1.4 භයභෙරව සූත්‍රය

  1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ, අනේපිඩු සිටුහු විසින් කරවන ලද ජෙතවන නම් විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරති.
  2. එකල්හි ජානුස්සොණි නම් බමුණු තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිටිනා තැනට පැමිණ සතුටුවිය යුතුවූ සිහි කටයුතුවූ කථාව කොට නිමවා එකත්පසක හුන්නේය. එකත්පසක හුන්නා වූ ජානුස්සොණි බමුණුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙසේ ප්‍රශ්නයක් ඇසීය. [අටුවාව: ජානුස්සෝනි යනු ඔහුගේ නම නොවෙන බවත් රජුගේ පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයා හඳුන්වන ගරු නාමයක් බවත් සලකන්න.]
  3. “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම් යම් කුලපුත්‍රයෝ භවත් ගෞතමයින් උදෙසා ශ්‍රද්ධාවෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාහු වෙයි. ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ගේ නායකයා වන්නෙහිද? ඔවුනගේ ආධාරකරු වන්නේද? ඔවුන්ගේ මාර්ගෝපදේශකයා වන්නෙහිද? එලෙසම ඔවුන් ඔබ වහන්සේගේ ආදර්ශය අනුව යෙත්ද?
  4. “බ්‍රාහ්මණය, ඒ කරුණ එසේමය. බ්‍රාහ්මණය, යම් ඒ කුලපුත්‍රයෝ මා උදෙසා ශ්‍රද්ධාවෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාහුද? ඔවුන් සිය නායකයා මා ලෙස  සලකයි. ඔවුනගේ උදව්වට මා  සිටින බව සලකයි. මම ඔවුනගේ මාර්ගෝපදේශකයා බව ඔවුන් දනියි. ඔවුන් මගේ ආදරශය අනුව ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව රකිති.”
  5. “නමුත් භවත් ගෞතමයෙනි, බොහෝ දුෂ්කර තැන්වල මහා වනයේ ගිරි දුර්ගවල ජීවත්වීම ඉතා අසීරුය. එබඳු තැන්වල හුදෙකලාව මහණදම් සපිරීම මතු නොව එවන් තැනක  ජීවත්වීමද බොහෝ අපහසුය.   මනා සමාධියකින් සිත් එකඟ කිරීමෙන් තොරව මහා වනය මේ ශ්‍රමණයන්ගේ සිහිය  මුලා කරන්නට හැකිය යි සිතේ.’
    “බ්‍රාහ්මණය, ඒ එසේමය. බ්‍රාහ්මණය, ඒ එසේමය. බ්‍රාහ්මණය, මහා වන ආරණ්‍යවල ද, ගිරි කුළු සේවනවල ගල් ගුහා වලද ද ජීවත් වීම ඉතා දුෂ්කරය. හෙවත් ඒවායේ වාසය නොඉවසිය හැකිය. සමාධියක් නොවඩා වැඩි කලක් එබඳු තැනක සිටියොත් සිහිය මුලා වන්නටද හැක.
    “බ්‍රාහ්මණය, බුද්ධත්වය ලබන්නට පෙර, බොධිසත්ව කාලයේදී මටද මේ කල්පනාව ඇතිවිය. එනම් ‘බොහෝ දුෂ්කර තැන්වල මහා වනයේ  ගිරි දුර්ගවල ජීවත්වීම ඉතා අසීරුය. එබඳු තැන්වල හුදෙකලාව මහණ දම් සපිරීම මතු නොව එවන් තැනක  ජීවත්වීමද බොහෝ අපහසුය.   මනා සමාධියකින් සිත් එකඟ කිරීමෙන් තොරව මහා වනයේ දී  සිහි මුලා වන්නට පවා හැකියි යනුයි.

jungle


7. “බ්‍රාහ්මණය, ඒ සමගම මට මේ කල්පනාවද ඇතිවිය. අපිරිසිදු කාය කර්ම [කයින් කල අකුසල: සොරකම්, සත්ව ඝාතන, කාමයේ වැරදි හැසිරීම ආදිය]කල යම් ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ  හෝ මෙබඳු වනයක හෝ ජනශුන්ය තැනක්  සේවනය කරත්ද? ඒ මහණ බමුණෝ තමන්ගේ අපිරිසිදු කාය කර්ම (ක්‍රියා) නමැති ස්වකීය දොෂ හෙතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. අපහසුවට පත් වෙති. මම අපිරිසිදු ක්‍රියාවෙන් වෙන්වු අයෙක්මි. මම පිරිසිදු ක්‍රියා ඇත්තෙක්මි. යම් කෙනෙක් පිරිසිදු ක්‍රියා ඇතිව වන සේනාසන සේවනය කරත් ද ඔවුන් අතුරෙන් මම ද කෙනෙක් වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ පිරිසිදු ක්‍රියා ඇති බව මා කෙරෙහි දකින මම වන වාසය පිණිස කිසිදු බියකට පත් නොවීමි.

8. “බ්‍රාහ්මණය,  මට මේ කල්පනාව ද  ඇතිවිය. වචනයෙන් වැරදි කර ඇත්තාවූ [ වාග් දුසිරිත්: බොරු කීම, කේලම් කීම, පරුස වචන කීම, හිස් ප්‍රලාප දෙඩීම ආදී කල ] යම් ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ අරණ්ය සේනාසනද වනයෙහි ළඟ පිහිටි සේනාසනද දුර පිහිටි සේනාසනද සේවනය කරත්ද, ඒ මහණ බමුණෝ අපිරිසිදු වචන නමැති ස්වකීය දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම අපිරිසිදු වචන ඇතිව වන සේනාසන සේවනය නොකරමි. මම පිරිසිදු වචන ඇත්තේ වෙමි. යම් කෙනෙක් පිරිසිදු වචන ඇත්තාහු අරණ්යද සේනාසන සේවනය කරත්ද ඔවුන් අතුරෙන් මම ද එක් කෙනෙක් වෙමි. මේ පිරිසිදු වචන ඇති බව මා කෙරෙහි දකින මම බොහෝසෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

9. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇතිවිය. අපිරිසිදු සිතුවිලි සිතු යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනය සේවනය කරත්ද, ඒ මහණ බමුණෝ අපිරිසිදු සිතිවිලි නමැති තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. [සිතින් වන අකුසල්: තරහ, ඊර්ශාව, මසුරුකම, තද බව….ආදිය] මම අපිරිසිදු සිතිවිලි ඇතිව වන සේනාසන සේවනය නොකරමි. මම පිරිසිදු සිතිවිලි ඇත්තේ වෙමි. යමෙක් පිරිසිදු සිතිවිලි ඇත්තාහු අරණ්ය සේනාසන සේවනය කරද්ද, ඔවුන් අතුරෙන් මම එක්තරා කෙනෙක්වෙමි. බ්රානහ්මණය, මේ පිරිසිදු සිතිවිලි ඇති බව තමා කෙරෙහි දක්නා මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

11. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාව ද  ඇති විය. අපිරිසිදු ආජීවය / ජීවිකා ඇත්තාවූ යම් ඒ ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනය සේවනය කරත්ද, ඒ මහණ බමුණෝ අපිරිසිදු ජීවිකා නමැති තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම පිරිසිදු ජීවිකා ඇත්තේ වෙමි. යම් කෙනෙක් පිරිසිදු ජීවිකා ඇත්තාහු වන සේවනය කරද්ද, ඔවුන් අතුරෙන් මම ද කෙනෙක් වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ පිරිසිදු ජීවිකා ඇති බව මා කෙරෙහි දක්නා මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.  

12. “ මට මේ කල්පනාවද ඇති විය. විෂම ලොභය ඇත්තාවූ, කාමයන්හි බැඳුනු සිත් ඇත්තාවූ ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් වනය සේවනය කරයිද ඒ මහණ බමුණෝ අධික ලොභ හා කාම නමැති තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම අධික ලොභ කාම සිතිවිලි නැත්තේ වෙමි. යම් කෙනෙක් අධික ලොභ නැත්තාහු වනය සේවනය කරද්ද, ඔවුන් අතුරෙන් මම එක් කෙනෙක් වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ විෂම ලොභ නැතිකම මා කෙරෙහි දක්නා මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි. [විෂම ලෝභය: යමක් දුටුවිට අහෝ මෙය මට ඇත්නම් කෙතරම් හොඳද යන සිතිවිල්ල.]

 . “බ්‍රාහ්මණය, ඒ මට මේ කල්පනාවද ඇති විය. ස්වභාවික ගතියෙන් වෙනස්වී දුෂ්ට ස්වභාවයට පැමිණි සිත් ඇත්තාවූ යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනයෙහි වසත් ද වනය සේවනය කරයිද, ඒ මහණ බමුණෝ තමන්ගේ අමනාප නොකැමැති සිත නමැති තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම තරහ  සිත් නැත්තේ වෙමි. නිබඳ මෛත්රීන සිත්  ඇති යම් කෙනෙක් මේ වනය සේවනය කරද්ද, ඔවුන් අතරෙන් මම ද කෙනෙක් වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ මෛත්රීෙ සිත් ඇතිබව තමා කෙරෙහි දක්නා මම බොහෝ සෙයින් වන වාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

14. . “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාව ත්  ඇති විය. ථින මිද්ධයෙන් (හිතේ ගිලන්කමින් හා චෛතසිකයන්ගේ ගිලන්කමින්) මඩනා ලද්දාවූ යම් ඒ ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනය සේවනය කරයිද, ඒ මහණ බමුණෝ ථිනමිද්ධ නමැති තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම ථිනමිද්ධ දුරලුවෙමි. මම ථිනමිද්ධය  නැත්තේ වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ ථිනමිද්ධය නැතිකම මා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

15. . “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇති විය. විසිර ගියාවූ නොසන්සුන් සිත් ඇත්තාවූ යම් ඒ ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ, වනයෙහි වසන්නට ඒද, ඒ මහණ බමුණෝ නොසංසිඳුනු සිත නමැති තමන්ගේ දොෂය හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම වනාහි නොසංසිඳුනු සිත් ඇතිව වන සේනාසන සේවනය නොකරමි. මම සංසිඳුනු සිත් ඇත්තේ වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ සංසිඳුනු සිත් ඇති බව මා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

16. . “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇති විය. තමන්ගේ අරමුණ ගැන, පිළිවෙත ගැන සැකයෙන්, අවිනිශ්චිත බවෙන් යුතුවූ යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් වනයෙහි වසත් ද සේවනය කරයිද, ඒ මහණ බමුණෝ අවිනිශ්චිතබව නමැති තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම සැක සහිත සිත් ඇතිව වන සේනාසන සේවනය නොකරමි. මම දුරුකළාවූ සැක ඇත්තේ වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ නිසැක බව මා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

17. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇති විය. තමන් උසස් කොට සිතන්නාවූ, අනුන් පහත් කොට සිතන්නාවූ යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනයෙහි වසත් ද, ඒ මහණ බමුණෝ තමා උසස් කොට සිතීම නමැති තමන්ගේ දොෂය  හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම මානය දුරුකළේ වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මානය මා කෙරෙන් දුරුකළ බව මා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියේ වෙමි.

18. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇතිවිය. තැති ගන්නාවූ, භයවන ස්වභාව ඇත්තාවූ යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ මේ වනය සේවනය කරයිද, ඒ මහණ බමුණෝ ලොමු දැහැගැනුම හා බියසුලු බව නමැති තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම බිය සහ තැති ගැන්ම දුරු කළේ වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ තැති නොගන්නා ගතිය මා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියේ වෙමි.

19. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇතිවිය. ලාභ සත්කාර හා ප්‍රසිද්ධිය, කීර්තිය පතන්නාවූ යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනය සේවනය කරයිද, ඒ මහණ බමුණෝ ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා කැමති වීම නමැති තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රසංසා කැමතිව වනගත නොවූයෙමි. මම අල්පෙච්ඡ (සුලු දෙයින් සතුටුවන) බව ඇත්තේ වෙමි . , මේ අල්පෙච්ඡ බව මා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝ සෙයින් වන වාසය පිණිස භය නැතිබවට පැමිණියේ වෙමි.

20. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇතිවිය. කම්මැලිවූ වීර්ය නැත්තාවූ යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනයෙහි වසන්නට ඒ ද ඒ මහණ බමුණෝ කම්මැලි බව හා වීර්ය නැති බව යන තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම වනාහි කම්මැලි බව හා වීර්ය නැති කෙනෙක් නොවෙමි. මම පටන්ගත් වීර්යය ඇත්තේ වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ පටන්ගත් වීර්යය මා සතුව ඇති බව දක්නාවූ මම බොහෝසෙයින් වන වාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

21. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාව ද ඇතිවිය. සතිය නැත්තාවූ සිහිය පවත්වන්නට නොහැකි වූ යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනය සේවනය කරයිද, ඒ මහණ බමුණෝ අසතිමත්බව සහ සිහිය මද කම යන තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිත්. මම එළඹ සිටි සිහි ඇත්තේ වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ එළඹ සිටි සිහිය ඇති බව තමා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝසෙයින් වන වාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

22. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇතිවිය. එකඟ සිතක් නැත්තාවූ, නොයෙක් අරමුණෙහි දුවන සිත් ඇත්තාවූ යම් ඒ ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වනයෙහි වසන්නට ඒ ද, ඒ මහණ බමුණෝ එකඟ සිත් නැති බව නොයෙක් අරමුණෙහි දුවන සිත් ඇති බව යන තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම වනාහි එකඟවූ සිත් නැතිව නොයෙක් අරමුණෙහි දුවන සිත් ඇතිව වන සේනාසන සේවනය නොකරමි. මම එකඟවූ සිත් ඇත්තේ වෙමි. බ්‍රාහ්මණය, මේ එකඟවූ සිත් ඇති බව තමා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝ සෙයින් වන වාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

23. “බ්‍රාහ්මණය, මට මේ කල්පනාවද ඇතිවිය. නුවණ නැත්තාවූ කෙලතොලුවූ යම් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වන වාසය පතාද ඒ මහණ බමුණෝ නුවණ නැති බව හා කෙලෙතොලු බව යන තමන්ගේ දොෂ හේතුවෙන් භයානක අරමුණු දකිති. මම නුවණ නැති බව හා කෙලතොලු බව ඇතිව වනය සේවනය නොකරමි. මම නුවණින් යුක්ත වූයේ වෙමි.. බ්‍රාහ්මණය, මේ නුවණින් යුක්ත බව මා කෙරෙහි දක්නාවූ මම බොහෝ සෙයින් වනවාසය පිණිස භය නැති බවට පැමිණියෙමි.

සොළොස් වැදෑරුම් ක්‍රමය නිමි.

23. . “බ්‍රාහ්මණය, මට මෙබඳු සිතක් ඇති විය. පක්ෂයෙහි ප්‍රසිද්ධවූ තුදුස්වකය, පසළොස්වකය, අටවකය, යන යම් ඒ රාත්‍රිහු වෙත්ද,[පැරැණි භාරතීය කැලැන්ඩරයේ අවුරුද්ද ග්රී ෂ්ම සාමය , ශීත සාමය සහ වැසි සාමය යන කාල තුනකට බෙදා තිබිණි. අපේ මාස හතරක්වූ මේ එක සමයක් පක්ඛා (සති දෙකක්) අටකට බෙදා තිබිණි.තෙවෙනි සහ සත්වෙනි පක්ඛාව දින 14 බැගින්ද සෙසු පක්ඛා වන දින 15 බැගින්ද විය. සාම පක්ඛාවකම පසළොස්වක හෝ නව සඳ දින (දහ හතර වෙනි හෝ පසලොස්වෙනි) යන් ඉතා වැදගත් සේ සැලකිණි. ඒ සම්මතයේම පිහිටා මේ දිනයන් උපෝසත දිනයන් සේ පිළිගන්නටත් භික්ෂුන් උපොසත කර්මය කරන්නටත් යොදා ගැනිණි.] එබඳු බිහිසුණු වූ , රොමොද්ගමනය කරන්නාවූ රාත්‍රියක මම මහා වනයේ අමනුෂ්යන් ගැවසෙන ගසක් හෝ ලැහැබක වසන්නේ නම් ඒ භයානක අරමුණක් මට දකින්නට වේය’ කියායි.

“බ්‍රාහ්මණය  මම ඉන් මෑත කලෙක ප්‍රසිද්ධවූ තුදුස්වකය පසළොස්වකය, අටවකය, යන මේ  ඒ රාත්‍රීහු වෙත්ද ඒ රාත්‍රි එබඳු රාත්රී න්හි භය ජනකවූ, රොමොද්ගමනය කරන්නාවූ යම් වන ලැහැබෙක විසීමි.
“බ්‍රාහ්මණය, එහි වාසය කරන්නාවූ මා අසලට වන මෘගයෙක් හෝ එයි. මොණරෙක් හෝ වියලි අත්තක් බිමට හෙලයි. සුළඟින් සෙලී ගස්වල අතු සර සර හඬ නගයි.
“බ්‍රාහ්මණය, එවිට මට මේ සිත ඇතිවිය. කිමෙක්දෝ මම භය බලාපොරොත්තුව සිටීද, යම් යම් ඉරියව්වකින් සිටියාවූ මා වෙතට ඒ භයානක අරමුණ ඒයි. 
. එනමුදු ඒ ඉරියව්වෙන් [සතර ඉරියව්ව: සිටගෙන සිටීම්, සිටීම්, ඇවිදීම, හාන්සි වී සිටීම] සිටියේ ම ඒ භයානක අරමුණ දුරුකරන්නෙමි යයි සිතා නිර්භය වන්නස්ට සිත නංවන්නට හැක.

“බ්‍රාහ්මණය, සක්මන් කරන්නාවූ මා වෙතට ඒ භයානක අරමුණ ඒ ද බ්‍රාහ්මණය, ඒ මම සක්මන් කරමින්ම ඒ භය අරමුණ දුරුකරන තෙක් නොසිටිමි, නොහිඳිමි, නොනිදමි. (නතරව සිටගෙන සිටින්නේ නැත. වාඩි වන්නේ නැත. සැතපෙන්නේ නැත. බ්‍රාහ්මණය, සිට ගෙන සිටියාවූ ඒ මා වෙතට ඒ බිහිසුණු අරමුණ ඒ ද බ්‍රාහ්මණය, මම ඒ අරමුනෙම (සිටගෙන සිටිමින්ම) ඒ භය අරමුණ දුරු කරන තෙක් සක්මන් නොකරමි, නොහිඳිමි, නොනිදමි.
“බ්‍රාහ්මණය හුන්නාවූ මා වෙතට ඒ භයානක අරමුණ ඒද බ්‍රාහ්මණය, ඒ මම හුන්නේම ඒ බිහිසුණු අරමුණ දුරු කරන තෙක් නොසිටිමි, සක්මන් නොකරමි, නොනිදමි.
“බ්‍රාහ්මණය, සැතපී සිටින්නාවූ මා වෙතට ඒ භයානක අරමුණ ඒද? බ්‍රාහ්මණය, ඒ මම සැතපී සිටම ඒ භයානක අරමුණ දුරු වෙන තෙක් නොහිඳිමි, නොසිටිමි, සක්මන් නොකරමි.

24. . “බ්‍රාහ්මණය, රාත්‍රි  කාලයම දවල් කාලයයි හඟින්නාවූද දවල් කාලයම රාත්‍රි  කාලයහි හඟින්නාවූද ඇතැම් මහණ බමුණෝ ඇත්තාහුය, බ්රාමහ්මණය, මෙය ඔවුන්ගේ සම්මෝහි විහරණය (මුළාවී වාසය කිරීම) යි මම කියමි.
“බ්‍රාහ්මණය, මම වනාහි රාත්‍රිය  රාත්‍රියයි දනිමි, දහවල දහවල්යයි දනිමි. බ්‍රාහ්මණය, මුළා නොවන ස්වභාව ඇති සත්වයෙක් තෙම බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, ලොවට අනුකම්පා පිණිස, වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, දෙව් මිනිසුන්ට සැප පිණිස ලොකයෙහි උපන්නේයයි යම් ඒ කෙනෙකු උදෙසා මනාකොට කියන්නෙක් කියාද ඒ මා උදෙසා කියාමැයි.

25. මා තුල නොහැකිළෙන්නාවූ වීර්ය පැන නගින්නේ විය. නොබිදී පවත්නා සතිය මා තුල හට ගන්නේ විය. මගේ ශරීරය සංසිඳී ගියේය. එහෙයින්ම සැහැල්ලුවිය. සිත සමාධියෙහි මනාව පිහිටියේ විය. එහෙයින්ම එකඟ විය. [මෙතැන් විට භාග්යාවතුන් වහන්සේ නුමුලාවන ආර්ය ඵලයට එල්බෙන්නට තමන් වහන්සේ අනුගමනය කල් ක්රිවයා පිළිවෙල දක්වා වදාරයි.]
“බ්රාටහ්මණය, මම සියළු කාමයෙන් වෙන්වම සියලු අකුසලයන්ගෙන් වෙන්වම විතර්ක සහිතවූ, විචාර සහිතවූ විවේකයෙන් හටගත් ප්රීනතිය හා සැපය ඇති ප්‍රථම  ධ්‍යානයට එළඹ වාසය කෙළෙමි.

විතර්ක විචාර දෙදෙනාගේ සන්සිඳීමෙන් හිතේ පැහැදීම ඇත්තාවූ, හිතේ එකඟ බව ඇත්තාවූ විතර්ක රහිතවූ විචාර රහිතවූ සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති දෙවෙනිවූ ධ්‍යානයට එළඹ වාසය කෙළෙමි.

ප්‍රීතිය ඉක්මවීමෙන් උපන් උපේක්ෂා ඇත්තේ. සතියෙන් හා සිහියෙන් යුක්තවූයේ කයින් විඳින්නාවූ බලවත්ම සැපය වින්දෙමි. යමක් උපෙක්ෂා ඇත්තේ සිහියෙන් යුක්ත වූයේ සැප විහරණ ඇත්තේයයි ආර්යයෝ කියත්ද ඒ තුන්වැනි ධ්‍යානයට එළඹ වාසය කෙළෙමි.

ඒ මහත් වූ සැපය නැති කිරීමෙන් දුක නැති කිරීමෙන් කල් ඇතිවම සොම්නස් දොම්නස් දෙක අතුරුදන් කිරීමෙන් දුක් නැත්තාවූ සැප නැත්තාවූ උපෙක්ෂාවෙන් හටගත් සිහිය පිළිබඳ පිරිසිදු බව ඇති සතරවැනි ධ්‍යානයට එළඹ වාසය කෙළෙමි.

“ මම මෙසේ හිත සමාධියෙන් එකඟවූ කල්හි පිරිසිදුවූ කල්හි, පිරිසිදු හෙයින්ම දීප්තිමත් වූ කල්හි, අංගන (රාගාදී කෙලෙස්) රහිතවූ කල්හි, පහවූ උවදුරු ඇති කල්හි මෘදුවූ කල්හි, කාර්යයට සුදුසුව සිටි කල්හි චංචල නොවී සිටි කල්හි පෙර විසූ කඳ පිළිවෙල දැනීම පිණිස සිත නැමුයෙමි. ඒ මම නොයෙක් ආකාරවූ පූර්වනිවාසය (පෙර උපන් ජාති) සිහිකරමි. එනම් එක් ජාතියක්ද, ජාති දෙකක්ද, ජාති තුනක්ද, ජාති සතරක්, ජාති පහක්ද, ජාති දශයක්ද, ජාති විස්සක්ද, ජාති තිසක්ද, ජාති සතළිසක්ද ජාති පනසක්ද, ජාති සියයක්ද, ජාති දහසක්ද, ජාති ලක්ෂයක්ද, නොයෙක් සංවර්ත (විනාශ වන) කල්පයන්ද, නොයෙක් විවර්ත (හැදෙන) කල්පයන්ද, නොයෙක් සංවර්ත විවර්ත කල්පයන්ද අසුවල් තැන උපන්නෙමි, එහි මෙනම් ඇත්තේ වීමි, මෙබඳු ගොත්රප ඇත්තේ වීමි. මෙබඳු වර්ණ ඇත්තේ වීමි. මෙබඳු ආහාර ඇත්තේවීමි, මෙබඳු දුක් සැප වින්දෙමි. ඒ මම එයින් චුතව අසුවල් තැන උපන්නෙමි. එතැන්හිද මෙසේ නම් ඇත්තේ වීමි. මෙබඳු ගොත්‍ර ඇත්තේ වීමි. මෙබඳු ශරීර වර්ණ ඇත්තේ වීමි. මෙබඳු ආහාර ඇත්තෙක් වීමි. මෙබඳු සැප දුක් විඳින්නෙක් වීමි. මෙබඳු ආයුෂ ඇත්තේ වීමි. ඒ මම එතැනින් චුතව මේ මනුෂ්‍යය  භවයෙහි උපන්නෙමියි මෙසේ ආකාර සහිතවූ, උදෙසීම් සහිතවූ, නන් වැදෑරුම්වූ, පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ සිහි කරමි.

26. “බ්‍රාහ්මණය, මා විසින් රාත්‍රියේ පළමුවෙනි යාමයෙහි මේ පළමුවන විද්‍යාව (පෙර විසූතැන් දන්නා නුවණ) ලබන ලදී, එය වස වසා පැවති අවිද්‍යාව ද  නසනලදී. විද්‍යාව උපන්නීය. අඳුර (මොහය) නසන ලද්දේය. ආලෝකය උපන්නේය. අප්‍රමාදව කෙලෙස් තවන වීර්යයෙන් යුක්තව වාසය කරන්නෙකු යම්සේ සිදුවිය යුතු නම් එසේ විය.”


(පූර්ව නිවාස කථා නිමි)


27. “ මම මෙසේ හිත සමාධියෙන් එකඟවූ කල්හි, පිරිසිදුවූ කල්හි, පිරිසිදු හෙයින්ම දීප්තිමත්වූ කල්හි, අංගණ (රාගාදී කෙලෙස්) රහිතවූ කල්හි, කෙලෙස් පහව ගිය කල්හි, සිත මෘදුවූ කල්හි, කාර්යයට සුදුසුව සිටි කල්හි, චංචල නොවී සිටිකල්හි සත්ත්වයන්ගේ චුති උත්පත්ති දෙක දැකීම පිණිස සිත නැමීමි. ඒ මම පිරිසිදුවූ මිනිස් ඇස ඉක්මවා සිටි දිවැසින්, චුතවන්නාවූද, උපදින්නාවූද, ලාමකවූද ප්ර ණීතවූද මනා වර්ණ ඇත්තාවූද, මනා වර්ණ නැත්තාවූද, යහපත් ගති ඇත්තාවූද, අයහපත් ගති ඇත්තාවූද, කර්මය පරිදි මියගියාවූ සත්වයන් දකිමි.

“ඒකාන්තයෙන් මේ සත්වයෝ කාය දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, වාක් දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, මනොදුශ්චරිතයෙන් යුක්තවූවාහු, ආර්යයන්ට දොස් කීවාහු මිථ්යා දෘෂ්ටි ගත්තාහු මිථ්යාදෘෂ්ටි ක්‍රියා  අනුමත කළාහුය. (එහෙයින්) ඔවුහු කය බිඳීමෙන් පසු, මරණින් මතු, සැපයෙන් පහවූ නපුරු ගති ඇති යටිකුරුව වැටෙන නරකයෙහි උපන්නාහුයයිද, ඇතැම් සත්ත්වයෝ  කාය සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු වාග් සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, මනො සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, ආර්යයන්ට දොස් නොකීවාහු සම්‍යක් දෘෂ්ඨිය ඇත්තාහු සම්‍යක් දෘෂ්ඨි  කර්ම සමාදන් වූවාහුය,

(එහෙයින්) ඔවුහු කය බිඳීමෙන් මරණින් මතු ස්වර්ග ලොකයන්හි උපන්නාහුයයි මෙසේ පිරිසිදුවූ මිනිස් ඇස ඉක්මවා සිටි දිවැසින් චුත වන්නාවූද, උපදින්නාවූද, ලාමක වූද, ප්රිණීතවූද, මනා වර්ණ ඇත්තාවූද, මනා වර්ණ නැත්තාවූද, යහපත් ගති ඇත්තාවූද අයහපත් ගති නැත්තාවූද කර්මය පරිදි මියගියාවූ සත්වයන් දනිමි.

. “බ්‍රාහ්මණය, මා විසින් රාත්‍රියෙහි මැදයමෙහි මේ දෙවන විද්‍යාව (චුතවීම් ඉපදීම් දක්නා නුවණ) ලබනලදී. එය වසන අවිද්‍යාව නසනලදී. විද්‍යාව උපන්නේය.  අඳුර (මොහය) නසන ලද්දේය. ආලෝකය උපන්නේය. අප්‍රමාදව කෙලෙස් තවන වීර්යයෙන් යුක්තව වාසය කරන්නෙකුට යම්සේ සිදුවිය යුතු නම් එසේ විය.

28. . “ මම මෙසේ සිත එකඟවූ කල්හි ආශ්රවක්ෂය ඥානය (කෙලෙස් නැති කරන නුවණ) පිණිස සිත නැමුයෙමි. ඒ මම මෙය දුක’යයි තතුසේ දත්තෙමි මේ දුක් ඉපදීමට හේතුව’යැයි සතුසේ දත්තෙමි මේ දුක් නැති කිරීම’යැයි තතුසේ දත්තෙමි. මේ දුක නැතිකිරීමේ මාර්ගය’යැයි තතුසේ දත්තෙමි.

මොහු ආශ්‍රවයෝ (කාම ආදී කෙලෙස්) යයි තතුසේ දැන ගතිමි. මේ ආශ්‍රවයන්ගේ හටගැන්මයයි තතුසේ දැනගතිමි. මේ ආශ්‍රවයන්ගේ නැතිකිරීමයයි තතුසේ දැනගත්තෙමි.
මෙසේ දන්නාවූ මෙසේ දක්නාවූ ඒ මාගේ සිත කාමාශ්‍රවයෙන්ද මිදුනේය. භවාශ්‍රයෙන්ද මිදුනේය. අවිද්යාශ්‍රවයෙන්ද මිදුනේය. මිදුන කල්හි මිදුනේයයි දැනීම පහළවිය. උත්පත්තිය කෙළවර විය.

23. “මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාව වැස නිමවනලදී. කළයුත්ත කරන ලදී. මේ අර්හත්වය පිණිස කළයුතු අනිකක් නැත්තේයයි දත්තෙමි.

“බ්‍රාහ්මණය, රාත්‍රියෙහි පශ්චිම යාමයෙහි මේ තුන්වෙනි විද්‍යාව  (ආශ්රවක්ෂය ඥාන නම්වූ අර්හත් මාර්ගය) මා විසින් ලබන ලදී. එය වසන අවිද්යාව නසන ලදී. විද්යාව උපන්නීය. අඳුර (මොහය) නසන ලද්දේය. ආලොකය උපන්නේය. අප්‍රමාදව, කෙලෙස් තවන වීර්යයෙන් යුක්තව වාසය කරන්නෙකුට යම්සේ සිදුවිය යුතු නම් එසේ විය” 
                                                       (කෙලෙස් නැසීමේ කථා නිමි.)

24. “බ්‍රාහ්මණය, ඔබට කිසි විටෙක මෙබඳු අදහසක් විය හැක්කේය. ‘තවමත් ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම පහනොවූ රාග ඇත්තේය, පහ නොවූ ද්වේෂ ඇත්තේය, පහනොවූ මොහ ඇත්තේය, ශ්‍රමන  ගෞතමයන් තවමත් වනයට වනයේ විසීමට ප්‍රිය වන්නේ ඒ නිසාය’ කියායි.
“බ්‍රාහ්මණය, ඔබ එසේ නොසිතිය යුතුය.
බ්‍රාහ්මණය මම  කරුණු දෙකක් සලකා ආරණ්ය සෙනාසනද වනයේ සමීප සෙනාසනද වනයේ ඉතා ඈත පිහිටි සෙනාසනද සෙවනය කරමි.
(i) මාගේ මෙකල සැප විහරණය සලකමින් හා
(ii) අනාගතයේ බිහි වන්නාවූ සංඝයා පිළිබඳව අනුකම්පා පිණිසද යන කරුණු දෙකයි.

25. “මේ අනාගත සංඝයා හට අනුකම්පාවෙන් අර්හත්වූ සම්‍යක් සම්බුදු කෙනෙකුන් විසින් යම්සේ කළ යුතු නම්, භවත් ගෞතමයින් විසින් එසේ අනුකම්පා කරන ලද්දේ වෙයි. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම දෙශනාව ඉතා යහපත භවත් ගෞතමයාණෙනි, ඉතා යහපත. භවත් ගෞතමයාණෙනි, යම්සේ යටිකුරු කළ බඳුනක් උඩුකුරු කරන්නේද, තණකොළ ආදියෙන් වැසුනක් විවෘත කරන්නේද මංමුළා වූවෙකුට මග කියන්නේද ගණඳුරෙහි ඇස් ඇත්තාහු රූපයන් දකිත්වායි තෙල් පහනක් දල්වන්නේද එපරිද්දෙන්ම භවත් ගෞතමයන් විසින් නොයෙක් ක්රවමයෙන් ධර්මය ප්රෞකාශ කරන ලදී. ඒ ධර්මය ශ්රකවණය කළාවූ මම භවත් ගෞතමයින් වහන්සේ සරණ යමි. ධර්මයද සංඝයාද සරණ යමි. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ අද පටන් දිවිහිමියෙන් සරණගියාවූ උපාසකයෙකු කොට මා සලකනසේක්වා.

හතර වෙනිවූ භය භෙරව සූත්ර්ය නිමි.

Back to Index

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )