාවූ, ඔහුගේ ඒ සම්පත්තීහු රජවරුද පැහැර ගනිත්, සොරුද පැහැර ගනිත්, ගින්නෙන් හෝ දැවෙයි, දියෙහි හෝ යයි. අප්‍රියවූවෝ හෝ ගනිති. මා විසින් යම් වස්තුවකුත් උපදවන ලද්දේවී ද එයද දැන් අපට නැතැයි ශොක කෙරෙයි. වෙහෙස වෙයි. වැලපෙයි. පපුවේ අත් ගසමින් හඬයි. සිහි නැති බවට පැමිණෙයි. මහණෙනි, කාමය හෙතුකොට කාමය මුල් කරුණකොට, කාමය කරණකොට ගෙන, කාමය නිසා මෙලොවදීම වින්දයුතුවූ ආදීනව රාශිය, දුක් රාශිය වන්නේය.

bullet-1 “මහානාමය, නැවත අනිකක්ද කියමි. කාමය හේතු කොට කාමය මුල් කරුණ කොට, කාමය කරණකොට, ගෙන කාමය නිසා රජවරු රජවරු සමග කලහ කරති. ක්ෂත්‍රියයෝ ක්ෂත්‍රියයන් සමග කලහ කරති. බමුණෝ, බමුණන් සමග කලහ කරති. ගෘහපතියෝ, ගෘහපතීන් සමග කලහ කරති. මව, පුතා සමග කලහ කරයි. පුතා, මව සමග කලහ කරයි. පියා,  පුතා සමග කලහ කරයි. පුතා, පියා සමග කලහ කරයි. සහෝදරයා, සහෝදරයා සමග කලහ කරයි, සහෝදරයා, සහෝදරිය සමග කලහ කරයි. සහෝදරිය, සහෝදරයා සමග කලහ කරයි. යහළුවා, යහළුවා සමග කලහ කරයි. ඔවුහු කෝලාහල, විරුද්ධකම්, විවාද යන මීට පැමිණියාහු එකිනෙකාට  අතින් පයින් පහරදෙති, කැට කැබලිති වලින්ද පහර දෙති, පොලුවලින්ද පහර දෙති. (කඩු ආදී) ආයුධවලින්ද පහර දෙති. ඔවුහු එයින් මරණයටද පැමිණෙත්. මරණය සමාන දුකටද පැමිණෙත්. මහණෙනි, මෙයද කාමය හෙතුකොට, කාමය මුල් කරුණකොට, කාමය කරණ කොටගෙන, කාමය නිසා මෙලොවදීම වින්දයුතුවූ ආදීනව රාශිය දුක් රාශිය වන්නේය.

bullet-1. “මහානාමය, නැවත අනිකක්ද කියමි. කාමය හේතුකොට, කාමය මුල් කරුණ කොට, කාමය කරණකොට ගෙන කාමය නිසා කඩුව හා පලිහ ගෙන දුන්න හා හියවුර (ඊතල දමන කොපුව) බැඳ දෙපසින් රැස්ව යුද්ධ භූමියට යති.  ඊතල විඳින කල්හි, කඩු කරකවන කල්හි, එහි ඔවුහු ඊතලවලින්ද විදිනු ලබත්. අඩයටිවලින්ද විදිනු ලබත්. කඩුවෙන් හිස සිඳිනු ලබත්, ඔවුහු එහි මරණයටද පැමිණෙත්. මරණය සමාන දුකටද පැමිණෙත්. මහණෙනි, මෙයද කාමය හේතුකොට කාමය මුල් කරුණ කොට, කාමය කරණ කොට ගෙන, කාමය නිසාම මෙලොවදීම වින්දයුතුවූ ආදීනව රාශිය දුක් රාශිය වන්නේය.

bullet-1.  “මහානාමය, නැවත අනිකක්ද කියමි. කාමය හේතුකොට, කාමය මුල් කරුණකොට, කාමය කරණකොට ගෙන, කාමය නිසා ගෙවල් බිඳිති, ගම් පැහැරීමෙන් (වස්තුව) ගෙන යත්, ගෙයි වැසියන් පණපිටින් අල්වාගෙන වස්තුව පැහැර ගනිති. මංපැහැරීම (මංකොල්ලකෑම) කරති. පර ස්ත්‍රීන් දූෂ්‍යද කරති. ඒ සොරුන් රජවරු අල්වා නොයෙක් දඬුවම් පමුණුවත්. (බුද්ධ කාලින භාරතයේ දුන් දඬුවම් විස්තරයක් කොළ පාටින් දක්වා ඇත.)  කසවලින් තලවත්, වේවැල්වලින් තලවත්, දෙකට පැලු (දෙරියන් පමණ) අඬුවලින් තළවත්, අත්ද කපත්, පයද කපත්, අත් පා සියල්ලමත් කපත්, කණත් කපත්, නාසයත් කපත්, කන් නාසාත් කපත්, බිලංගථාග්‍රික (ඉස්කබල ගලවා මොළය උතුරවමින් කරන) නම් වධය කරත්, සංඛමුණ්ඩික (හිසේ කෙස් හා සම ගලවා බොරළු ලා උලා සුදු කිරීම) නම් වධය දෙති, රාහු මුඛ (අඩුවෙන් කට අරවා එහි තුළ ගිනි දැල්වීම) නම් වධය දෙත්, ජෝතිමාලික (ශරීරය තෙල් රෙදිවලින් වෙලා ගිනි දැල්වීම) නම් වධය දෙත්, හත්ථපජ්ජොතික (අත්දෙකේ තෙල් රෙදි වෙලා ගිනි දැල්වීම) නම් වධය දෙත්, එරකවත්තික (බෙල්ලෙහි පටන් ඇස්වටය දක්වා හම ගලවා ඔහු ලවා පෑගවීම) නම් වධය දෙත්, චීරක වාසික (බෙල්ලෙහි පටන් තුනටිය දක්වා සම ගලවා තබා එතනින් පටන්ගෙන ඇස්වටය දක්වා සම ගලවා තැබීම) නම් වධය දෙත්, එණෙය්‍යක (දෙදන දෙවැලමිටිවල යවුල් ගසා වටකොට ගිනිතැබීම) නම් වධය දෙත්, බලිස මංසික (දෙපැත්තෙන් තුඩු ඇති බිලියෙන් ගසා මස් කැඩීම) නම් වධය දෙත්, කහාපණක (කහවනු සේ මස් කැපීම) නම් වධය දෙත්, ඛාරාපතච්ඡික (සිරුර සිදුරුකොට කාරම් දිය ඉසීම) නම් වධය දෙත්, පළිඝ පරිවත්තික (ඇලයකින් බිම හොවා කණෙහි යවුල් ගසා පය ගෙන කරකැවීම) නම් වධය දෙත්, පලාල පිඨික (සම නොබිඳෙන සේ ඇට මස් තළා පිදුරු වැටියක් සේ ඇකිලීම) නම් වධය දෙත්, රත්වූ තෙල් ඉසිත්, බල්ලන් ලවා කවත්, ජීවිතය තිබියදීම උලෙහි ඉඳුවත්, කඩුවෙන් හිස් සිඳිත්,
ඔවුහු එහි මරණයටද පැමිණෙත්, මරණය සමාන දුකටද පැමිණෙත්. මහණෙනි, මෙයද කාමය හෙතුකොට, කාමය මුල් කරුණකොට, කාමය කරණකොට ගෙන, කාමය නිසාම මෙලොවදීම වින්දයුතුවූ ආදීනව රාශිය, දුක් රාශිය වන්නේය. මෙයද කාමයන්ගේ දොෂයකි.

bullet-1. “මහානාමය,  නැවත අනිකක්ද කියමි. කාමය හේතුකොට කාමය මුල් කරුණ කොට, කාමය කරණ කොට ගෙණ, කාමය නිසා, කඩුව හා පලිහ ගෙණ දුන්නා හා හියවුර (ඊතල දමන කොපුව) බැඳ දෙපසින් රැස්ව යුද්ධ භූමියට පනිති. ඊතල විදින කල්හි කඩු කරකවන කල්හි එහි ඔවුන්ට ඊතලවලින්ද විදිත්, අඩයටිවලින්ද අනිත්, කඩුවෙන් හිසද සිඳිත්, ඔව්හු එහි මරණයටද පැමිණෙත්, මරණය සමාන දුකටද පැමිණෙත්.

“මහානාමය, මෙලොවදීම විඳියයුතුවූ මේ දුක් රාසිය කාමය හෙතුකොට කාමය මුල් කරුණ කොට ගෙන කාමය කරණකොට ගෙන කාමය නිසා උපදින කාමයන්ගේ දෝෂයයි.

bullet-1. “මහානාමය, නැවත අනිකක්ද කියමි. කාමය හේතුකොට, කාමය මුල් කරුණ කොට, කාමය කරණකොට ගෙන කාමය නිසා කයින් දුසිරිතෙහි හැසිරෙති, වචනයෙන් දුසිරිතෙහි හැසිරෙති, සිතින් දුසිරිතෙහි හැසිරෙති. ඔවුහු කයින් දුසිරිතෙහි හැසිර, වචනයෙන් දුසිරිතෙහි හැසිර, සිතින් දුසිරිතෙහි හැසිර, ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි සැපයෙන් පහවූ නපුරු ගති ඇති නපුරුකොට වැටීමක් ඇත්තාවූ නිරයෙහි උපදිති. මහණෙනි, මෙය කාමය හේතු කොට, කාමය මුල් කරුණකොට, කාමය කරණකොට ගෙන, කාමය නිසා පරලොව වින්දයුතු ආදීනව රාශිය, දුක් රාශිය වන්නේය.

§ 7.  “මහානාමය, මම එක් කලෙක රජගහනුවර ගිජ්ජකූට නම්වූ පර්වතයෙහි වාසය කෙළෙමි.  එකල්හි බොහෝ නිගණ්ඨයෝ, ඉසිගිලි පර්වතය පාමුල වූ  කලු ගල් තලාවෙහි නොයෙක් දුෂ්කර වෘත පුරමින්සිටිනු දකිනෙමි. එක් පයෙකින් සිටගෙන සිටීම,  නොනිදා, නොයෙක් ශරීරයට දුක් දෙන වෘතවල යෙදෙනු දකිමි. දිනක් මම සවස් කාලයෙහි, උතුම් පලසමවතින් නැගිටියේ  ඒ නිගණ්ඨයෝ සිටිනා තැනට ගොස් නිගණ්ඨයන්ට මෙසේ කීයෙමි. ‘ඇවැත්නි, නිගණ්ඨයෙනි, තෙපි කුමකට මෙසේ   උත්සාහයෙන් ඇතිකරගත් තියුණුවූ වේදනාවෙන් විඳින්නාහුදැ’යි ඇසීමි.

§ 8. “මහානාමය, මෙසේ කීකල්හි, ඒ නිගණ්ඨයෝ මට මෙසේ කීවාහුය.
‘ඇවැත්නි, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම, හැසිරෙන්නා වූද, සිටින්නාවූද, නිදන්නාවූද, නිදි නැතිව සිටින්නාවූද  සියල්ල දන්නාවූ, සියල්ල දක්නාවූ ඥාන දර්ශනය නිතරම එළඹ සිටියේයයි ප්‍රතිඥා කරයි. ඒ අපගේ උත්තම ශාස්තෘන්වහන්සේ  අපට මෙසේ කියයි.
“නිගණ්ඨයෙනි, තෙපි සියලුදෙන විසින් කරන ලද පාපකර්ම ඇත්තේය.

  • එය කටුකවූ මේ දුෂ්කර ක්‍රියාවෙන් ගෙවා නිම කරවූ.
  • මෙසේ තෙපි කයෙන් දැඩි තවුස් දම් පිරීමෙන් (දුෂ්කර ක්‍රියාවෙන්) තොපගේ පුරාන කර්ම ඉක්මනින් ක්ෂය වෙන්නේය. 
  • දැන් කයින් සංවර වූවාහුද වචනයෙන් සංවර වූවාහුද සිතින් සංවර වූවාහුද ඒ සංවරය වීම නිසා  මත්තෙහි විපාක දෙන්නාවූ පාපකර්ම  රැස් නොවෙයි.
  • මෙසේ පූර්ව කර්ම තපස් බලයෙන් තුනීකිරීමෙන් අළුත් කර්ම නොකිරීමෙන් මත්තෙහි කර්ම රැස්නොවීම වෙයි. කර්ම රැස්නොවීමෙන් කර්මයන්ගේ අවසන්වීම වෙයි.
  • කර්ම අවසන් වීමෙන් දුක් කෙළවර වෙයි.
  • දුක් කෙළවර වීමෙන් වේදනා කෙළවර වේ.
  • වේදනාවන්ගේ කෙළවර වීමෙන් සියලු දුක් ප්‍රහානය  වන්නේයයි (කියයි). 

§ 9. අපටද ඒ ක්‍රමය රුචිද වෙයි. කැමතිද වෙයි. එයින් අපි සතුටු වෙමු”යි (කීහ.) “මහානාමය මෙසේ කීකල්හි මම ඒ නිගණ්ඨයන්ට මෙසේ කීවෙමි.
ඇවැත් නිගණ්ඨයෙනි, කිමෙක්ද? තෙපි පෙර අපි වීමුද, නොවීමුදැයි, දන්නහුද?
“ඇවැත්නි, අපි නොදන්නෙමු.”
“කිමෙක්ද? ඇවැත්වූ නිගණ්ඨයෙනි, තෙපි පෙර පව්කම් කෙළෙමුද නොකෙළෙමුදැයි දන්නාහුද?”
“ඇවැත්නි, නොදන්නෙමු.”
“ඇවැත්නි, නිගණ්ඨයෙනි, අපි පෙර මෙබඳු මෙබඳුවූ පව්කම් කෙළෙමුයයි දන්නාහුද?”
“ඇවැත්නි, නොදන්නෙමු.”
“ඇවැත්නි, නිගණ්ඨයෙනි, කිමෙක්ද? තෙපි මෙපමණ කර්මයන්  ගෙවා නිම කෙළෙමු. මෙපමණ කර්මයන් ගෙවිය යුතුය, මෙපමණ දුක් දිරූ කල්හි සියලු දුක දිරූයේ වන්නේයයි දන්නහුද?”
“ඇවැත්නි, නොදන්නෙමු.”
“ඇවැත්නි, නිගණ්ඨයෙනි. කිමෙක්ද? තෙපි මේ ආත්මයෙහිම අකුශල ධර්මයන් නැතිකිරීමද කුසල ධර්මයන් රැස්කිරීමද දන්නහුද?”
“ඇවැත්නි, මෙය නොදන්නෙමු.”
“නිගණ්ඨයෙනි,
මෙසේ තෙපි “පෙර අපි වීමුද, නොවීමුදැයි කියාත් නොදන්නහුය.
අපි පෙර පව්කම් කෙළෙමුද, නොකෙළෙමුදැයි කියාත් නොදන්නහුය.
අපි පෙර මෙබඳු මෙබඳුවූ පව්කම් කෙළෙමුයයි කියාත් නොදන්නහුය.
මෙපමණ දුක් දිරුවේය.
මෙපමණ දුක් දිරවිය යුතුය.
මෙපමණවූ දුක් දිරූකල්හි සියලු දුක් දිරූයේ වන්නේයයි කියාත් නොදන්නහුය.
මේ ආත්මයෙහි අකුසල ධර්මයන් නැතිකිරීම හා කුසල ධර්මයන් රැස්කිරීමත් නොදන්නහුය.

§ 10 . ඇවැත්නි නිගණ්ඨයෙනි, ඒ එසේ නම් (මේ ආත්මයේ ඔබ මේ සා මහත් දුක් විඳින්නේ පුර්ව කර්ම වල ඇති විසාල කම නිසා නම්) පෙර භවයන්හි ක්‍රෑර ක්‍රියා කර  ඇති රෞද්‍රවූ ලේ තැවරුණ අත් ඇති මනුෂ්‍යයන්  නිගණ්ඨයන් අතර පැවිදි වෙතියයි (කීමි.)

§ 11 . “ඇවැත්නි, ගෞතමයෙනි, සැපයෙන් සැපය නොලැබිය හැකිය, දුකින්ම සැපය ලැබිය යුතුය. ඇවැත්නි, ගෞතමයෙනි, සැපයෙන් සැපය ලැබිය හැකි වන්නේ නම්, මගධ රටට අධිපති සෙනිය බිම්බිසාර රජතෙම මෙරට සියල්ලන්ටම වඩා සැප ලබන්නේය. මන්ද යත් ආයුෂ්මත් ගෞතමයන්ට වඩා මගධ රටට අධිපතිවූ සෙනිය බිම්බිසාර රජතෙම අතිශයින් සැප විහරණ ඇත්තේයයි (කීවාහුය.)

§ 12 .”ආයුෂ්මත් නිගණ්ඨයන් විසින් ඒකාන්තයෙන් වහා කරුණු නොසලකා, “ඇවැත් ගෞතමයෙනි, සැපයෙන් සැපය නොලැබිය හැකිය. දුකින්ම සැපය ලැබිය යුතුය.  සැපයෙන් සැපය ලැබිය හැකි වන්නේ නම්,  බිම්බිසාර රජ  අතිශයින් සැපවිහරණ ඇත්තේය” යන වචනය කියනලදී,

ඒ ප්‍රකාශය ඔබලා කීරීම ඔබ ප්‍රකාශයක් ලෙස කීමට වඩා එය ප්‍රශ්නයක් ලෙස ” බිම්බිසාර රජතුමාද ඔබවහන්සේද  වඩා ඉහල සැප විහරණයකින් වසන්නේ? ” අසන්නට තිබුණි.

§ 13. “ඇවැත් ගෞතමයෙනි, අපගේ ප්‍රමාදය නිසා ඒ ගැන සමාවන්න. දැන් අපි ඔබ වහන්සේගෙන් මෙසේ අසමු. “ඇවැත්නි ගෞතමයෙනි, මගධ රටට අධිපතිවූ  බිම්බිසාර නම්වූ රජත් ආයුෂ්මත් ගෞතමයෝත් යන දෙදෙනා අතුරෙන් කවරෙක් අතිශයින් සැපවිහරණ ඇත්තේදැයි (අසමු.)

“ඇවැත්නි, නිගණ්ඨයෙනි, එසේ වීනම් එහිලා තොපම විචාරන්නෙමි. යම්සේ තොපට රුචිවේද, එසේ එයට පිළිතුර  ප්‍රකාශ කරව්.

“ඇවැත්නි, නිගණ්ඨයෙනි, මගධෙශ්වරවූ සෙනිය බිම්බිසාර රජ කයින් නොසෙල්වෙමින් වචනයක් නොකියමින් සත් රෑ දවාලක් මුළුල්ලෙහි නිරතුරු සැප විඳිමින් වාසය කරන්නට සමර්ථ වේද?”
“නැත ඇවැත්නි,”
“රෑ දාවල් සයක් වාසය කරන්ට හැකිවේද,… රෑ දාවල් පහක් – රෑ දාවල් හතරක් – රෑ දාවල් තුනක් -රෑ දාවල් දෙකක් – රෑ දාවල් එකක් වාසය කරන්ට හැකිවේද ?”,
“නැත ඇවැත්නි,

§ 14 . “ඇවැත්නි නිගණ්ඨයෙනි, මම  කයින් නොසෙල්වෙමින් වචනයක් පමණකුදු නොකියමින්, එක් රෑ දවාලක් මුළුල්ලෙහි එකාන්ත  සැප විඳිමින් වාසය කරන්ට පොහොසත් වෙමි. රෑ දාවල් දෙකක් – රෑ දාවල් තුනක් – රෑ දාවල් හතරක් – රෑ දාවල් පහක් – රෑ දාවල් හයක් – රෑ දාවල් හතක් – මුළුල්ලෙහි එකාන්තයෙන් අනුපමේය සැපය  විඳිමින් වාසය කරන්ට සමර්ථවෙමි.

§ 15. (ඇවැත්නි) මෙසේ ඇතිකල්හි මගධෙශ්වරවූ සෙනිය බිම්බිසාරය, මමය යන අප දෙදෙනා අතුරෙන් කවරෙක් අතිශයින් සැපවිහරණ ඇත්තේදැයි සිතන්නහුද?
” භවත් ගෞතමයිනි, මෙසේ ඇතිකල්හි ආයුෂ්මත් ගෞතම තෙමේම, මගධෙශ්වරවූ සෙනිය බිම්බිසාර රජුට වඩා අතිශයින් සැපවිහරණ ඇත්තේය”යි කීවාහුය.

මේ සූත්‍රය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළහ.
සතුටුවූ මහානාම ශාක්‍ය රජතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දෙශනාව සතුටින් පිළිගත්තේය.

චුලදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය නිමි.
Dhammajiva-blog-banner-half
 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.