සිංහල ත්‍රිපිටකය

බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක පරිවර්තනය, ඒ පී ඩි සොයිසා මහත්මා ගේ පරිවර්තනය, පුජ්‍ය ඥානමොලි හිමියන්ගේ සහ පුජ්‍ය බෝධි හිමියන්ගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන, රිස් ඩේවිස් මැතිනියගේ සහ  PTS පරිවර්තන උපයෝගී කරගෙන මේ වෙබ් අඩවිය සකස් කර ඇත. මෙහි ඇති සුත්‍ර පරිවර්තනවල වැරැද්දක් ඇත්නම් කරුණාවෙන් ඒ නිවැරදි කර ඒ නිවැරදි පිටපතක් මා වෙත එවන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලමි.

අවශ්‍ය කරන සුත්‍රය අඩංගු පිටකයේ නම ක්ලික් කර ඉන් පසු යොමුවෙන් අවශ්‍ය සුත්‍රයේ නම ක්ලික්  කරන්න.

මේ වෙබ් අඩවියට දැනට ඇතුලත්කර ඇත්තේ  සුත්‍ර ස්වල්පයක් බව සලකන්න. මජ්ජිම නිකාය මුල සිටම කියවා ඔබේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නම් කෘතඥ වෙමි.  පාළි සුත්‍රයේ යොමු සදහන් කර ඇති නිසා පාළි දත් පැවිදි උතුමන්ගේ ප්‍රතිචාර අගයමි. නිර්මල බුද්ධ භාෂිතය කිලිටි කරන්නට උත්සාහ කරන මිනිසුන් ඉන්නා මේ යුගයේ ඉතා පරීක්ෂාවෙන් පරිවර්තන කියවන්නට අවශ්‍යබව පෙනේ. මේ පරිවර්තන වල අඩු පාඩුවක් ඇතොත් කරුණාකර COMMENTS  හි ලියන්න

CLICK  BELOW  TO ACCESS

දීඝ නිකාය 
මජ්ජිම නිකාය
සංයුක්ත නිකාය
අංගුත්තර නිකාය
ඛුද්දක නිකාය

සුත්රාන්ත දෙසනා අසන්නට 

Advertisements

AN 10- 08- ආකඞ්ඛ වර්‍ගය (ii)

 

AN 10- 08- 05. මිගශාලා සමගතික සූත්‍රය

§1. ’’එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අසල අනේපිඬු මහ සිටානන් විසින් කරවණ ලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ පෙරවරුයෙහි හැඳ පෙරවා, පාත්‍ර සිවුරු ගෙන, මිගශාලා නම් උපාසිකාවගේ ගෘහය යම් තැනෙක්හිද, එහි වැඩි සේක. වැඩ, පනවන ලද අස්නෙහි වැඩහුන් සේක. ඉක්බිති, මිගශාලා නම් උපාසිකා තොමෝ ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණියාය. පැමිණ, ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වැඳ, එකත්පසෙක සිටියාය.

§ 2.  ’’එකත්පසෙක සිටි මිගශාලා උපාසිකාව ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට, ’’ස්වාමීනි, ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද මේ ධර්‍මය කෙසේ කෙසේ නම් දැනගත යුත්තේද, යම් පරිද්දෙකින් පරලෙව්හිදී බ්‍රහ්මචාරී තෙමේද, අබ්‍රහ්මචාරී තෙමේද, දෙදෙන පරලොව සමාන ගති ඇත්තාහු වෙත්ද? ස්වාමීනි, මාගේ පුරාණ පිය තෙම මෛථුනයෙන්, ග්‍රාම ධර්මයෙන් දුරුවූ, වෙන්වූ, බ්‍රහ්මචාරී පුද්ගලයෙක් වූයේය. හෙතෙම කළුරිය කෙළේය. සකෘදාගාමී සත්ත්‍වතෙම තුෂිත දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපන්නේයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදී. ස්වාමීනි, මාගේ ඉසිදත්ත නම් පියවරයාද බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙන් වෙන්වූයේ වේ. ස්වකීය භාර්‍ය්‍යාව සහිතව සතුටුවූයේ, හෙතෙමේද කළුරිය කෙළේය. සකෘදාගාමී සත්ත්‍වතෙම තුෂිත දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපන්නේයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. ස්වාමීනි, ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද මේ ධර්මය කෙසේ කෙසේ නම් දත යුතුද? යම් හෙයකින් බ්‍රහ්මචාරී පුද්ගලයාද, අබ්‍රහ්මචාරී පුද්ගලයාද දෙදෙන පරලෙව්හිදී සමාන ගති ඇතිවන්නාහුද?

’’නැගණියෙනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙය මෙසේ ප්‍රකාශ කරණ ලද්දේය.’’
ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ මිගශාලා උපාසිකාවගේ ගෘහයෙහි පිණ්ඩපාතය ගෙන, හුනස්නෙන් නැගිට වැඩි සේක. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ පසුබත පිණ්ඩපාතයෙන් වැළැක්කේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණි සේක. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටි සේක.

එකත්පසෙක සිටි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට, ’’ස්වාමීනි, මම මෙහි පෙරවරු වේලාවෙහි හැඳ පොරවා පා සිවුරු රැගෙන මිගශාලා උපාසිකාවගේ නිවෙස යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණියෙමි. පැමිණ, පනවන ලද අස්නෙහි වැඩ සිටියෙමි. ස්වාමීනි, ඉක්බිති, මිගශාලා නම් උපාසිකාව මා යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණියාය. පැමිණ, මා වැඳ, එකත්පසෙක සිටියාය. ස්වාමීනි, එකත්පසෙක සිටි මිගශාලා උපාසිකාව, මට, ’’ ආනන්‍ද ස්ථවිරයිනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද මේ ධර්‍මය කෙසේ කෙසේ නම් දැනගත යුත්තේද, යම් පරිද්දෙකින් පරලෙව්හිදී බ්‍රහ්මචාරී තෙමේද, අබ්‍රහ්මචාරී තෙමේද, දෙදෙන පරලොව සමාන ගති ඇත්තාහු වෙත්ද? ස්වාමීනි, මාගේ පුරාණ පිය තෙම මෛථුනයෙන්, ග්‍රාම ධර්මයෙන් දුරුවූ, වෙන්වූ, බ්‍රහ්මචාරී පුද්ගලයෙක් වූයේය. හෙතෙම කළුරිය කෙළේය. සකෘදාගාමී සත්ත්‍වතෙම තුෂිත දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපන්නේයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදී. ස්වාමීනි, මාගේ ඉසිදත්ත නම් පියවරයාද බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙන් වෙන්වූයේ වේ. ස්වකීය භාර්‍ය්‍යාව සහිතව සතුටුවූයේ, හෙතෙමේද කළුරිය කෙළේය. සකෘදාගාමී සත්ත්‍වතෙම තුෂිත දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපන්නේයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. ස්වාමීනි, ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද මේ ධර්මය කෙසේ කෙසේ නම් දත යුතුද? යම් හෙයකින් බ්‍රහ්මචාරී පුද්ගලයාද, අබ්‍රහ්මචාරී පුද්ගලයාද දෙදෙන පරලෙව්හිදී සමාන ගති ඇතිවන්නාහුද? ඇසුවාය. ස්වාමීනි, මෙසේ කී කල්හි මම මිගශාලා උපාසිකාවට ’’නැගණියෙනි, මෙසේ වනාහි මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද්දේය’’ යි මෙසේ කීවෙමි.’’

’’ආනන්‍දය, බාලවූ, අව්‍යක්තවූ, ලදරු මවක්වූ, ළදරු ප්‍රඥා ඇති මිගශාලා උපාසිකාව කවරීද? පුරුෂ පුද්ගලයන්ගේ උස් පහත් නුවණ කවරේද? ආනන්‍දය, ලෝකයෙහි මේ පුද්ගලයන් දස දෙනෙක් විද්‍යමාන වෙත්. කවර දස දෙනෙක්ද යත්,
’’ආනන්‍දය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් දුශ්ශීල වේද, ඒ සිතින් දැක කෙළසුන්ගෙන් මිදීමද, නුවණින් දැක කෙළෙසුන්ගෙන් මිදීමද, තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනී. යම් තැනෙක්හි ඒ දුශ්ශීලබව ඉතිරි නොකර නිරුද්‍ධ වේද, ඇසීමෙන් පවා නොකරණ ලද්දේ වේ. බහුශ්‍රුත භාවයෙන්ද නොකරණ ලද්දේ වේ. දෘෂ්ටියෙන්ද ප්‍රතිවෙධ නොකරණ ලද්දේ වේ. තාවකාලික විමුක්තියක්ද නොලබයි. හෙතෙම ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු පිරිහීමට යයි. උසස්වීමකට නොයයි. පිරිහීමට යන ස්වභාව ඇත්තේ වේ. උසස්වීමට නොයන සුළු වේ.
’’ආනන්‍දය, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් දුශ්ශීල වේද, ඒ සිතේ මිදීමද, නුවණින් මිදීමද, තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, යම් තැනෙක්හි ඒ දුශ්ශීලභාවය ඉතිරි නොකර නිරුද්‍ධ වේද, ඇසීමෙන් පවා එය කරණ ලද්දේ වේද. බහුශ්‍රුතභාවයෙන් කරණ ලද්දේ වේද, දෘෂ්ටියෙන් අවබෝධ කරණ ලද්දේ වේද, තාවකාලික විමුක්තියක්ද ලබයි. හෙතෙම ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු දියුණුවට උත්සාහ කරයි. පිරිහීමට උත්සාහ නොකරයි. දියුණුවට යන ස්වභාව වේ. පිරිහීමට නොයන ස්වභාව වේ.
’’ආනන්‍දය, මොහු කෙරෙන් මේ ධර්මයෝමය. අනිකෙකු කෙරෙන්ද මේ ධර්මයෝමය. ඔවුන් අතුරෙන් එකෙක් හීනය, එකෙක් ප්‍රණීතයයි ප්‍රමාණ කරන්නෝ ප්‍රමාණ කරත්. ආනන්‍දය, එය ඔවුන්ට බොහෝ කලක් අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වේ. ආනන්‍දය, එහි යම් මේ පුද්ගලයෙක් දුශ්ශීල වේද, ඒ සිතේ මිදීමද, නුවණින් මිදීමද තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, යම් තැනෙක්හි ඔහුට දුශ්ශීලභාවය ඉතිරි නැතිව නිරුද්‍ධ වේ. එය ඇසීමෙන් කරණ ලද්දේ වේ. බහුශ්‍රුතභාවයෙන් කරණ ලද්දේ වේ. දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රතිවෙධ කරණ ලද්දේ වේ. තාවකාලික විමුක්තියක්ද ලබයි. ආනන්‍දය, මේ පුද්ගල තෙම, මේ පූර්‍ව පුද්ගලයාට වඩා අතිශයින් යහපත්ද, ප්‍රණීතද වේ. ඊට හේතු කවරේද? ආනන්‍දය, ධර්‍ම ශ්‍රොතය මේ පුද්ගලයා පා කරයිද, ඊට අනතුරු මේ පුද්ගලයා තථාගතයන් වහන්සේ හැර කවරෙක් දන්නේද? ආනන්‍දය, එසේ හෙයින් මෙහි පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණ වශයෙන් ගන්නාහු නොවව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් නොගනිව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නාවූ පුද්ගලයෙක් කොහිද? ආනන්‍දය, මමද යමෙක් මා වැනි වේද, පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නෙමි.
’’ආනන්‍දය, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් සිල්වත් වේද, ඒ සිතේ මිදීමද, නුවණින් මිදීමද, තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනීද, යම් තැනෙක්හි ඒ ශීලය ඉතිරි නොකොට නිරුද්‍ධ වේද, ඔහු විසින් ඇසීමෙන් පවා නොකරණ ලද්දේ වේද. බහුශ්‍රුතභාවයෙන්ද නොකරණ ලද්දේ වේද, දෘෂ්ටියෙන්ද ප්‍රතිවෙධ නොකරණ ලද්දේ වේද, තාවකාලික විමුක්තිය නොලබයිද, හෙතෙම කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු පිරිහීමට යයි. දියුණුවට නොයයි. පිරිහීමට යන්නේ හෝ වේ. දියුණුවට නොයන්නේ වේ.
’’ආනන්‍දය, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් සිල්වත් වේද, ඒ සිතේ මිදීමද, නුවණින් මිදීමද, තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, ඒ ශීලය යම් තැනෙක්හි ඉතිරි නොකොට නිරුද්‍ධ වේද, ඔහු විසින් ඇසීමෙන්ද, බහුශ්‍රුතභාවයෙන්ද කරණ ලද්දේ වේද, දෘෂ්ටියෙන් අවබෝධ කරණ ලද්දේ වේද, තාවකාලික විමුක්තිය ලබයිද, හෙතෙම කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු දියුණුව පිණිස යයි. පිරිහීමට නොයයි. දියුණුවට යන්නේ වේ. පිරිහීමට නොයන්නේ වේ. යම් තැනෙක්හි ඔහුට දුශ්ශීලභාවය ඉතිරි නැතිව නිරුද්‍ධ වේ. එය ඇසීමෙන් කරණ ලද්දේ වේ. බහුශ්‍රුතභාවයෙන් කරණ ලද්දේ වේ. දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රතිවෙධ කරණ ලද්දේ වේ. තාවකාලික විමුක්තියක්ද ලබයි. ආනන්‍දය, මේ පුද්ගල තෙම, මේ පූර්‍ව පුද්ගලයාට වඩා අතිශයින් යහපත්ද, ප්‍රණීතද වේ. ඊට හේතු කවරේද? ආනන්‍දය, ධර්‍ම ශ්‍රොතය මේ පුද්ගලයා පා කරයිද, ඊට අනතුරු මේ පුද්ගලයා තථාගතයන් වහන්සේ හැර කවරෙක් දන්නේද? ආනන්‍දය, මමද යම් කෙනෙක් වනාහි මා වැනි වේද, පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණ කිරීමකට යන්නෙමි.
’’ආනන්‍දය, නැවතද මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තියුණු රාග ඇත්තේ වේද, ඒ සිතේ මිදීමද, නුවණින් මිදීමද, තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනීද, යම් තැනෙක්හි ඒ රාගය ඉතිරි නොකොට නිරුද්‍ධ වේද, ඔහු විසින් ඇසීමෙන් පවා නොකරණ ලද්දේ වේද. බහුශ්‍රුතභාවයෙන්ද නොකරණ ලද්දේ වේද, දෘෂ්ටියෙන්ද ප්‍රතිවෙධ නොකරණ ලද්දේ වේද, තාවකාලික විමුක්තිය නොලබයිද, හෙතෙම කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු පිරිහීමට යයි. දියුණුවට නොයයි. පිරිහීමට යන්නේ හෝ වේ. දියුණුවට නොයන්නේ වේ. යම් තැනෙක්හි ඔහුට රාගය ඉතිරි නැතිව නිරුද්‍ධ වේ. එය ඇසීමෙන් කරණ ලද්දේ වේ. බහුශ්‍රුතභාවයෙන් කරණ ලද්දේ වේ. දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රතිවෙධ කරණ ලද්දේ වේ. තාවකාලික විමුක්තියක්ද ලබයි. ආනන්‍දය, මේ පුද්ගල තෙම, මේ පූර්‍ව පුද්ගලයාට වඩා අතිශයින් යහපත්ද, ප්‍රණීතද වේ. ඊට හේතු කවරේද? ආනන්‍දය, ධර්‍ම ශ්‍රොතය මේ පුද්ගලයා පා කරයිද, ඊට අනතුරු මේ පුද්ගලයා තථාගතයන් වහන්සේ හැර කවරෙක් දන්නේද?
’’ආනන්‍දය, නැවතද මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තියුණු රාග ඇත්තේ වේද, ඒ විත්ත විමුක්තිය, ප්‍රඥා විමුක්තිය, තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, යම් තැනෙක්හි ඔහුට රාගය ඉතිරි නැතිව නිරුද්‍ධ වේ. එය ඇසීමෙන් කරණ ලද්දේ වේ. බහුශ්‍රුතභාවයෙන් කරණ ලද්දේ වේ. දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රතිවෙධ කරණ ලද්දේ වේ. තාවකාලික විමුක්තියක්ද ලබයි. ආනන්‍දය, මේ පුද්ගල තෙම, මේ පූර්‍ව පුද්ගලයාට වඩා අතිශයින් යහපත්ද, ප්‍රණීතද වේ. ඊට හේතු කවරේද? ආනන්‍දය, ධර්‍ම ශ්‍රොතය මේ පුද්ගලයා පා කරයිද, ඊට අනතුරු මේ පුද්ගලයා තථාගතයන් වහන්සේ හැර කවරෙක් දන්නේද? ආනන්‍දය, එසේ හෙයින් මෙහි පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණ වශයෙන් ගන්නාහු නොවව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් නොගනිව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නාවූ පුද්ගලයෙක් කොහිද? ආනන්‍දය, මමද යමෙක් මා වැනි වේද, පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නෙමි.
’’ආනන්‍දය, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ක්‍රොධ කරණ සුළුවේද, ඒ සිතේ මිදීමද, නුවණින් මිදීමද තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනීද, යම් තැනෙක්හි ඒ ක්‍රොධය ඉතිරි නොකොට නිරුද්‍ධ වේද, ඔහු විසින් ඇසීමෙන් පවා නොකරණ ලද්දේ වේද. බහුශ්‍රුතභාවයෙන්ද නොකරණ ලද්දේ වේද, දෘෂ්ටියෙන්ද ප්‍රතිවෙධ නොකරණ ලද්දේ වේද, තාවකාලික විමුක්තිය නොලබයිද, හෙතෙම කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු පිරිහීමට යයි. දියුණුවට නොයයි. පිරිහීමට යන්නේ හෝ වේ. දියුණුවට නොයන්නේ වේ. ආනන්‍දය, එසේ හෙයින් මෙහි පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණ වශයෙන් ගන්නාහු නොවව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් නොගනිව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නාවූ පුද්ගලයෙක් කොහිද? ආනන්‍දය, මමද යමෙක් මා වැනි වේද, පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නෙමි.
’’ආනන්‍දය, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ක්‍රොධ කරණ සුළුවේද, ඒ සිතේ මිදීම, නුවණින් මිදීමද තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, යම් තැනෙක්හි ඔහුට ක්‍රොධය ඉතිරි නැතිව නිරුද්‍ධ වේ. එය ඇසීමෙන් කරණ ලද්දේ වේ. බහුශ්‍රුතභාවයෙන් කරණ ලද්දේ වේ. දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රතිවෙධ කරණ ලද්දේ වේ. තාවකාලික විමුක්තියක්ද ලබයි. ආනන්‍දය, මේ පුද්ගල තෙම, මේ පූර්‍ව පුද්ගලයාට වඩා අතිශයින් යහපත්ද, ප්‍රණීතද වේ. ඊට හේතු කවරේද? ආනන්‍දය, ධර්‍ම ශ්‍රොතය මේ පුද්ගලයා පා කරයිද, ඊට අනතුරු මේ පුද්ගලයා තථාගතයන් වහන්සේ හැර කවරෙක් දන්නේද? ආනන්‍දය, එසේ හෙයින් මෙහි පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණ වශයෙන් ගන්නාහු නොවව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් නොගනිව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නාවූ පුද්ගලයෙක් කොහිද? ආනන්‍දය, මමද යමෙක් මා වැනි වේද, පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නෙමි.
’’ආනන්‍දය, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් උඩඟු සිත් ඇත්තේ වේද, ඒ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනීද, යම් තැනෙක්හි ඒ උඩඟුව ඉතිරි නොකොට නිරුද්‍ධ වේද, ඔහු විසින් ඇසීමෙන් පවා නොකරණ ලද්දේ වේද. බහුශ්‍රුතභාවයෙන්ද නොකරණ ලද්දේ වේද, දෘෂ්ටියෙන්ද ප්‍රතිවෙධ නොකරණ ලද්දේ වේද, තාවකාලික විමුක්තිය නොලබයිද, හෙතෙම කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු පිරිහීමට යයි. දියුණුවට නොයයි. පිරිහීමට යන්නේ හෝ වේ. දියුණුවට නොයන්නේ වේ. ආනන්‍දය, එසේ හෙයින් මෙහි පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණ වශයෙන් ගන්නාහු නොවව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් නොගනිව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නාවූ පුද්ගලයෙක් කොහිද? ආනන්‍දය, මමද යමෙක් මා වැනි වේද, පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නෙමි.
’’ආනන්‍දය, මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් උඩඟු සිත් ඇත්තේ වේද, ඒ චිත්ත විමුක්තියද, ප්‍රඥා විමුක්තියද තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, යම් තැනෙක්හි ඔහුට උඩඟුව ඉතිරි නැතිව නිරුද්‍ධ වේ. එය ඇසීමෙන් කරණ ලද්දේ වේ. බහුශ්‍රුතභාවයෙන් කරණ ලද්දේ වේ. දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රතිවෙධ කරණ ලද්දේ වේ. තාවකාලික විමුක්තියක්ද ලබයි. ආනන්‍දය, මේ පුද්ගල තෙම, මේ පූර්‍ව පුද්ගලයාට වඩා අතිශයින් යහපත්ද, ප්‍රණීතද වේ. ඊට හේතු කවරේද? ආනන්‍දය, ධර්‍ම ශ්‍රොතය මේ පුද්ගලයා පා කරයිද, ඊට අනතුරු මේ පුද්ගලයා තථාගතයන් වහන්සේ හැර කවරෙක් දන්නේද? ආනන්‍දය, එසේ හෙයින් මෙහි පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණ වශයෙන් ගන්නාහු නොවව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් නොගනිව්. පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නාවූ පුද්ගලයෙක් කොහිද? ආනන්‍දය, මමද යමෙක් මා වැනි වේද, පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණයක් ගන්නෙමි.
’’ආනන්‍දය, බාලවූ, අව්‍යක්තවූ, ළදරු මව් කෙණෙක්වූ, ළදරු නුවණක් ඇති මිගශාලා උපාසිකාව කවරේද? පුරුෂ පුද්ගලයන්ගේ උස් පහත් නුවණ කවරේද? ආනන්‍දය, ලෝකයෙහි මේ පුද්ගලයන් දස දෙනෙක් විද්‍යමාන වෙත්. ආනන්‍දය, පුරාණතෙම යම්බඳු ශීලයකින් යුක්තවූයේ වේද, එබඳු ශීලයකින් ඉසිදත්ත තෙම යුක්තවූයේ වන්නේය. මෙහි පුරාණතෙම ඉසිදත්තගේ ගතියෙන් අනිකක් නොවේ. ආනන්‍දය, යම්කිසි ශීලයකින් පුරාණතෙම යුක්තවූයේද, එබඳු ශීලයකින් ඉසිදත්ත තෙමේ යුක්තවූයේ වන්නේය. මෙහි පුරාණතෙම ඉසිදත්තගේ ගතියෙන් අනිකක් නොවේ. ආනන්‍දය, මෙසේ මේ පුද්ගලයෝ දෙපක්‍ෂයෙන් එක් කරුණකින් අඩුය.’’

AN 10-08-06. තයො ධම්ම සූත්‍රය

§
’’මහණෙනි, මේ ධර්‍ම තුනක් ලොකයෙහි නොවන්නාහු නම් අර්හත් සම්‍යන් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකයෙහි නූපදින්නාහුය. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරණ ලද ධර්‍මය ලෝකයෙහි නොබබළන්නේය.
’’කවර තුනක්ද යත්? ඉපදීමද, ජරාවද, මරණයද යන තුනයි. මහණෙනි, මේ ධර්‍ම තුන ලොකයෙහි විද්‍යමාන නොවන්නාහු නම් අර්හත් සම්‍යන් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකයෙහි නූපදින්නාහුය. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරණ ලද ධර්‍මය ලෝකයෙහි නොබබළන්නේය. මහණෙනි, යම් හෙයකින් වනාහි මේ ධර්ම තුන ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වෙත්ද, එසේ හෙයින් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකයෙහි උපදිත්. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරණ ලද ධර්මය ලෝකයෙහි බබළයි.
’’මහණෙනි, ධර්ම තුනක් දුරු නොකර ඉපදීම දුරු කරන්නට, ජරාව දුරු කරන්නට, මරණය දුරු කරන්නට නොහැකිය.
’’කවර තුනක්ද යත්? රාගය දුරු නොකර, ද්වේෂය දුරු නොකර, මොහය දුරු නොකර යනුයි. මහණෙනි, මේ කරුණු තුන දුරු නොකර ඉපදීම දුරු කරන්නට, ජරාව දුරු කරන්නට, මරණය දුරු කරන්නට නොහැක. මහණෙනි, ධර්ම තුනක් දුරු නොකොට රාගය, ද්වේෂය, මෝහය දුරු කරන්නට නොහැකිය. සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස අත් නොහැර රාග, දොෂ මෝහ දුරු කළ නොහැක. නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම, නොමග යාම, සිතේ මැලි බව අත් නොහැර, සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස දුරු කළ නොහැක. මුළා සිහිය, මනාව නොදැනීම, සිතේ නොසන්සුන් බව අත් නොහැර, නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම, නොමග යාම, සිතේ මැලි බව දුරු කළ නොහැක. ආර්‍ය්‍යයන් දක්නට නොකැමැති බව, ආර්‍ය්‍ය ධර්මය අසන්ට නොකැමැති බව, දෝෂාරොපණ සිත අත් නොහැර, මුළා සිහිය, මනාව නොදැනීම, සිතේ නොසන්සුන්බව දුරුකළ නොහැක. සිතේ නොසන්සුන්කම, සංවර නැතිකම, දුසිල්බව අත් නොහැර, ආර්‍ය්‍යයන් දක්නට නොකැමැති බව, ආර්‍ය්‍ය ධර්මය අසන්නට නොකැමැති බව, දෝෂාරොපණ සිත දුරුකළ නොහැක. අශ්‍රද්‍ධාව, නොදෙන සුළු බව, කුසීතකම අත්නොහැර, සිතේ නොසන්සුන්කම, සංවර නැතිකම, දුසිල්බව දුරුකළ නොහැක. නොසැලකිලිබව, නොකීකරුබව, පාප මිත්‍රයන් ඇතිබව දුරු නොකර, අශ්‍රද්‍ධාව, නොදෙන සුළු බව, කුසීතකම දුරුකළ නොහැක. පාපයට ලජ්ජා නැතිබව, භය නැති බව, ප්‍රමාදය අත් නොහැර, නොසැලකිල්ල, නොකීකරුබව, පාප මිත්‍රයන් ඇතිබව දුරුකළ නොහැක.
’’මහණෙනි, පාපයට ලජ්ජා නැති, භය නැති, මේ තෙමේ ප්‍රමාදවූයේ වේ. හෙතෙම ප්‍රමාදවූයේම නොසැලකිල්ල, නොකීකරුකම, පාප මිත්‍රයන් ඇතිබව දුරු කරන්නට නුසුදුසුය.
’’හෙතෙම පාප මිත්‍රයන් ඇත්තේ, අශ්‍රද්‍ධාව, නොදෙන සුළු බව, කුසීතකම දුරුකළ නොහැක. හෙතෙම කුසීත වූයේ, සිතේ නොසන්සුන්බව, අසංවරය, දුස්සීලබව දුරුකළ නොහැක. හෙතෙම දුස්සීල වූයේ, ආර්‍ය්‍යයන් නොදකිනු කැමැත්ත, ආර්‍ය්‍ය ධර්මය ඇසීමට නොකැමැත්ත, දෝෂාරොපණ සිත දුරුකළ නොහැක. හෙතෙමෙ දෝෂාරෝපණ සිත් ඇත්තේ, මුළා සිහිය, මනාව නොදැනීම, සිතේ අවුල දුරුකළ නොහැක. හෙතෙම සිතේ අවුල් ඇත්තේ, නුවණින් මෙනෙහි නොකිරීම, වැරදි මාර්‍ග සේවනය, සිතේ මැළිබව දුරුකළ නොහැක. හෙතෙම සිතේ මැළිබව ඇත්තේ. ආත්ම දෘෂ්ටිය, සැකය, අන්‍යශීල ව්‍රතයන් ගැනීම දුරුකළ නොහැක. හෙතෙම සැක ඇත්තේ, රාගය දුරු කරන්නට, ද්වේෂය දුරු කරන්නට, මොහය දුරු කරන්නට නුසුදුසුය. රාගය දුරු නොකොට, ද්වේෂය දුරු නොකොට, මොහය දුරු නොකොට, ජාතිය දුරු කරන්නට, ජරාව දුරු කරන්නට, මරණය දුරු කරන්නට නුසුදුසුය. රාගය, ද්වේෂය, මොහය දුරු නොකර, ජාති, ජරා, මරණ දුරු කළ නොහැක.
’’මහණෙනි, ධර්ම තුනක් අත්හැර, ජාති, ජරා, මරණ දුරුකිරීමට සුදුසුය. කවර තුනක්ද යත්? රාගය අත්හැර, ද්වේෂය අත්හැර, මොහය අත්හැරය. මහණෙනි, මේ ධර්ම තුන අත්හැර, ජාති, ජරා, මරණ දුරු කිරීමට සුදුසුය. ( මෙසේ මුලින් දැක්වූ කොටස් සියල්ලෙහිම ’’නුසුදුසුය’’ යන්නට ’’සුදුසුය’’ කියා යොදාගත යුතුය. )
’’මහණෙනි, පාපයට ලජ්ජා ඇති, භය ඇති, මේ තෙමේ ප්‍රමාද නුවූයේ වේද, අප්‍රමාදවූ හෙතෙමේ නොසැලකිල්ල, නොකීකරුබව, පාප මිත්‍රයන් ඇති බව දුරු කරන්ට සුදුසුය. ( මෙසේ මුලින් දැක්වූ කොටසෙහි මෙන් මෙහිද ’’නුසුදුසුය’’ යන්නට ’’සුදුසුය’’ කියා යොදාගත යුතුය. )

AN 10- 08- 07. කාකාසද්‍ධම්ම සූත්‍රය

§ ’’මහණෙනි, කපුටා  අයහපත් ස්වභාව දහයකින් යුක්ත වුයේ වෙයි..
’’කවර දසයකින්ද යත්?

 1. විනාස කාරී පවතුමින් යුක්තය
 2. බිය, සැක නැත්තේය.
 3. නිතොර කෑදර කමින් වෙයි..
 4. බොහෝ සේ  කන්නේද වේ.
 5. ලද්දෙන්  තෘප්ත නුවූයේය.
 6. රෞද්‍රය. කිසිදු කරුණාවක්  නැත්තේය.
 7. දුර්‍වලය. 
 8. නපුරු අප්‍රිය හඬකින්කො හැඬීම කරන්නේය.
 9. යහපත්  සිහියෙන් තොරවුයේ වෙයි. 
 10. නිතොර අන්න සතු දේ ගන්නේය. .

මහණෙනි, කපුටා  එවන්ටු  අයහපත් ස්වභාව දසයෙන් යුක්ත වූයේය.
’’මහණෙනි, එසේම පවිටු භික්‍ෂුව ද අයහපත් ස්වභාව දසයකින් යුක්තවූයේ වේ.
’’කවර දසයකින්ද යත්,

 1. විනාසකාරී පැවතුමින් යුක්තය
 2. පාපයට බිය, සැක නැත්තේය.
 3. නිතොර කාමයන් හි  කෑදර කමින් වෙයි..
 4. බොහෝ සේ  කාමයන් හි ගලෙන්නේ වෙයි..
 5. ලද පිරිකරෙන් දානයෙන්  තෘප්ත නුවූයේ වෙයි. .
 6. රළු  අකාරුණික පැවැත්ම් ඇත්තේය.
 7.  ශ්‍රමණ  සීලයෙන් දුර්වල වේ.  . 
 8. නපුරු අප්‍රිය වචනයෙන් කථා කරන්නේ වෙයි.
 9. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්ය හෝ සතියෙන්  තොරවුයේ වෙයි. 
 10. විෂම ලෝභයෙන් යුතුවේ.

 

“Bhikkhus, a crow has ten bad qualities. What ten?

 1. It is destructive
 2. and impudent,
 3. ravenous and
 4. voracious,
 5. cruel and
 6. pitiless,
 7. weak and
 8. raucous,
 9. muddle-minded and
 10. acquisitive. A crow
  has these ten bad qualities. So too, an evil bhikkhu has ten bad
  qualities. What ten? He is destructive and impudent, ravenous
  and voracious, cruel and pitiless, weak and raucous, muddleminded
  and acquisitive. An evil bhikkhu has these ten bad
  qualities/ 7 [

AN 10- 08-08. නිඝණ්ඨාසද්‍ධම්ම සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ මේ අයහපත් ස්වභාව දසයකින් සමන්විත වෙත්.
’’කවර දසයකින්ද යත්? මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ දුශ්ශීලයහ. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ ලජ්ජා නැත්තාහ. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ බිය නැත්තාහ. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ අසත්පුරුෂයන්ට භක්ති ඇත්තාහ. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ තමන් උසස් කරන්නාහ. අනුන් පහත් කරන්නාහ. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ තමාගේ දෘෂ්ඨිය අල්ලා ගත්තාහුය. තදින් ගත්තාහ. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ නැති ගුණ පෙන්වන්නාහ. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ ලාමක බලාපොරොත්තු ඇත්තාහ. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ වැරදි හැඟීම් ඇත්තාහුය. මහණෙනි, නිඝණ්ඨයෝ මේ කරුණු දහයෙන් යුක්තවූවාහුය.

AN 10- 08- 09. දසාඝතවත්‍ථු සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, වෛර කාරණා මේ දසයක් වෙත්.
’’කවර දසයක්ද යත්? මට අනර්ත්‍ථයක හැසුරුණේයයි වෛරය බඳී. මට අනර්ත්‍ථයක හැසිරේයයි වෛරය බඳී. මට අනර්ත්‍ථයක හැසිරෙන්නේයයි වෛරය බඳී. මාගේ ප්‍රිය මනාපයාට අනර්ත්‍ථයක හැසුරුණේය, හැසිරෙන්නේයයි වෛරය බඳී. මාගේ අප්‍රියයාට අමනාපයාට අර්ත්‍ථයක හැසුරුණේය, හැසිරෙයි, හැසිරෙන්නේයයි වෛරය බඳී. අස්ථානයෙහිද කිපෙයි. මහණෙනි, මේ වෛර කාරණා දසයයෙකි.

AN 10- 08- 10. දසාඝතපටිවිනය සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, වෛරය හික්මවන කරුණු දහයක් වෙත්.
’’කවර දසයක්ද යත්? ’මට අනර්ත්‍ථයක හැසුරුණේය. එය මෙහි කොහෙන් ලැබිය හැක්කේදැ’ යි වෛරය සංසිඳුවයි. ’මට අනර්ත්‍ථයක හැසිරෙයි. එය මෙහි කොහෙන් ලැබිය හැක්කේදැ’ යි වෛරය සංසිඳුවයි. ’මට අනර්ත්‍ථයක හැසිරෙන්නේය. එය මෙහි කොහෙන් ලැබිය හැක්කේදැ’ යි වෛරය සංසිඳුවයි. ’මාගේ ප්‍රියයාට, මනාපයාට අනර්ත්‍ථයක හැසුරුණේය. හැසිරෙයි, හැසිරෙන්නේය. එය මෙහි කොහෙන් ලැබිය හැක්කේදැ’ යි වෛරය සංසිඳුවයි. ’මාගේ අප්‍රියයාට, අමනාපයාට යහපතක හැසුරුනේය. හැසිරෙයි, හැසිරෙන්නේය. එය මෙහි කොහෙන් ලැබිය හැක්කේදැ’ යි වෛරය සංසිඳුවයි. අස්ථානයෙහිද නොකිපෙයි. මහණෙනි, මේ දශය වෛරය සංසිඳුවන කරුණු වෙත්.’’

NEXT1

AN 04-(16) 1. ඉන්‍ද්‍රියය වර්‍ගය

§AN 04- 16-01.
චතුරීන්‍ද්‍රිය සූත්‍රය

’’මහණෙනි,  ඉන්ද්‍රියයෝ සතරක් වෙත්.
කවර සතරක්ද යත්.

 • සද්‍ධින්ද්‍රියය,
 • විරින්‍ද්‍රියය,
 • සතින්ද්‍රිය,
 • සමාධින්ද්‍රියය යන සතරයි.

මහණෙනි, මේ සතර ඉන්‍ද්‍රියයෝයි.’’

දුතිය සද්ධා බල සුත්‍රය
පුජ්‍ය මාදුපිටියේ  මේධානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ කල සුත්‍ර විවරන දේසනාව  

§AN 04- 16-02.
 සද්‍ධාබල සූත්‍රය

’’මහණෙනි,  බල සතරක් වෙත්.
කවර සතරක්ද යත්.

 • ’’ශ්‍රද්‍ධා බලය,
 • වීර්‍ය්‍යබලය,
 • සතිබලය,
 • සමාධිබලය යන සතරයි.

මහණෙනි, මේ සතර බලයෝය.

§AN 04- 16-03 පඤ්ඤාබල සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ බල සතරක් වෙත්.
කවර සතරක්ද යත්.

 • ’’ප්‍රඥාබලය,
 • වීර්‍ය්‍යබලය,
 • අනවද්‍යබලය,
 • සංග්‍රහබලය යන සතරයි. මහණෙනි,

මේ සතර බලයෝයි.

§AN 04- 16-04
 සතිබල සූත්‍රය

’’මහණෙනි,  බල සතරක් වෙත්.
කවර සතරක්ද යත්.

 • ’’සතිබලය,
 • සමාධිබලය,
 • අනවජ්ජබලය,
 • සංග්‍රහබලය යන සතරයි.
  මහණෙනි, මේ සතර බලයෝයි.

§AN 04- 16-05
පටිසංඛානබල සූත්‍රය
.

’’මහණෙනි,  බල සතරක් වෙත්. කවර සතරක්ද යත්.

 • ’’ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂාබලය,
 • භාවනාබලය,
 • අනවද්‍යබලය,
 • සංග්‍රහබලය යන සතරයි.
  මහණෙනි, මේ සතර බලයෝයි.’’

§AN 04- 16-06.
අසංඛෙයකප්ප සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, කල්පයාගේ මේ අසංඛ්‍යෙය සතරක් වෙත්.
කවර සතරක්ද යත්.

මහණෙනි, යම් කලෙක්හි කල්පය නැසෙන්නේ වේද,
’’එය මෙපමණ වර්‍ෂයයි කියා හෝ, මෙපමණ වර්‍ෂ දහසකැයි කියා හෝ, මෙපමණ වර්‍ෂ ලක්‍ෂයකැයි කියා හෝ සංඛ්‍යා කරන්නට නොහැකිය.
’’මහණෙනි, යම් කලෙක්හි කල්පය නැසී සිටීද, එය මෙපමණ වර්‍ෂයයි කියා හෝ, මෙපමණ වර්‍ෂ දහසකැයි කියා හෝ, මෙපමණ වර්‍ෂ ලක්‍ෂයකැයි කියා හෝ සංඛ්‍යා කරන්නට නොහැකිය.
’’මහණෙනි, යම් කලෙක්හි කල්පය ඇතිවේද, එය මෙපමණ වර්‍ෂයයි කියා හෝ, මෙපමණ වර්‍ෂ දහසකැයි කියා හෝ, මෙපමණ වර්‍ෂ ලක්‍ෂයකැයි කියා හෝ සංඛ්‍යා කරන්නට නොහැකිය.
’’මහණෙනි, යම් කලෙක්හි කල්පය ඇතිවී පවතීද, එය මෙපමණ වර්‍ෂයයි කියා හෝ, මෙපමණ වර්‍ෂ දහසකැයි කියා හෝ, මෙපමණ වර්‍ෂ ලක්‍ෂයකැයි කියා හෝ සංඛ්‍යා කරන්නට නොහැකිය. මහණෙනි, මේ සතර, කල්පයාගේ අසංඛ්‍යයෝයි.’’

§AN 04- 16-07.
පබ්බජිතරොග සූත්‍රය

§
’මහණෙනි, රෝගයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
කායික රෝගය, චෛතසික රෝගය යන දෙකයි.
’’කායික රෝගයෙන් එක් වර්‍ෂයක් නීරෝගීකම ප්‍රතිඥා කරණු ලබන, වර්‍ෂ දෙකක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, වර්‍ෂ තුනක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, වර්‍ෂ සතරක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, වර්‍ෂ පසක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, දසවර්‍ෂයක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, විසි වර්‍ෂයක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, තිස් වර්‍ෂයක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, හතලිස් වර්‍ෂයක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, පනස් වර්‍ෂයක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, වර්‍ෂ සියයක් නීරෝගීකම බලාපොරොත්තු වන්නාවූ, සත්ත්‍වයන් දකිත්.
’’යම්කිසි කෙනෙක් චෛතසික රෝගයෙන් මොහොතක් නමුත් නීරෝගීකම ප්‍රතිඥා කරත්ද, ක්‍ෂීණාශ්‍රවයන් හැර ඒ සත්ත්‍වයෝ දුර්‍ලභ වෙත්.
’’මහණෙනි, පැවිද්දාට මේ රෝග සතරක් වෙත්. කවර සතරක්ද යත්. මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම මහත් ආශා ඇත්තේ වේද, දුක් ඇත්තේ වේද, තව තවත් සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකරින් නොසතුටුවූයේ වේද, හෙතෙම මහත් ආශා ඇත්තේ, දුක් ඇත්තේ, තව තවත් සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකරින් නොසතුටුවූයේ අවනම්බු නොලැබීමට, ලාභ, සත්කාර, ගුණ කථාව ලැබීමට ලාමක අදහස උපදවයි. හෙතෙම අවනම්බු නොලැබීමට, ලාභ, සත්කාර, ගුණ කථා ලැබීමට නැගිටියි. සෙලවෙයි. වෑයම් කෙරෙයි. හෙතෙම දැනගැනීම පිණිස කුලයන් කරා පැමිණෙයි. දැනගැනීම පිණිස හිඳියි. දැනගැනීම පිණිස බණ කියයි. දැනගැනීම පිණිස මල මූත්‍ර උසුලයි. මහණෙනි, මේ සතර, පැවිද්දාට රෝගයෝය.
’’මහණෙනි, තොප විසින් මෙහි මෙසේ හික්මිය යුතුයි. ’මහත් ආශා නොවන්නෙමි. දුක් නොවන්නෙමි. තවතවත් සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත්, පිරිකරින් නොසතුටු නොවන්නෙමු. අවනම්බු ලැබීමට, ලාභ, සත්කාර, කීර්ති, ප්‍රශංසා ලැබීමට ලාමක අදහසත් නොකරන්නෙමි. ලාභ, සත්කාර, කීර්ති, ප්‍රශංසා නිසා අවනම්බු නොලැබීමට නොනැගිටින්නෙමි. නොගැටෙන්නෙමි. වෑයම් නොකරන්නෙමි. සීත, උෂ්ණ, බඩසය, පවස්, ඩැහැලේ බොන මැස්සෝය, මදුරුවෝය, වා, අවු, දීර්‍ඝ ජාතීන්ගේ ස්පර්‍ශ, නපුරුකොට කියන, නපුරුකොට ආ වචනයන්, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, අයහපත්වූ, නොමනාපවූ, පා නගන්නාවූ ශාරීරික වේදනාවන් ඉවසන්නේ වන්නෙමු’ යයි තොප විසින් මෙසේ හික්මිය යුතුයි.

§AN 04- 16-08.
පරිහානි ධම්ම සූත්‍රය

§ වරක්  ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ, ’ඇවැත්නි, මහණෙනි,’ යි භික්‍ෂූන් ඇමතූ සේක. ඒ භික්‍ෂූහු, ’ඇවැත්නි’ යි කියා ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේට පිළිවදන් දුන්හ. ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

’’ඇවැත්නි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් හෝ භික්‍ෂුණියක් හෝ මෙසේ වූ  සතර ධර්‍මයක් තමා වෙත ඇතැයි  තමා  කෙරෙහි දකීද. ඔහු හෝ ඇය කුශල ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිහෙන බව  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද බව දැන ගත යුතුයි.
’’කවර සතරක්ද යත්,

 • රාගයාය ගේ විපුලභාවය,
 • ද්වේෂයාගේ විපුලභාවය,
 • මොහයාගේ විපුලභාවය, 
 • ඔහුට ගැඹුරුවූ ස්ථාන අස්ථානයන්හි ප්‍රඥා චක්‍ෂුස නොපවතී.

ඇවැත්නි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් හෝ භික්‍ෂුණියක් හෝ සතර ධර්‍මයක් තමා කෙරෙහි දකී. කුශල ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිහෙයි. මේ පිරිහීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී යයි නිමාවට යා යුතුයි.

’’ඇවැත්නි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් හෝ භික්‍ෂුණියක් හෝ සතර ධර්‍මයක් තමා කෙරෙහි දකී. කුශල ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිහෙයි. මේ පිරිහීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී යයි නිමාවට යා යුතුයි.
’’කවර සතරක්ද යත්,

 • රාගය තුනී බැවින්ද,
 • ද්වේෂය තුනී බැවින්ද,
 • මොහය තුනී බැවින්ද, ගැඹුරුවූ ස්ථාන අස්ථානයන්හි ප්‍රඥා චක්‍ෂුස පවතීද එහෙයිනි. ඇවැත්නි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් හෝ භික්‍ෂුණියක් හෝ සතර ධර්‍මයක් තමා කෙරෙහි දකී. කුශල ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිහෙයි. මේ පිරිහීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී යයි නිමාවට යා යුතුයි.

 

ඊළඟ සුත්‍ර දෙක 
9-ආනන්ද සුත්‍රය
10- සුගත විනය සුත්‍රය 

AN 04-17 (2) පටිපදා වර්‍ගය

AN 04-17-01. සංඛිත්ත පටිපදා සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, මේ පිළිපැදීම් සතරක් වෙත්. කවර සතරක්ද යත්, දුක්වූ ප්‍රතිපදාවය, ප්‍රමාදවූ අභිඥාවය, (උසස් දැනීම) දුක්වූ ප්‍රතිපදාවය, වහා ලැබෙන අභිඥාවය, සුඛ ප්‍රතිපදාවය, ප්‍රමාදවූ අභිඥාවය, සැපවූ ප්‍රතිපදාවය, වහා ලැබෙන අභිඥාය, මහණෙනි, මේ සතර අභිඥාවය.’’

AN 04-17 -02. විත්‍ථත පටිපදා සූත්‍රය.

§’මහණෙනි, මේ සතර අභිඥාවෝය. කවර සතරක්ද යත්,

 • දුක්වූ ප්‍රතිපදාවය,  ප්‍රමාදවූ අභිඥාවය,
 • (උසස් දැනීම) දුක්වූ ප්‍රතිපදාවය, වහා ලැබෙන අභිඥාවය,
 • සුඛ ප්‍රතිපදාවය, ප්‍රමාද අභිඥාය,
 • සුඛ ප්‍රතිපදාවය, වහා ලැබෙන අභිඥාය.

’’මහණෙනි, දුක්වූ ප්‍රතිපදාව හා ප්‍රමාද අභිඥාව කවරේද?

මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැමෙක් ප්‍රකෘතියෙන් තද රාග ස්වභාව ඇත්තේ වේද, වහා රාගයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් විඳියි. ප්‍රකෘතියෙන් තද ද්වේෂ ස්වභාව ඇත්තේ වේද, වහා ද්වේෂයෙන් උපන් දුකත් දොම්නසත් විඳීද, ප්‍රකෘතියෙන් තද මුළාවූවෙක් වේද, වහා මෝහයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් විඳිද, ඔහුට සද්‍ධින්‍ද්‍රිය (පැහැදීම), විරියින්‍ද්‍රිය (වීර්‍ය්‍යය), සතින්‍ද්‍රිය (සිහිය), සමාධින්‍ද්‍රිය (එකඟබව), පඤ්ඤින්‍ද්‍රිය (නුවණ) යන මේ ඉන්‍ද්‍රියයන් පස මෘදුව පහළ වෙත්.

’’හෙතෙම මේ ඉන්‍ද්‍රියයන් පස්දෙනාගේ මෘදු බැවින් ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීම පිණිස ප්‍රමාදව දෙවෙනි ආත්ම භාවයට පැමිණෙයි. මහණෙනි, මේ දුක්වූ ප්‍රතිපදාව හා ප්‍රමාදව ලැබෙන අභිඥා ඇත්තේ වේ.

’’මහණෙනි, දුක්වූ ප්‍රතිපදාව හා වහා ලබන අභිඥා ඇත්තේ කෙසේ වේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් ප්‍රකෘතියෙන් තද රාගය ඇත්තෙක් වේද, වහා රාගයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් විඳියි. ස්වභාවයෙන් තද ද්වේෂ ඇත්තෙක් වේද, වහා ද්වේෂයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් විඳියි, ප්‍රකෘතියෙන් තියුණු මුළා ස්වභාව ඇත්තෙක් වේද, වහා මෝහයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් විඳිද, ඔහුට සද්‍ධින්‍ද්‍රිය, විරියින්‍ද්‍රිය, සතින්‍ද්‍රිය, සමාධින්‍ද්‍රිය, පඤ්ඤින්‍ද්‍රිය යන මේ ඉන්‍ද්‍රියයන් පස අධිකව පහළ වෙත්ද, හෙතෙම මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රිය යන් වැඩි බැවින් වහා ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීම පිණිස දෙවෙනි ආත්ම භාවයට පැමිණේ. මහණෙනි, මේ දුක්වූ ප්‍රතිපදා හා වහා ලැබෙන අභිඥා ඇත්තේ වේ.

’’මහණෙනි, සැපවූ ප්‍රතිපදාව හා ප්‍රමාද අභිඥා ඇත්තේ කෙසේ වේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් ප්‍රකෘතියෙන් තියුණු රාග ස්වභාව ඇත්තේ වේද, වහා රාගයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් නොවිඳීද, ප්‍රකෘතියෙන් තද ද්වේෂ ස්වභාව ඇත්තේ නොවේද, වහා ද්වේෂයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් නොවිඳීද, ප්‍රකෘතියෙන් තියුණු මොහ ස්වභාව ඇත්තෙක් නොවේද, වහා මොහයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් නොවිඳීද, ඔහුට සද්‍ධින්‍ද්‍රිය, විරියින්‍ද්‍රිය, සතින්‍ද්‍රිය, සමාධින්‍ද්‍රිය , පඤ්ඤින්‍ද්‍රිය යන මේ ඉන්‍ද්‍රියයන් පස මෘදුව පහළ වෙත්ද, හෙතෙම මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයන්ගේ මෘදු බැවින් ආශ්‍රව ක්‍ෂයට ප්‍රමාදව දෙවෙනි ආත්ම භාවයට පැමිණෙයි. මහණෙනි, මේ සුවවූ ප්‍රතිපදාව හා ප්‍රමාදවූ අභිඥා ඇත්තේ වේ.
’’මහණෙනි, සැපවූ ප්‍රතිපදාව සහ වහා අභිඥා ලැබෙන ප්‍රකිපදාව කවරේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ප්‍රකෘතියෙන්ද රාග ඇත්තේ නොවේද, වහා රාගයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් නොවිඳියි. ප්‍රකෘතියෙන් තියුණු ද්වේෂ පුද්ගලයෙක් නොවේද, වහා ද්වේෂයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් නොවිඳීද, ප්‍රකෘතියෙන් තියුණු මුළාවූවෙක් නොවේද, වහා මොහයෙන් උපන් දුකක් දොම්නසක් නොවිඳීද, ඕහට සද්‍ධින්‍ද්‍රිය, විරියින්‍ද්‍රිය, සතින්‍ද්‍රිය, සමාධින්‍ද්‍රිය , පඤ්ඤින්‍ද්‍රිය යන මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයෝ වැඩි වශයෙන් පහළ වෙත්. හෙතෙම මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයන්ගේ වැඩි බැවින් වහා ආශ්‍රව ක්‍ෂයට අනතුරු ආත්මයට පැමිණේ. මහණෙනි, මේ සුවවූ ප්‍රතිපදාව හා තියුණුූ අභිඥා ඇත්තේ වේ. මහණෙනි, මේ සතර ප්‍රතිපදාවෝයි.’’

AN 04-17- 0 3. අසුභානු පස්සි සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, මේ සතර අභිඥාවෝය. කවර සතරක්ද යත්,

 • දුක්වූ ප්‍රතිපදාවය, ප්‍රමාදවූ අභිඥාවය,
 • (උසස් දැනීම) දුක්වූ ප්‍රතිපදාවය, වහා ලැබෙන අභිඥාවය,
 • සුඛ ප්‍රතිපදාවය, ප්‍රමාද අභිඥාය, සුඛ ප්‍රතිපදාවය, වහා ලැබෙන අභිඥාය.

’’මහණෙනි, දුක්වූ ප්‍රතිපදාව හා ප්‍රමාදවූ අභිඥාව කවරේද?

මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම ශරීරයෙහි අශුභය අනුව බලමින් වාසය කරයි. අහරෙහි පිළිකුල් සංඥා ඇත්තේ සියලු ලෝකයෙහි නොඇලෙන සංඥා ඇත්තේ, සියලු සංස්කාරයන්හි අනිත්‍යය අනුදක්නේ වාසය කරයිද, ඔහුට මරණ සංඥාව අධ්‍යාත්මයෙහි එළඹ සිටියේ වේද? හෙතෙම ශ්‍රද්‍ධා, ලජ්ජා, භය, වීර්‍ය්‍ය, ප්‍රඥා, බලයයි කියන ලද ශෛක්‍ෂ (හික්මෙන) බල පස ඇසුරු කොට වසයි. ඔහුට සද්‍ධින්‍ද්‍රිය, විරියින්‍ද්‍රිය, සතින්‍ද්‍රිය, සමාධින්‍ද්‍රිය , පඤ්ඤින්‍ද්‍රිය සංඛ්‍යාත මේ පඤ්ච ඉන්‍ද්‍රියයන් මෘදුව පහළ වෙත්. හෙතෙම මේ ඉන්‍ද්‍රියයන් පසේ මෘදු බැවින් ප්‍රමාදව ආශ්‍රව ක්‍ෂය පිණිස දෙවෙනි ආත්ම භාවයට පැමිණේ. මහණෙනි, මේ දුක්වූ ප්‍රතිපදාව හා ප්‍රමාදවූ අභිඥා ඇත්තේ වේ.
’’මහණෙනි, දුක්වූ ප්‍රතිපදාව සහ තියුණු (වහා ලැබෙන) අභිඥා කවරේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම ශරීරයෙහි අසුභය අනුව බලන සුළුවූයේ ආහාරයෙහි පිළිකුල් සංඥාව ඇත්තේ සියලු ලෝකයෙහි නොඇලුනු සංඥාව ඇත්තේ, සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යය අනුව දකිමින් වාසය කරයි. ඔහුගේ අභ්‍යන්තරයෙහි මරණ සංඥාව එළඹ සිටියේ වේ. හෙතෙම සද්‍ධා, හිරි, ඔත්තප්ප, විරිය, පඤ්ඤා බල නම් පඤ්ච බලයන් ඇසුරු කොට වාසය කරයි. ඔහුට ශ්‍රද්‍ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා නම් මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයන් අධිකව පහළ වෙත්. හෙතෙම මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයන්ගේ අධිකත්‍වයෙන් ආශ්‍රව ක්‍ෂයට වහා දෙවෙනි ආත්මයට පැමිණේ. මහණෙනි, මේ දුක්වූ ප්‍රතිපදාව හා වහා ලැබෙන අභිඥාවේ.
’’මහණෙනි, සැපවූ ප්‍රතිපදාව හා ලස්වූ (ප්‍රමාදවූ) අභිඥාව කවරේද?
’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම කාමයන්ගෙන් වෙන්ව, අකුශල ධර්‍මයන්ගෙන් වෙන්ව, විතර්‍ක සහිත, විචාර සහිත, විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. විතර්‍ක විචාරයන්ගේ සන්සිඳීමෙන් අධ්‍යාත්මයෙහි පැහැදීම ඇති, සිත හා එකට පහළවන, විතර්‍ක නැති, විචාර නැති, සමාධියෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති, විතීයධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. ප්‍රීතියගේ වෙන්වීමෙන් උපෙක්‍ෂා ඇතිව වාසය කරයි. සිහි ඇත්තේද, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇත්තේ, සැපය කයින් විඳියි. ආර්‍ය්‍යයෝ උපේක්‍ෂා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, සැප විහාරීයයි යමක් කියත්ද, ඒ තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. සැපය ප්‍රහාණයෙන්ද, දුක ප්‍රහාණයෙන්ද, සොම්නස්, දොම්නස් දෙදෙනා නොපෙනී යාමට පූර්‍වයෙහිම, දුක් නැති, සැප නැති, උපෙක්‍ෂා ස්මෘති දෙදෙනාගේ පිරිසිදු බව ඇති සතරවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.
’’ හෙතෙම සද්‍ධා, හිරි, ඔත්තප්ප, විරිය, පඤ්ඤා යන මේ බල පස ඇසුරු කොට වසයි. ඔහුට ශ්‍රද්‍ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ඉන්‍ද්‍රියන් යන මේ ඉන්‍ද්‍රියයන් පස මෘදුව පහළ වෙත්. හෙතෙම මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයන්ගේ මෘදුත්‍වයෙන් ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂය පිණිස ප්‍රමාදව දෙවෙනි ආත්මයට පැමිණේ. මහණෙනි, මේ සුව ප්‍රතිපදාව හා ප්‍රමාදවූ අභිඥාවයි.
’’මහණෙනි, සැප ප්‍රතිපදාව වහා ලැබෙන අභිඥා කවරේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම කාමයන්ගෙන් වෙන්ව, අකුශල ධර්‍මයන්ගෙන් වෙන්ව, විතර්‍ක සහිත, විචාර සහිත, විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. විතර්‍ක විචාරයන්ගේ සන්සිඳීමෙන් අධ්‍යාත්මයෙහි පැහැදීම ඇති, සිත හා එකට පහළවන, විතර්‍ක නැති, විචාර නැති, සමාධියෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති, විතීයධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. ප්‍රීතියගේ වෙන්වීමෙන් උපෙක්‍ෂා ඇතිව වාසය කරයි. සිහි ඇත්තේද, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇත්තේ, සැපය කයින් විඳියි. ආර්‍ය්‍යයෝ උපේක්‍ෂා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, සැප විහාරීයයි යමක් කියත්ද, ඒ තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. සැපය ප්‍රහාණයෙන්ද, දුක ප්‍රහාණයෙන්ද, සොම්නස්, දොම්නස් දෙදෙනා නොපෙනී යාමට පූර්‍වයෙහිම, දුක් නැති, සැප නැති, උපෙක්‍ෂා ස්මෘති දෙදෙනාගේ පිරිසිදු බව ඇති සතරවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.
හෙතෙම සද්‍ධා, හිරි, ඔත්තප්ප, විරිය, ප්‍රඥා බල සංඛ්‍යාත මේ පඤ්ච ශෛක්‍ෂ බලයන් ඇසුරු කොට වාසය කරයි. ඔහුට සද්‍ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා යන ඉන්‍ද්‍රියයන් පස වැඩිව පහළ වෙත්. හෙතෙම මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයන්ගේ අධික මාත්‍රත්‍වයෙන් ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීම පිණිස වහා අනතුරු ආත්මයට පැමිණේ. මහණෙනි, මේ සැප ප්‍රතිපදාව හා වහා ලැබෙන අභිඥාය. මහණෙනි, මේ සතර ප්‍රතිපදාවෝයි.

DN 03-04 අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය

DN 03-04-
වාසෙට්ඨභාරද්වාජා

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහිවූ මිගාර මාතෘ ප්‍රාසාද නම් පූර්වාරාමයෙහි වැඩවසන්නාහ. එකල වාසෙට්ඨ, භාරද්වාජ නම් සාමණෙර දෙනම භික්ෂු භාවය බලාපොරොත්තුවෙමින් භික්ෂූන් සමීපයෙහි වෙසෙත්.
එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් වේලෙහි විවේකයෙන් නැගී සිට ප්‍රාසාදයෙන් බැස (ඊට නැගෙනහිර දික්හි) පහයෙහි සෙවනැල්ල පවත්නා පසුභාගයෙහි අවකාශස්ථානයෙක සක්මන් කළහ.
වාසෙට්ඨ නම් සාමණෙර තෙමේ සවස් වේලෙහි විවේකයෙන් නැගී සිටියාවූ, පහයෙන් බැස ප්‍රාසාද සෙවනැල්ල පවත්නා අවකාශස්ථානයෙක්හි සක්මන් කරන්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුටුයේය. දැක භාරද්වාජ නම් සාමණේර නමට කථා කළේය. කථා කොට
“ආයුෂ්මත් භාරද්වාජයෙනි, මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් වේලෙහි විවෙකයෙන් නැගීසිට පහයෙන් බැස ප්‍රාසාද සෙවනැල්ල පවත්නා අවකාශස්ථානයෙහි සක්මන් කරන්නාහුය. ආයුෂ්මත් භාරද්වාජය, (අපි) යමු, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද එතන්හි පැමිණෙන්නෙමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙන් ධර්ම කථාවක් අසන්නට ලබන්නෙමු නම් ඉතා යහපතැ”යි කීය.
“ඇවැත්නි, එසේය”යි භාරද්වාජ තෙමේ වාසෙට්ඨ හට උත්තර දුන්නේය.
එවිට වාසෙට්ඨ භාරද්වාජ දෙදෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද එතැන්හි පැමිණියාහුය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හොඳින් වැඳ සක්මන් කරන්නාවූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුව සක්මන් කළාහුය.
එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වාසෙට්ඨහට කථාකොට මෙසේ කීවාහුය. “වාසෙට්ඨය, තෙපි වනාහි බ්‍රාහ්මණ ජාති ඇත්තෝ වූවහුය. බ්‍රාහ්මණයන් අතුරෙහි කුලසම්පන්න වූවහුය. බ්‍රාහ්මණ කුලයෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි මහණ වූවහුය. වාසෙට්ඨය, කිම? (අන්‍ය) බ්‍රාහ්මණයෝ තොපට අපහාස නොකෙරෙද්ද? හෙළාදැකීම නොකෙරෙද්ද?”
“ස්වාමීන් වහන්ස, එකාන්තයෙන්ම බමුණෝ අපට අපහාස කෙරෙති. තම තමන්ට සුදුසුවූ සම්පූර්ණවූ අසම්පූර්ණ නොවූ කථාවෙන් හෙළා දැකීම කෙරෙති”යි කීය.
“වාසෙට්ඨය, බ්‍රාහ්මණයෝ තොපට ඒ කෙසේ නම් තම තමන්ට සුදුසුවූ සම්පූර්ණවූ අසම්පූර්ණ නුවූ කථාවෙන් අපහාස කෙරෙද්ද? හෙළා දැකීම කෙරෙද්ද?”
“ස්වාමීනි, බ්‍රාහ්මණයෝ මෙසේ කියති: ‘බ්‍රාහ්මණ තෙමේම උතුම් වංශ ඇත්තේය. අන්‍යයෝ හීන වංශ ඇත්තෝය. බ්‍රාහ්මණ තෙමේම පිරිසිදු වංශ ඇත්තේය. බ්‍රාහ්මණයෝම ශුද්ධ වෙති. බ්‍රාහ්මණ නුවූවෝ ශුද්ධ නොවෙති. බමුණෝම මහා බ්‍රහ්මයාගේ පුත්‍රයෝය. (ඔහුගේ) කටින් පහළ වූවාහුය (ඔහු විසින්) හෘදයෙහි තබා වඩන ලද්දාහුය. නොහොත් හෘදයෙහි වැස කටින් නික්මුණාහුය. බ්‍රහ්මයා කෙරෙන් උපන්නාහුය. බ්‍රහ්මයා විසින් මවන ලද්දාහුය. බ්‍රහ්මයාගේම නෑයෝ වෙති. ඒ තෙපි ශ්‍රෙෂ්ඨ වංශය හැරපියා හීනවූ මාර පක්ෂයෙහිවූ බඹහුගේ පාදයෙන් උපන්නාවූ අපිරිසිදුවූ මුඩු මහණහු කෙරෙහි පැවිදිවීම් නම්වූ යම් ඒ හීන වංශයකට පැමිණීමක් ඇද්ද මහබඹහුගේ පාදයෙන් උපන්නාවූ මුඩු මහණහු කෙරෙහි පැවිදිවීම් නම්වූ ඒ හීන වංශයට පැමිණීම තොපට නුසුදුසුයි.”
“ස්වාමීනි, බමුණෝ මෙසේ අපට තම තමන්ට සුදුසුවූ සම්පූර්ණවූ අසම්පූර්ණ නුවූ කථාවෙන් අපහාස කෙරෙති. හෙළා දැකීම කෙරෙති.
වාසෙට්ඨය, ඒකාන්තයෙන් තොපගේ බ්‍රාහ්මණයෝ මුල සිහි නොකරමින් මෙසේ කියති. එනම්: ‘බ්‍රාහ්මණ තෙමේම උතුම් වංශ ඇත්තේ වෙයි. අන්‍යයෝ පහත් වංස ඇත්තෝය. බ්‍රාහ්මණ තෙමේම පිරිසිදු වංස ඇත්තේ වෙයි. අන්‍යයෝ අපිරිසිදු වංශ ඇත්තෝයි. බ්‍රාහ්මණයෝම මහාබ්‍රහ්මයාගේ පුත්‍රයෝය. (ඔහුගේ) කටින් පහළ වූවාහුය. (ඔහු විසින්) හෘදයෙහි තබා වඩන ලද්දාහුය. නොහොත් හෘදයෙහි වැස කටින් නික්මුනාහුය. බ්‍රහ්මයා කෙරෙන් උපන්නාහුය. බ්‍රහ්මයා විසින් මවන ලද්දාහුය. බ්‍රහ්මයාගේම නෑදෑයෝ වෙත්ය’ කියායි.
වාසෙට්ඨය, බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ඔසප්වූද, දරුගැබ් ඇත්තාවූද, දරුවන් වදන්නාවූද, දරුවන්ට කිරි පොවන්නාවූද, බැමිණියෝ දක්නා ලැබෙති. ඒ බ්‍රාහ්මණයෝ යොනි මාර්ගයෙන්ම උපන්නෝව මෙසේ කියති. ‘බ්‍රාහ්මණ තෙමේම උතුම් වංශ ඇත්තේය. අන්‍යයෝ පහත් වංශ ඇත්තෝය. බ්‍රාහ්මණ තෙමේම පිරිසිදු වංශ ඇත්තේය. අන්‍යයෝ අපිරිසිදු වංශ ඇත්තෝය. බ්‍රාහ්මණයෝම සුද්ධ වෙති. බමුණුනුවූවෝ සුද්ධ නොවෙති. බ්‍රාහ්මණයෝම මහාබ්‍රහ්මයාගේ පුත්‍රයෝය. (ඔහුගේ) කටින් පහළවූවාහ. ඔහු විසින් හෘදයෙහි තබා වඩනා ලද්දාහුය නොහොත් හෘදයෙහි වැස කටින් නික්මුනාහුය. බ්‍රහ්මයා විසින් මවන ලද්දාහුය. බ්‍රහ්මයාගේම නෑදෑයෝ වෙත්ය කියායි. ඔහු තුමූ බ්‍රහ්මයාටද බොරුවෙන් හෙළාදකිත්. බොරුද කියත්. බොහෝ පව්ද රැස්කර ගනිත්.

චතුවවණ්ණසුද්ධි

“වාසෙට්ඨය, මේ වංශ සතරක් වෙත්. එනම්, ක්ෂත්‍රියයෝය, බ්‍රාහ්මණයෝය, වෛශ්‍යයෝය (වෙළඳුන්ය), ශුද්‍රයෝය (කම්කරුවෝය) කියායි. වාසෙට්ඨය, මේ ලොකයෙහි සමහර ක්ෂත්‍රියයෙක්ද ප්‍රාණඝාත කරන්නෙක් වෙයි. නුදුන් දෙය ගන්නෙක් වෙයි. කාමයෙහි වරදවා හැසිරෙන්නෙක් වෙයි. බොරු කියන්නෙක් වෙයි. කේලාම් කියන්නෙක් වෙයි. පරුෂවචන කියන්නෙක් වෙයි. හිස් වචන කියන්නෙක් වෙයි. දැඩි ලොභය බහුල කොට ඇත්තෙක් වෙයි. (ක්‍රොධයෙන්) වෙනස්වූ සිත් ඇත්තෙක් වෙයි. මිථ්‍යාදෘෂ්ටි (වැරදි දැකීම්) ඇත්තෙක් වෙයි.
“වාසෙට්ඨය, මෙසේ යම් ධර්මකෙනෙක් අකුසල් වෙද්ද, අකුසල්යයි කියන ලද්දාහුද, වරද සහිත වෙද්ද, වරද සහිතයයි කියන ලද්දාහුද, සෙවනය නොකට යුත්තාහුද, සෙවනය නොකටයුතුයයි කියන ලද්දාහුද, ආර්‍ය්‍යභාවයට නුසුදුසු වෙද්ද, ආර්‍ය්‍යභාවයට නුසුදුසුයයි කියන ලද්දාහුද, අපිරිසිදු වෙත්ද, අපිරිසිදු විපාක ඇත්තාහු වෙත්ද නුවණැත්තන් විසින් ගර්හා කරණ ලද්දාහු වෙත්ද ඒ ධර්මයෝ සමහර ක්ෂත්‍රියයෙකු කෙරෙහිද දක්නා ලැබෙත්.
“වාසෙට්ඨය, සමහර බ්‍රාහ්මණයෙක්ද ප්‍රාණඝාත කරන්නෙක් වෙයි. නුදුන් දෙය ගන්නෙක් වෙයි. කාමයෙහි වරදවා හැසිරෙන්නෙක් වෙයි. බොරු කියන්නෙක් වෙයි. කේලාම් කියන්නෙක් වෙයි. පරුසවචන කියන්නෙක් වෙයි, හිස් වචන කියන්නෙක් වෙයි. දැඩි ලොභය බහුල කොට ඇත්තෙක් වෙයි. (ක්‍රොධයෙන්) වෙනස්වූ සිත් ඇත්තෙක් වෙයි. මිථ්‍යාදෘෂ්ටි (වැරදි දැකීම්) ඇත්තෙක් වෙයි.
“වාසෙට්ඨය, මෙසේ යම් ධර්මකෙනෙක් අකුසල් වෙද්ද, අකුසල්යයි කියන ලද්දාහුද, වරද සහිත වෙද්ද, වරද සහිතයයි කියන ලද්දාහුද, සෙවනය නොකට යුත්තාහුද, සෙවනය නොකට යුතුයයි කියන ලද්දාහුද, ආර්‍ය්‍යභාවයට නුසුදුසුද, ආර්‍ය්‍යභාවයට නුසුදුසුයයි කියන ලද්දාහුද, අපිරිසිදු වෙත්ද, අපිරිසිදු විපාක ඇත්තාහු වෙත්ද, නුවණැත්තන් විසින් ගර්හා කරණ ලද්දාහු වෙත්ද, ඒ ධර්මයෝ සමහර බ්‍රාහ්මණයෙකු කෙරෙහිද දක්නා ලැබෙති.
“වාසෙට්ඨය, සමහර වෛශ්‍යයෙක්ද ප්‍රාණඝාත කරන්නෙක් වෙයි. නුදුන් දෙය ගන්නෙක් වෙයි. කාමයෙහි වරදවා හැසිරෙන්නෙක් වෙයි. බොරු කියන්නෙක් වෙයි. කේලාම් කියන්නෙක් වෙයි. පරුස වචන කියන්නෙක් වෙයි. හිස් වචන කියන්නෙක් වෙයි. දැඩි ලොභය බහුලකොට ඇත්තෙක් වෙයි. (ක්‍රොධයෙන්) වෙනස්වූ සිත් ඇත්තෙක් වෙයි. මිථ්‍යාදෘෂ්ටි (වැරදි දැකීම්) ඇත්තෙක් වෙයි.
“වාසෙට්ඨය, මෙසේ යම් ධර්මකෙනෙක් අකුසල් වෙද්ද අකුසල්යයි කියන ලද්දාහුද, වරද සහිත වෙද්ද, වරද සහිතයයි කියන ලද්දාහුද, සෙවනය නොකට යුත්තාහුද, සෙවනය නොකට යුතුයයි කියන ලද්දාහුද, ආර්‍ය්‍යභාවයට නුසුදුසුද, ආර්‍ය්‍යභාවයට නුසුදුසුයයි කියන ලද්දාහුද, අපිරිසිදු වෙත්ද, අපිරිසිදු විපාක ඇත්තාහු වෙත්ද, නුවණැත්තන් විසින් ගර්හා කරණ ලද්දාහු වෙත්ද, ඒ ධර්මයෝ සමහර වෛශ්‍යයෙකු කෙරෙහිද දක්නා ලැබෙති.
“වාසෙට්ඨය, සමහර ශුද්‍රයෙක්ද ප්‍රාණඝාත කරන්නෙක් වෙයි. නුදුන් දෙය ගන්නෙක් වෙයි. කාමයෙහි වරදවා හැසිරෙන්නෙක් වෙයි. බොරු කියන්නෙක් වෙයි. කේලාම් කියන්නෙක් වෙයි. පරුස වචන කියන්නෙක් වෙයි. හිස් වචන කියන්නෙක් වෙයි. දැඩි ලොභය බහුලකොට ඇත්තෙක් වෙයි. (ක්‍රොධයෙන්) වෙනස්වූ සිත් ඇත්තෙක් වෙයි. මිථ්‍යාදෘෂ්ටි (වැරදි දැකීම්) ඇත්තෙක් වෙයි.
වාසෙට්ඨය, මෙසේ යම් ධර්මකෙනෙක් අකුසල් වෙද්ද, අකුසල්යයි කියන ලද්දාහුද, වරද සහිත වෙද්ද, වරද සහිත යයි කියන ලද්දාහුද, සෙවනය නොකට යුත්තාහුද, සෙවනය නොකට යුතුයයි කියන ලද්දාහුද, ආර්‍ය්‍යභාවය සිදුකිරීමෙහි අසමර්ථ වෙද්ද, ආර්‍ය්‍යභාවය සිදුකිරීමෙහි අසමර්ථයයි කියන ලද්දාහුද, අපිරිසිදු වෙත්ද, අපිරිසිදු විපාක ඇත්තාහු වෙත්ද, නුවණැත්තන් විසින් ගර්හාකරණ ලද්දාහු වෙත්ද ඒ ධර්මයෝ සමහර ශුද්‍රයෙකු කෙරෙහිද දක්නා ලැබෙති.
“වාසෙට්ඨය, මම ලොකයෙහි සමහර ක්ෂත්‍රියයෙක්ද ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුනේ වෙයි. නුදුන් දෙය ගැන්මෙන් වැළකුනේ වෙයි. කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. බොරුකීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. කේලාම් කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. පරුස වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. හිස් වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. දැඩිලොභය බහුල කොට ඇත්තේ නොවෙයි. (ක්‍රොධ වසයෙන්) වෙනස්වූ සිත් ඇත්තේ නොවෙයි. සම්‍යග්දෘෂ්ටි (හරිදැකීම) ඇත්තේවෙයි. වාසෙට්ඨය, එසේ යම් ධර්මකෙනෙක් කුසල්වෙද්ද, කුසල්යයි කියන ලද්දාහුද වරද රහිත වෙද්ද, වරද රහිතයයි කියන ලද්දාහුද, සෙවනය කටයුත්තාහුද සෙවනය කටයුතුයයි කියන ලද්දාහුද, ආර්‍ය්‍යභාවය සිදුකිරීමෙහි සමර්ථ වෙද්ද ආර්‍ය්‍යභාවය සිදුකිරීමෙහි සමර්ථයයි කියන ලද්දාහුද, පිරිසිදුවෙද්ද, සැප විපාක ඇත්තාහු වෙද්ද, නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රශංසා කරණ ලද්දාහු වෙද්ද, ඒ ධර්මයෝ සමහර ක්ෂත්‍රියයෙකු කෙරෙහිද දක්නා ලැබෙති.
වාසෙට්ඨය, සමහර බ්‍රාහ්මණයෙක්ද ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුනේ වෙයි. නුදුන්දෙය ගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. බොරු කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. කේලාම් කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. පරුස වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. හිස් වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. දැඩි ලොභය බහුලකොට ඇත්තේ නොවෙයි. (ක්‍රොධ වසයෙන්) වෙනස්වූ සිත් ඇත්තේ නොවෙයි. සම්‍යග්දෘෂ්ටි (හරිදැකීම) ඇත්තේ වෙයි. වාසෙට්ඨය, එසේ යම් ධර්ම කෙනෙක් කුසල් වෙත්ද, කුසල්යයි කියන ලද්දාහුද, වරද රහිත වෙද්ද, වරද රහිතයයි කියන ලද්දාහුද, සෙවනය කටයුත්තාහුද, සේවනය කටයුතුයයි කියන ලද්දාහුද, ආර්‍ය්‍යභාවය සිදු කිරීමෙහි සමර්ථ වෙද්ද, ආර්‍ය්‍යභාවය සිදු කිරීමෙහි සමර්ථයයි කියන ලද්දාහුද, පිරිසිදු වෙද්ද, සැප විපාක ඇත්තාහු වෙද්ද, නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රශංසා කරණ ලද්දාහු වෙද්ද, ඒ ධර්මයෝ සමහර බ්‍රාහ්මණයෙකු කෙරෙහිද දක්නා ලැබෙති.
“වාසෙට්ඨය, සමහර වෛශ්‍යයෙක්ද ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුනේ වෙයි. නුදුන් දෙය ගැන්මෙන් වැළකුනේ වෙයි. කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. බොරු කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. කේළාම් කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. පරුස වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. හිස් වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. දැඩි ලොභය බහුලකොට ඇත්තේ නොවෙයි. (ක්‍රොධ වසයෙන්) වෙනස්වූ සිත් ඇත්තේ නොවෙයි. සම්‍යග් දෘෂ්ටි (හරි දැකීම්) ඇත්තේ වෙයි. වාසෙට්ඨය, එසේ යම් ධර්මකෙනෙක් කුසල් වෙත්ද, කුසල්යයි කියන ලද්දාහුද, වරද රහිත වෙද්ද, වරද රහිතයයි කියන ලද්දාහුද, සේවනය කටයුත්තාහුද, සේවනය කටයුතුයයි කියන ලද්දාහුද, ආර්‍ය්‍යභාවය සිදුකිරීමෙහි සමර්ථ වෙද්ද, ආර්‍ය්‍යභාවය කිරීමෙහි සමර්ථයයි කියන ලද්දාහුද, පිරිසිදු වෙද්ද, සැප විපාක ඇත්තාහු වෙද්ද, නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රශංසා කරණ ලද්දාහුවෙද්ද, ඒ ධර්මයෝ සමහර වෛශ්‍යයෙකු කෙරෙහිද දක්නා ලැබෙති.
“වාසෙට්ඨය, සමහර ශුද්‍රයෙක්ද ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුනේ වෙයි. නුදුන්දෙය ගැන්මෙන් වැළකුනේ වෙයි. කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. බොරු කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. කේලාම් කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. පරුස වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. හිස් වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. දැඩි ලොභය බහුලකොට ඇත්තේ නොවෙයි. (ක්‍රොධ වසයෙන්) වෙනස්වූ සිත් ඇත්තේ නොවෙයි. සම්‍යග් දෘෂ්ටි (හරි දැකීම්) ඇත්තේ වෙයි. වාසෙට්ඨය, එසේ යම් ධර්ම කෙනෙක් කුසල් වෙත්ද, කුසල්යයි කියනලද්දාහුද, වරද රහිත වෙද්ද, වරද සහිතයයි කියන ලද්දාහුද, සේවනය කටයුත්තාහුද, සේවනය කටයුතුයයි කියන ලද්දාහුද, ආර්‍ය්‍යභාවය සිදු කිරීමෙහි සමර්ථ වෙද්ද, ආර්‍ය්‍යභාවය සිදුකිරීමෙහි සමර්ථයයි කියන ලද්දාහුද, පිරිසිදු වෙද්ද, සැප විපාක ඇත්තාහු වෙද්ද, නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රශංසා කරණ ලද්දාහු වෙද්ද, ඒ ධර්මයෝ සමහර ශුද්‍රයෙකු කෙරෙහිද දක්නා ලැබෙති.
වාසෙට්ඨය, මේ සතර වංශයන් කෙරෙහි නුවණැත්තන් විසින් ගර්හා කරණ ලද්දාවූද, නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රශංසා කරණ ලද්දාවූද, පිරිසිදුවූද, අපිරිසිදුවූද, ධර්මයන් මිශ්‍රව පවත්නාකල්හි බ්‍රාහ්මණයෝ “බ්‍රාහ්මණ තෙමේම උතුම් වංශ ඇත්තේය අන්‍යයෝ හීන වංශ ඇත්තෝය. බ්‍රාහ්මණ තෙමේම පිරිසිදු වංශ ඇත්තේය. අන්‍යයෝ අපිරිසිදු වංශ ඇත්තෝය. බ්‍රාහ්මණයෝම ශුද්ධ වෙති. බ්‍රාහ්මණ නුවූවෝ ශුද්ධ නොවෙති. බමුණෝම මහා බ්‍රහ්මයාගේ පුත්‍රයෝය. (ඔහුගේ) මුඛයෙන් පහළවූවාහුය. (ඔහු විසින්) හෘදයෙහි හොවා වඩනලද්දාහුය. නොහොත් ලෙහි වැස මුඛයෙන් නික්මුනාහුය. බ්‍රහ්මයා කෙරෙන් උපන්නාහුය. බ්‍රහ්මයා විසින් මවන ලද්දාහුය. බ්‍රහ්මයාගේම නෑදෑයෝ වෙත්ය’යි මෙසේ කියද්ද, ඔවුන්ගේ ඒ කථාව නුවැණැත්තෝ නොපිළි ගනිත්. ඊට හෙතු කවරේද? වාසෙට්ඨය, මේ (ක්ෂත්‍රියාදි) සතර වංසයන් අතුරෙන් (එකකට ඇතුළත්වූ) යම් භික්ෂුවක් රහත් වූයේද, නැති කරනලද ආශ්‍රව ඇත්තේ වේද, වාසය කොට නිම කරන ලද බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍ය වාස (උතුම් හැසිරීම්) ඇත්තේද, කරනලද සිව් මග කටයුතු ඇත්තේද, බහා තබන ලද ස්කන්ධ බර ඇත්තේද, පිළිවෙලින් පැමිණි ස්වකීය කටයුතු ඇත්තේද, විනාශ කරන ලද භව බන්ධන ඇත්තේද, හොඳින් කරුණු සහිතව දැන කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුනේ වේද, ඒ පුද්ගල තෙමේ ඔවුන් අතුරෙන් ශ්‍රෙෂ්ඨයයි කියනු ලැබේ. (එයද) ධර්මයෙන්මය, අධර්මයෙන් නොවේ. වාසෙට්ඨය, මේ සත්වයන් පිළිබඳවූ මෙලෙව්හිද පරලෙව්හිද යන දෙක්හිම ධර්මයම ශ්‍රෙෂ්ඨ වෙයි.
“වාසෙට්ඨය, සත්වයන් පිළිබඳවූ මෙලෙව්හිද, පරලෙව්හිද, යම්සේ ධර්මයම ශ්‍රෙෂ්ඨ වේද, එය මේ ආකාරයෙන්ද දත යුතුයි.
“වාසෙට්ඨය, පසේනදි කොසොල් රජ තෙම “තමන්ට වඩා උසස් අනෙකෙකු තැනිහෙයින් අනුත්තර නම්වූ ශ්‍රමණභවත් ගෞතම තෙමේ ශාක්‍ය කුලයෙන් නික්ම පැවිදි වූයේය”යි දනියි. වාසෙට්ඨය, ශාක්‍යයෝ පසේනදි කොසොල් රජහුට සමාන වංශ ඇත්තාහුය. කොසොල් රජහට යටත්ව පවත්නාහුය. වාසෙට්ඨය, ශාක්‍යයෝ පසේනදි කොසොල් රජහු කෙරෙහි ගරු සැලකිලි පැවැත්වීමද වැඳීමද දැක හුනස්නෙන් නැගීසිටීමද ඇඳිලි බැඳීමද (ඇඟිලි එකට තබා වැඳීම) වත්පිළිවෙත් කිරීම් ආදී ඒ ඒ සුදුසු ක්‍රියාද කෙරෙති. මෙසේ ශාක්‍යයෝ පසේනදි කොසොල් රජහු කෙරෙහි ගරු සැලකිලි පැවැත්වීමය වැඳීමය, දැක හුනස්නෙන් නැගී සිටීමය, ඇඳිලි බැඳීමය, වත් පිළිවෙත් ආදී ඒ සුදුසු ක්‍රියාය යන යමක් කෙරෙද්ද, පසේනදි කොසොල් රජ තෙමේ ඒ ගරු සැලකිලි පැවැත්වීමද, වැඳීමද, දැක හුනස්නෙන් නැගී සිටීමද, ඇඳිලි බැඳීමද, වත් පිළිවෙත් කිරීම් ආදී ඒ ඒ සුදුසු ක්‍රියාද තථාගතයන්වහන්සේට කෙරෙයි.
“ශ්‍රමණගෞතමයන් වහන්සේ පිරිසිදුව උපන්නේ නොවේද, මම පිරිසිදුව නූපන්නේ වෙමි. ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ බලසම්පන්න නොවේද? මම දුර්වල වෙමි. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්වහන්සේ හිත් ප්‍රිය කරන රූපයෙන් යුක්ත නොවේද? මම දුර්වර්ණයෙක් (අවලක්ෂණ රූප ඇත්තෙක්) වෙමි. ශ්‍රමණගෞතමයන් වහන්සේ මහානුභාවසම්පන්න නොවේද, මම ස්වල්ප ආනුභාවඇත්තෙක් වෙමි”යි කියායි. එසේද ඇති කල්හි ධර්මයටම සත්කාර කරන්නේ ධර්මයටම ගරු කරන්නේ ධර්මයටම බුහුමන් කරන්නේ ධර්මයටම පුදන්නේ මෙසේ පසේනදි කොසොල් රජ තෙමේ තථාගතයන්වහන්සේ කෙරෙහි සැලකීමද වැඳීමද දැක හුනස්නෙන් නැගී සිටීමද ඇඳිලි බැඳීමද වත්පිළිවෙත් ආදී ඒ ඒ සුදුසුක්‍රියාද කෙරෙයි.
“වාසෙට්ඨය, සත්වයන් පිළිබඳ මෙලෙව්හිද පරලෙව්හිද යම්සේ ධර්මය ශ්‍රෙෂ්ඨ වේද එය මෙකී කාරණයෙන්ද දතයුතුයි.
“වාසෙට්ඨය, තෙපි නොයෙක් ජාති ඇත්තාහුය, නොයෙක් නම් ඇත්තාහුය. නොයෙක් ගොත්‍ර ඇත්තාහුය, නොයෙක් කුලයෙන් ගිහිගෙන් නික්ම සස්නෙහි පැවිදි වූවාහුය. තෙපි කවරහුදැ’යි විචාරණ ලද්දාහුම ‘ශාක්‍ය පුත්‍රවූ ශ්‍රමණයම්හ’යි ප්‍රකාශ කරන්නාහුය. වාසෙට්ඨය, යම් පුද්ගලයෙකුගේ ශ්‍රද්ධාව තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි චංචල නොවී පිහිටියාද හටගත් මුල් ඇත්තීද ඒහෙයින්ම දැඩි කොට පිහිටියාද ස්ථිර වූවාද ශ්‍රමණයෙකු විසින් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකු විසින් හෝ දෙවියෙකු විසින් හෝ මාරයෙකු විසින් හෝ බ්‍රහ්මයෙකු විසින් හෝ ලොකයෙහි අන් කිසිවෙකු විසින් හෝ සොලවන්නට නොහැකි වූවාද, ඒ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා විසින් මේ වචනය කියන්නට සුදුසුය. එනම්, මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වෙමි, ඖරස පුත්‍ර වෙමි. මුඛයෙන් පහළවූයේ වෙමි. ධර්මයෙන් පහළවූයේ නම් වෙමි. ධර්ම නිර්මිත නම් වෙමි. (නව ලොකොත්තර ධර්ම නමැති දායාදයට යොග්‍ය හෙයින්) ධර්මදානය නම් වෙමි”යි කියායි. ඊට හේතු කවරේද, වාසෙට්ඨය, ‘ධම්මකාය, යනුද ‘බ්‍රහ්මකාය’ යනුද ‘ධම්මභූත’ යනුද, ‘බ්‍රහ්මභූත’ යනුද තථාගතයන් වහන්සේගේම නම් වන හෙයිනි.
“වාසෙට්ඨය, යම් හේතුවකින් කිසි කලෙක්හි දීර්ඝ කාලයක්හුගේ ඇවෑමෙන් මේ ලෝකය වැනසේද, එබඳු කාලයක මේ ලොකය වැනසෙන කල්හි බොහෝසෙයින් සත්වයෝ ආභස්සර බ්‍රහ්ම ලොකයෙහි උපදනාහු වෙත්, ඔහු තුමූ එහි (ඔපපාතිකව) මනසින් උපන්නාහු ප්‍රීතියම ආහාරකොට ඇත්තාහු ස්වකීය ශරීරාලොකයෙන්ම බබලන්නාහු අහස්හි හැසිරෙන්නාහු මනොඥ ස්වභාව ඇත්තාහු ඉතා දීර්ඝ කාලයක් සිටිත්. වාසෙට්ඨය, යම් හෙයකින් කිසි කලෙක්හි දීර්ඝ කාලයක්හුගේ ඇවෑමෙන් මේ ලොකය හටගනීද, එබඳු කාලයක් වේ. ලොකය හටගන්නා කල්හි බොහෝසෙයින් සත්වයෝ ආභස්සර බ්‍රහ්මලෝකයෙන් චුතව මේ මනුෂ්‍ය ලොකයට පැමිණෙති, ඔහු තුමූ සිතින්ම (ඔපපාතිකව) උපන්නාහු ප්‍රීතියම ආහාර කොට ඇත්තාහු ස්වකීය ශරීරාලොකයෙන්ම බබලන්නාහු අහස්හි හැසිරෙන්නාහු මනොඥ ස්වභාව ඇත්තාහු ඉතා දීර්ඝ කාලයක් සිටිත්.


රසපථවිපාතුභාවො
චන්දිමසූරියාදිපාතුභාවො
භූමිපප්පටකපාතුභාවො
පදාලතාපාතුභාවො
අකට්ඨපාකසාලිපාතුභාවො
ඉත්ථිපුරිසලිඞ්ගපාතුභාවො
මෙථුනධම්මසමාචාරො
සාලිවිභාගො
මහාසම්මතරාජා
බ්‍රාහ්මණමණ්ඩලං
වෙස්සමණ්ඩලං
සුද්දමණ්ඩලං
දුච්චරිතාදිකථා
බොධිපක්ඛියභාවනා

MN 03-02-07 මහා චත්තාරීසක සුත්‍රය

Group of Monks

පරිවර්ථකගේ සටහන:
මෙම සුත්‍රය පළමු සංගායනාවේදී ඉදිරිපත් කල අයුරින් අද ඉතිරිවී නැති බව පුජ්‍ය බෝධි හිමියන් යෝජනා කරයි.  මේ සුත්‍රයට සමාන්තර චීන මජ්ජිම ආගම සුත්රයද ශ්‍රාවස්ති වාදී භික්ෂුන් ගේ ග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන එක්  දිනෙක  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‘මහණෙනි’යි භික්ෂුන්ට කථාකළ සේක. ඒ භික්ෂූහු ‘ස්වාමීනි’යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

§ 2. “මහණෙනි, තොපට ආර්ය සම්මා සමාධිය ලබන්නට ආධාරවන සියළු ප්‍රත්‍යයන් සහිතව  දේශනා කරන්නෙමි. එය අසව්, මැනවින් මෙනෙහි කරව්, දෙශනා කරන්නෙමි”යි වදාළසේක.
[අරියන් සම්මා සමාධිම්  ස උපනිසම් සප්පරිකාරන්]

“එසේය ස්වාමීනි”යි ඒ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

arya ප්‍රත්‍යය සහිතවූ පිරිවර සහිතවූ සම්මාසමාධිය (මාර්ගසමාධිය)

§ 3. “මහණෙනි, නිදොස්වූ ප්‍රත්‍යය සහිතවූ පිරිවර සහිතවූ සම්මාසමාධිය කුමක්ද? එනම්, සම්‍යක් දෘෂ්ටිය, සම්‍යක් සංකල්පනාය, සම්‍යක් වචනය, සම්‍යක් කර්මාන්තය, සම්‍යක් ආජීවය, සම්‍යක් ව්‍යායාමය, සම්‍යක් ස්මෘතිය යන මොහු වෙති.
“මහණෙනි, මේ අංග සතෙන් පිරිවරනලද චිත්තයාගේ යම් එකඟ බවක් වේද, මහණෙනි, මෙය ප්‍රත්‍යය සහිතවූ පිරිවර සහිතවූ සම්මාසමාධියයි කියනු ලැබේ.
“මහණෙනි, ඒ අංග සත අතරෙන් සම්‍යක්දෘෂ්ටිය පෙරටුව යන්නේ වෙයි. මහණෙනි, සම්‍යක්දෘෂ්ටිය පෙරටුව යන්නේ කෙසේද? ‘මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය යයි දැනගනීද, සම්‍යක්දෘෂ්ටිය සම්‍යක්දෘෂ්ටියයයි දැනගනීද, ඒ ඔහුගේ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය වෙයි. මහණෙනි, මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය නම් කවරීද? ‘දුන් දැයෙහි විපාක නැත මහාදානයෙහි විපාක නැත. පූජා පැවැත්වීමෙහි විපාක නැත. කුශලා කුශලයන්ගේ විපාක නැත. මෙලෝ නැත. පරලෝ නැත. මවුට කරන යහපත්වූ හෝ අයහපත්වූ හෝ කටයුතුවල විපාක නැත. පියාට කරන යහපත්වූ හෝ අයහපත්වූ හෝ කටයුතුවල විපාක නැත. චුතව උපදින සත්වයෝ නැත. මෙලොවද පරලොවද තෙමේම විශෙෂ ඥානයෙන් දැන ප්‍රකාශ කරත්ද, මනාව පිළිපන් යහපත් තැනට පැමිණියාවූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ (සර්වඥ බුදුවරු) නැත.’ මහණෙනි, මේ වනාහි මිථ්‍යාදෘෂ්ටියයි.
“මහණෙනි, සම්‍යක්දෘෂ්ටිය කුමක්ද? මහණෙනි, මම සම්‍යක්දෘෂ්ටියද දෙපරිදිකොට කියමි. මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුසලයන්ට අයත්වූ විපාකදෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක්දෘෂ්ටියක් ඇත. මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ, ලොකෝත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් දෘෂ්ටියක් ඇත. මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුශලයන්ට අයත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇති සම්‍යක් දෘෂ්ටිතොමෝ කවරීද? ‘දුන් දැයෙහි විපාක ඇත. මහාදානයෙහි විපාක ඇත. පුදපඬුරු යැවීමෙහි විපාක ඇත. කුශලා කුශලයන්ගේ විපාක ඇත. මෙලෝ ඇත. පරලෝ ඇත. මවුට කරන යහපත්වූ හෝ අයහපත්වූ කටයුතුවල විපාක ඇත. පියාට කරන යහපත්වූ හෝ අයහපත්වූ ක්‍රියාවල විපාක ඇත. චුතව උපදින සත්වයෝ ඇත. යම් කෙනෙක් මෙලොවද පරලොවද තෙමේම විශෙෂ ඥානයෙන් දැන ප්‍රකාශ කරද්ද, එබඳු මනාව පිළිපන් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ (සර්වඥ බුදුවරු) ඇත.’ මහණෙනි, මේ ආශ්‍රව සහිතවූ කුසලයන්ට අයත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් දෘෂ්ටියයි.
“මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලෝකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය කවරීද? මහණෙනි, ආර්‍ය්‍යවූ චිත්තයෙන් ආශ්‍රවරහිත චිත්තයෙන් ආර්‍ය්‍යමාර්ගයෙන් යුක්තවූවහුගේ ආර්‍ය්‍ය මාර්ගය වඩන්නහුගේ යම් ප්‍රඥාවක් වන්නීද, ප්‍රඥෙන්ද්‍රියයක් වේද, ප්‍රඥාබලයක් වේද, ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගයක් වේද, සම්‍යක් දෘෂ්ටියක් වේද, මාර්ගාංගයක් වේද, මහණෙනි, මේ නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලෝකොත්තරවූ මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් දෘෂ්ටියයි.
“යමෙක් මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය පහකිරීමටත් සම්‍යක්දෘෂ්ටිය වැඩීමටත් වෑයම් කෙරේද, එය ඔහුගේ සම්‍යක් ව්‍යායාමයවේ. හෙතෙම සිහියෙන් යුක්තවූයේ මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය දුරුකරයි. සිහියෙන් යුක්තවූයේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියට පැමිණ වාසය කෙරෙයිද, එය ඔහුගේ සම්‍යක් ස්මෘතිය (යහපත් සිහිය) වේ. මෙසේ මේ ධර්මයෝ තිදෙන සම්‍යක්දෘෂ්ටිය අනුව ගමන්කරත්, අනුව පවතිත්.
“එනම්:- සම්‍යක් දෘෂ්ටිය, සම්‍යක් ව්‍යායාමය, හා සම්‍යක් ස්මෘතියයි.
මහණෙනි, එහි සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පෙරටුව යන්නේ වේ. කවර සම්‍යක් දෘෂ්ටියක් පෙරටුව යන්නේවේද? මිථ්‍යා සංකල්පනය මිථ්‍යාසංකල්පනයයි දැනගනීද, සම්‍යක් සංකල්පනය සම්‍යක් සංකල්පනයයි දැනගනීද, එය ඔහුගේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියවේ.
“මහණෙනි, මිථ්‍යා සංකල්පනය කුමක්ද? කාම සංකල්පය, ව්‍යාපාද සංකල්පය, විහිංසා සංකල්පය යන මෙය මහණෙනි, මිථ්‍යා සංකල්පය නම් වේ.
“මහණෙනි, සම්‍යක් සංකල්පය නම් කුමක්ද? මහණෙනි, මම සම්‍යක් සංකල්පයද දෙපරිදිකොට කියමි. මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුසලයන්ට අයත්වූ විපාක දෙන්නාවූ සම්‍යක් සංකල්පයක් ඇත. මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ, ලෝකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් සංකල්පයක් ඇත.
“මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුසලයන්ට අයත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් සංකල්පය කුමක්ද? නෛෂ්ක්‍රම්‍ය සංකල්පය, අව්‍යාපාද සංකල්පය, අවිහිංසා සංකල්පය යන මෙය මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුසලයන්ට අයත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් සංකල්පයයි.
“මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් සංකල්පය කවරේද? මහණෙනි, නිදොස් සිත් ඇත්තහුගේ, ආශ්‍රව රහිත සිත් ඇත්තහුගේ, ආර්‍ය්‍ය මාර්ගයෙන් යුක්තවූවහුගේ, ආර්‍ය්‍ය මාර්ගය වඩන්නහුගේ යම් කල්පනාවක් වේද, විතර්කයක් වේද, සංකල්පයක් වේද, (එකඟව අරමුණට නැගීම) අර්පනාවක් වේද, (විශෙෂයෙන් අරමුණට නැගීම) ව්‍යර්පණාවක් වේද, චිත්තයාගේ අරමුණට නැංවීමක් වේද, වාක් සංස්කාරයක් වේද මහණෙනි, මෙය නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් සංකල්පයයි.
“හෙතෙම මිථ්‍යා සංකල්පය පහකිරීමටද, සම්‍යක් සංකල්පයට පැමිණීමටද වෑයම් කෙරේද, ඔහුගේ මේ සම්‍යක් ව්‍යායාමයවේ. හෙතෙම සිහියෙන් යුක්තවූයේ මිථ්‍යා සංකල්පය දුරුකෙරෙයි. සිහියෙන් යුක්තවූයේ සම්‍යක් සංකල්පයට පැමිණ වෙසෙයි. ඔහුගේ මේ සම්‍යක් සතිය වන්නීය. මෙසේ ඔහුගේ මේ ත්‍රිවිධ ධර්මයෝ (ලොකොත්තර) සම්‍යක් සංකල්පයට පිරිවර වෙත්. අනුව පවතිත්. එනම්, සම්මාදිට්ඨිය, සම්මාවායාමය, සම්මාසතිය යන තුනයි.
“මහණෙනි, ඔවුන් අතුරෙන් සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පෙරටුව යන්නේ වේ. මහණෙනි, සම්‍යක් දෘෂ්ටිය කෙසේ පෙරටුව යන්නේවේද? මිථ්‍යාවචනය මිථ්‍යාවචනයයි දැනගනීද, සම්‍යක් වචනය සම්‍යක් වචනයයි දැනගනීද, ඔහුගේ ඕතොමෝ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය වන්නීය.
“මහණෙනි, මිථ්‍යා වචනය නම් කවරේද? මුසාවාදය (බොරු කීම) පිසුණු වචනයය (කේලාම් කීම) පරුෂ වචනයය (රළුවචන කීම) සම්ඵප්‍රලාපයය (හිස්වචන කීම) යන මේ මහණෙනි, මිථ්‍යාවචනයයි. මහණෙනි, සම්‍යක් වචනය කවරේද? මහණෙනි, මම සම්‍යක් වචනයද දෙපරිදිකොට කියමි.
“මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුශලපක්ෂයට අයත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් වචනයක්ද ඇත. මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් වචනයක්ද ඇත. මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුශල පක්ෂයට ඇතුළත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් වචනය කුමක්ද? මුසාවාදයෙන් (බොරු කීමෙන්) වෙන්වීමය, පිසුණු (කේලාම්) වචනයෙන් වෙන්වීමය, පරුෂවචනයෙන් වෙන් වීමය, සම්පඵප්‍රළාප (හිස්වචන) යෙන් වෙන්වීම යන මෙය මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුශල පක්ෂයෙහි ඇතුළත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් වචනයයි.
“මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලොකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් වචනය කුමක්ද? මහණෙනි, නිදොස්වූ සිත් ඇත්තහුගේ, ආශ්‍රව රහිත සිත් ඇත්තහුගේ, ආර්‍ය්‍ය මාර්ගයෙන් යුක්තවූවහුගේ ආර්‍ය්‍යමාර්ගය වඩන්නහුගේ චතුර්විධ වාග් දුශ්චරිතයන්ගෙන් වෙන්වීමක් වේද, වැඩියක් වෙන්වීමක් වේද, ප්‍රතිපක්ෂලෙසම වෙන්වීමක් වේද, සම්පූර්ණයෙන් ඈත්වීමක් වේද, මහණෙනි, මෙය නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලොකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් වචනයයි. හෙතෙම මිථ්‍යාවචනය ප්‍රහාණය කිරීමට හා සම්‍යක් වචනය ඇතිකර ගැනීමට වෑයම් කෙරේ. එය ඔහුගේ සම්‍යක් ව්‍යායාමය වේ. හෙතෙම සිහියෙන් යුක්තව මිථ්‍යාවචනය දුරුකෙරේ. සිහියෙන් යුක්තව සම්‍යක් වචනයට පැමිණ වාසය කෙරේ. එය ඔහුගේ සම්‍යක් සිහියවෙයි. මෙසේ මොහුගේ මේ ධර්මයෝ තිදෙන සම්‍යක් වචනයට පිරිවර වෙත්. අනුව පවතිත්. එනම්: සම්‍යක්දෘෂ්ටිය, සම්‍යක් ව්‍යායාමය, සම්‍යක් ස්මෘතියද යන තුණයි.
“මහණෙනි, ඔවුන් අතුරෙන් සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පෙරටු කොට යන්නේ වේ. මහණෙනි, සම්‍යක් දෘෂ්ටිය කෙසේ පෙරටු කොට යන්නේ වේද? මිථ්‍යා කර්මාන්තය මිථ්‍යාකර්මාන්තයයි දැනගනීද, සම්‍යක් කර්මාන්තය සම්‍යක් කර්මාන්තයයි දැනගනීද, එය ඔහුගේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියවේ.
“මහණෙනි, මිථ්‍යා කර්මාන්තය නම් කුමක්ද? ප්‍රාණ ඝාතය (සතුන් මැරීම) අදත්තාදානය (නොදුන් දෙය සොර සිතින් ගැනීම) කාම මිථ්‍යාචාරය (කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම) යන මෙය මහණෙනි, මිථ්‍යා කර්මාන්තයයි.
“මහණෙනි, සම්‍යක් කර්මාන්තය කවරේද? මහණෙනි, මම සම්‍යක් කර්මාන්තයද දෙපරිදිකොට කියමි මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුශල පක්ෂයට ඇතුළත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් කර්මාන්තයක්ද ඇත. නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලොකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් කර්මාන්තයක්ද ඇත.
“මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුශලපක්ෂයට අයත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් කර්මාන්තය කුමක්ද? මහණෙනි, ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වීමක් ඇද්ද, අදත්තාදානයෙන් වෙන්වීමක් ඇද්ද, කාම මිථ්‍යාචාරයෙන් වෙන්වීමක් ඇද්ද, මහණෙනි, මෙය ආශ්‍රව සහිතවූ කුශල පක්ෂයට ඇතුළත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් කර්මාන්තයයි.
“මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලොකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් කර්මාන්තය කුමක්ද? මහණෙනි, නිදොස් සිත් ඇත්තහුගේ, ආශ්‍රව රහිත සිත් ඇත්තහුගේ, ආර්‍ය්‍ය මාර්ගයෙන් යුක්තවූවහුගේ, ආර්‍ය්‍යමාර්ගය වඩන්නහුගේ, ත්‍රිවිධ කාය දුශ්චරිතයන්ගෙන් වෙන්වීමක් වේද, වැඩියක් වෙන් වීමක් වේද, ප්‍රතිපක්ෂලෙසම වෙන්වීමක් වේද, සම්පූර්ණයෙන් ඈත්වේද, මහණෙනි, මෙය නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලොකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් කර්මාන්තයයි. හෙතෙම මිථ්‍යා කර්මාන්තයාගේ ප්‍රහාණය පිණිසද, සම්‍යක් කර්මාන්තයට පැමිණීමටද උත්සාහ කෙරේ. එය ඔහුගේ සම්‍යක් ව්‍යායාමය වේ. හෙතෙම සිහියෙන් යුක්තවූයේ මිථ්‍යා කර්මාන්තය දුරු කෙරෙයි. සිහියෙන් යුක්තවූයේ සම්‍යක් කර්මාන්තයට පැමිණ වාසය කෙරෙයි. එය ඔහුගේ සම්‍යක් සතියවේ. මෙසේ මොහුගේ මේ ධර්මයෝ තිදෙන සම්‍යක් කර්මාන්තයට පිරිවර වෙත්. අනුව පවතිත්. එනම්: සම්‍යක් දෘෂ්ටිය, සම්‍යක් ව්‍යායාමය, සම්‍යක් සතිය යන තුනයි.
“මහණෙනි, ඔවුන් අතුරෙන් සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පෙරටු කොට යන්නේවේ. මහණෙනි, සම්‍යක් දෘෂ්ටිය කෙසේ පෙරටු කොට යන්නේ වේද? මිථ්‍යා ආජීවය, මිථ්‍යා ආජීවයයි දැන ගනීද, සම්‍යක් ආජීවය සම්‍යක් ආජීවයයි දැනගනීද, එය ඔහුගේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියවේ. මහණෙනි, මිථ්‍යා ආජීවය කුමක්ද? ලාභ සත්කාරාදිය සඳහා ලෝකයා මවිත කරවීම (ලාභාදිය කැමැත්තෙන්) ගරු නම්බු දී කථා කිරීමට (ලාභ සත්කාර කැමැත්තෙන්) ඒවා දෙන ලෙස ඍජුව නොකියා අඟවා කීමය. (ලාභාදිය කැමැත්තෙන්) අනුන් ගුණ මැකීමය. (වඩා ලාභ ලබනු රිසියෙන් මෙතැනින් ලද දෙය එතනටද එතනින්ලද දෙය මෙතැනටද දීම් වශයෙන්) ලාභයෙන් ලාභය හැරගැනීමය යන මෙය මහණෙනි, මිථ්‍යා ආජීවයයි.
“මහණෙනි සම්‍යක් ආජීවය කුමක්ද? මහණෙනි, මම සම්‍යක් ආජීවයද දෙපරිදි කොට කියමි. මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුශල පක්ෂයෙහි ඇතුළත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් ආජීවයක්ද ඇත. මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලොකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් ආජීවයක්ද ඇත. මහණෙනි, ආශ්‍රව සහිතවූ කුශල පක්ෂයෙහි ඇතුළත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් ආජීවය කවරේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙමේ මිථ්‍යා ආජීවය (ජීවත්වීම සඳහා කරණ අධාර්මික කටයුතු) හැර සම්‍යක් ආජීවයෙන් දිවිපවත්වාද, මහණෙනි, මෙය ආශ්‍රව සහිතවූ කුශල පක්ෂයෙහි ඇතුළත්වූ විපාක දෙන ස්වභාවය ඇත්තාවූ සම්‍යක් ආජීවයයි.
“මහණෙනි, නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලොකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් ආජීවය කවරේද?
“මහණෙනි, නිදොස් සිත් ඇත්තහුගේ, ආශ්‍රව රහිත සිත් ඇත්තහුගේ, ආර්‍ය්‍ය මාර්ගයෙන් යුක්තවූවහුගේ, ආර්‍ය්‍ය මාර්ගය වඩන්නහුගේ මිථ්‍යා ආජීවයෙන් වෙන්වීමක් වේද, වැඩියක්ම වෙන්වීමක් වේද, ප්‍රතිපක්ෂලෙස වෙන්වීමක් වේද, සම්පූර්ණයෙන් ඈත්වේද, මහණෙනි, මෙය නිදොස්වූ ආශ්‍රව රහිතවූ ලොකොත්තර මාර්ගාංගයක්වූ සම්‍යක් ආජීවයයි.
“හෙතෙම මිථ්‍යා ආජීවය පහකිරීමටද සම්‍යක් ආජීවයට පැමිණ විසීමටද, උත්සාහ කෙරෙයි. එය ඔහුගේ සම්‍යක් ව්‍යායාමය වේ. හෙතෙම සිහියෙන් යුක්තවූයේ මිථ්‍යා ආජීවය දුරුකරයි. සිහියෙන් යුක්තවූයේ සම්‍යක් ආජීවයට පැමිණ වෙසේ. එය ඔහුගේ සම්‍යක් සතිය වෙයි. මෙසේ ඔහුගේ මේ ධර්මයෝ තිදෙන සම්‍යක් ආජීවය පිරිවරා ගනිත්. අනුව පවතිත්. එනම්: සම්‍යක් දෘෂ්ටිය, සම්‍යක් ව්‍යායාමය, සම්‍යක් සතිය යන තුණයි.
“මහණෙනි, ඔවුන් අතුරෙන් සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පෙරටු කොට යන්නේ වේ. මහණෙනි, සම්‍යක් දෘෂ්ටිය කෙසේ පෙරටුකොට යන්නේද?
“මහණෙනි, සම්‍යක්දෘෂ්ටිය ඇත්තහුට සම්‍යක්සංකල්පය ඇත්තේ වෙයි. සම්‍යක් සංකල්පය ඇත්තහුට සම්‍යක් වචනය ඇත්තේ වෙයි. සම්‍යක් වචනය ඇත්තහුට සම්‍යක් කර්මාන්තය ඇත්තේ වෙයි. සම්‍යක් කර්මාන්තය ඇත්තහුට සම්‍යක් ආජීවය ඇත්තේ වෙයි. සම්‍යක් ආජීවය ඇත්තහුට සම්‍යක් ව්‍යායාමය ඇත්තේ වෙයි. සම්‍යක් ව්‍යායාමය ඇත්තහුට සම්‍යක් සිහිය ඇත්තේ වෙයි. සම්‍යක් සිහිය ඇත්තහුට සම්‍යක් සමාධිය ඇත්තේ වෙයි. සම්‍යක් සමාධිය ඇත්තහුට සම්‍යක් ඤාණය ඇත්තේ වෙයි. සම්‍යක් ඤාණය ඇත්තහුට සම්‍යක් විමුක්තිය ඇත්තේ වෙයි.
“මහණෙනි, මෙසේ අංග අටකින් යුක්තවූ ශෛක්‍ය ප්‍රතිපදාවත් අංගදශයකින් සමන්විතවූ රහත් පුද්ගලයාත්වේ
“මහණෙනි, ඔවුන් අතුරෙන් සම්‍යක්දෘෂ්ටිය පෙරටුකොට යන්නේ වේ. “මහණෙනි, සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පෙරටුකොට යන්නේ කෙසේද?
‘මහණෙනි, සම්‍යක් දෘෂ්ටි ඇත්තහුගේ මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය දිරාගියේ වෙයි. මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය හේතුකොට ගෙන යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිද්ද, ඔහුගේ ඒ අකුශලයෝද දිරාගියාහුවෙත්. සම්‍යක් දෘෂ්ටිය හෙතුකොට ගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් සංකල්පනා ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා සංකල්පය දිරාගියේ වෙයි. මිථ්‍යා සංකල්පය හේතුකොට ගෙණ යම් නොයෙක් අකුශල ධර්මයෝ හටගනිද්ද, ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝද දිරාගියාහු වෙත්. සම්‍යක් කල්පනාව හෙතුකොටගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් වචන ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා වචන දිරාගියේ වෙයි. මිථ්‍යා වචන හේතුකොටගෙන යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිද්ද, ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝ
ද දිරාගියාහු වෙත්. සම්‍යක් වචනය හේතුකොට ගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් කර්මාන්ත ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා කර්මාන්තය දිරාගියේ වෙයි. මිථ්‍යා කර්මාන්තය හේතුකොටගෙන යම් බොහෝවූ ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිත් නම්, ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝද දිරාගියාහු වෙත්. සම්‍යක් කර්මාන්තය හේතුකොට ගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් ආජීවය ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා ආජීවය දිරාගියේ වෙයි. මිථ්‍යා ආජීවය හේතුකොට ගෙන යම් බොහෝවූ ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිත් නම් ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝද දිරාගියාහු වෙත්. සම්‍යක් ආජිවය හේතුකොට ගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් ව්‍යායාම ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා ව්‍යායාමය දිරාගියේ වෙයි. මිථ්‍යා ව්‍යායාමය හේතුකොට ගෙන යම් බොහෝවූ ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිත් නම් ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝද නැතිවෙත්. සම්‍යක් ව්‍යායාමය හේතුකොටගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් සතිය ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා ආජීවය දිරාගියේ වෙයි. මිථ්‍යා සතිය හේතුකොටගෙන යම් බොහෝවූ ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිත් නම්, ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝද දිරාගියාහු වෙත්. සම්‍යක් සතිය හේතුකොට ගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් සමාධිය ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා සමාධිය දිරාගියේ වෙයි. මිථ්‍යා සමාධිය හේතුකොට ගෙන යම් බොහෝවූ ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිත් නම්, ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝද දිරාගියාහු වෙත්. සම්‍යක් සමාධිය හේතුකොට ගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් ඥාන ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා ඥානය දිරුයේවෙයි. මිථ්‍යාඥානය හේතුකොට ගෙන යම් බොහෝවූ ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිත් නම්, ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝද දිරුවාහු වෙත්. සම්‍යක් ඥානය හේතුකොට ගෙන බොහෝ කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සම්‍යක් විමුක්තියෙන් යුත් සිත් ඇත්තහුගේ මිථ්‍යා විමුක්තිය දිරුයේ වෙයි. මිථ්‍යා විමුක්තිය හේතුකොට
ගෙන යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්මයෝ හටගනිත් නම්, ඔහුගේ ඒ අකුශල ධර්මයෝද දිරුවාහු වෙත්. සම්‍යක් විමුක්තිය හේතුකොට ගෙන නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, මෙසේ වනාහි ලෝකයෙහි කිසිදු ශ්‍රමණයෙකු විසින් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකු විසින් හෝ දෙවියෙකු විසින් හෝ මාරයෙකු විසින් බඹෙකු විසින් හෝ අන්කිසිවෙකු විසින් හෝ, නොපැවැත්විය හැකි කුශල පක්ෂයෙහි ධර්ම විස්සෙක්ද, අකුශල පක්ෂයෙහි ධර්ම විස්සෙක් දැයි (සතළිස් දහම් ක්‍රම ඇතුළත්) මහා චත්තාරීසක ධම්මපරියායය පවත්වන ලදී.
“මහණෙනි, යම් කිසි ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ මේ මහා චත්තාරීසක ධම්මපරියායය ගැරහිය යුත්තක ආක්‍රොශ කළ යුත්තකැයි හඟින්නේ නම්, මෙලෙව්හිදීම ඔහුගේ කරුණු දශයකින් කරුණු සහිතවූ ඒ වාදානුවාදයෝ ගැරහිය යුතු බවට පැමිණෙත්. ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියට ගරහයි නම් යම් ඒ මිථ්‍යා දෘෂ්ටි ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු පින්වත්හුගේ පිදිය යුත්තෝය. ඔවුහු පින්වත්හුගේ ප්‍රශංසා කටයුත්තෝය.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් සංකල්පයට ගරහයි නම්, යම් මිථ්‍යා සංකල්පනා ඇති ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු පින්වත්හුගේ පිදිය යුත්තෝය. ඔව්හු පින්වත්හුගේ ප්‍රශංසාකට යුත්තෝය.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් වචනයට ගරහයි නම්, යම් ඒ මිථ්‍යා වචන ඇති ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු පින්වතාගේ පිදිය යුත්තෝ වෙති. ඔවුහු පින්වත්හුගේ ප්‍රශංසා කට යුත්තෝ වෙති.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් කර්මාන්තයට ගරහයි නම්, යම් මිථ්‍යා කර්මාන්ත ඇති ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු භවතාගේ පිදිය යුත්තෝ වෙත්. ඔවුහු භවතාගේ ප්‍රශංසා කටයුත්තෝ වෙත්.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් ආජීවයට ගරහයි නම්, මිථ්‍යා ආජීව ඇති යම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහූ පින්වත්හුගේ පිදිය යුත්තෝ වෙත්. ඔවුහු භවතාගේ ප්‍රශංසා කටයුත්තෝ වෙති.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් ව්‍යායාමයට ගරහයි නම්, මිථ්‍යා ව්‍යායාමය ඇති යම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු පින්වතාගේ පිදිය යුත්තෝ වෙත්. ඔව්හු පින්වතාගේ ප්‍රශංසා කටයුත්තෝ වෙත්.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් සතියට ගරහයි නම්, මිථ්‍යා සතිය ඇති යම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු පින්වත්හුගේ පිදිය යුත්තෝ වෙත්. ඔවුහු පින්වතාගේ ප්‍රශංසා කටයුත්තෝ වෙත්.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් සමධියට ගරහයි නම්, මිථ්‍යා සමාධිය ඇති යම ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු පින්වතාගේ පිදිය යුත්තෝ වෙත්. ඔවුහු පින්වතාගේ ප්‍රශංසා කටයුත්තෝ වෙත්.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් ඥානයට ගරහයි නම්, මිථ්‍යා ඥානය ඇති යම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු පින්වතාගේ පිදිය යුත්තෝ වෙත්. ඔවුහු පින්වතාගේ ප්‍රශංසා කටයුත්තෝ වෙත්.
“ඉදින් පින්වත් තෙමේ සම්‍යක් විමුක්තියට ගරහයි නම්, මිථ්‍යා විමුක්තිය ඇති යම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ වෙත් නම්, ඔවුහු පින්වතාගේ පිදිය යුත්තෝ වෙත්. ඔව්හු පින්වතාගේ ප්‍රශංසා කටයුත්තෝ වෙත්.
“මහණෙනි, යම්කිසි ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ මේ මහා චත්තාරීසක ධම්මාපරියායය ගැරහිය යුත්තක, ආක්‍රොෂ කළ යුත්තෙකැයි හඟින්නේ නම්, මෙලෙව්හිදීම ඔහුගේ ඒ වාදානුවාදයෝ දස කරුණකින් කරුණු සහිතව ගැරහිය යුතු තැනට පැමිණෙත්.
“මහණෙනි, සත්වයන්ගේ සුද්ධියට හේතුවක් නැත යන අහේතු දෘෂ්ටිය ඇත්තාවූද, පවු කළත් පාපයක් නැත යන අකිරිය දෘෂ්ටිය ඇත්තාවූද, දීමෙහි විපාක නැත යනාදි නාස්තික දෘෂ්ටිය ඇත්තාවූද, යම් ඒ උක්කලා දනව් වැසි වස්සය, භඤ්ඤය, යන දෙදෙනද, මහා චත්තාරීසක ධම්ම පරියායය නොගැරහිය යුත්තක් කොට ආක්‍රොශ නොකළ යුත්තක් කොට සැළකුවාහුය. ඊට හේතු කවරේද? තමහට පැමිණෙන නින්දාව ඝට්ටනය උපවාදය යන මේවාට බියෙනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය දෙශනා කළ සේක. සතුටුවූ ඒ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව සතුටින් පිළිගත්හ.

English Version

AN 04-04-..සමණ මචල සූත්‍ර

§’ AN 04-04- 07 පඨම සමණ මචල සූත්‍රය

’මහණෙනි,
පුද්ගලයෝ සතර  ආකාරයක  ශ්‍රමනයන්  ලෝකයෙහි දකින්නට  ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්.
කවර සතර දෙනෙක්ද යත්.

 • ’’ මචල ශ්‍රමණයාය,
 •  පුණ්ඩරීක ශ්‍රමණයාය,
 •  පදුම ශ්‍රමණයාය,
 •   සුකුමාල ශ්‍රමණයාය

යන සතර දෙනයි.’’

[ශ්‍රමණ මචල ලෙස පාලියෙන් දක්වා ඇති වචනය සෑදුනේ  සමන + අචල වචන දෙක සන්ධිවීමෙන් හා ම කාරය ලොප් වීමෙන් බව කියවේ. සප්ත වීදම්ප දස්සෙති ලෙස දැක්වූ ශ්‍රමණ යන ශ්‍රමණ මචල ලෙස පළමු ගණයට ගැනේ.]

§ 1. ’මහණෙනි, කෙසේ පුදගලයෙක්  ශ්‍රමණ මචල වේද?
’’ ශ්‍රමණ මචල කෙනෙක් වේද . තවමත් ඔටුන්න නොපලන් රාජ්යාභිස්ජෙක නොවූ රජුගේ වැඩුමහල් පුත් කුමරු තමන් මතු රජවන බව දන්නේ කෙසේද එලෙසින්ම යම් භි
ක්ෂුවක් , සාමනේරනමක්   හෝ මහණෙක් සිය විමුක්තිය අපේක්ෂාවෙන් ප්‍රතිපදාව පුරන්නේ හේ  නොසෙල්වෙන අචල ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වෙයි. ශ්‍රමණ මචල වේ.’’

Image result for white lotus

§2. ’’’මහණෙනි, කෙසේ නම්  පුදගලයෙක්  ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේද?
[පුණ්ඩරික  යනු සුදු නෙලුම් මලට නමකි.  සුදු නෙළුමේ

මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුවක්  තෙම ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය වීමෙන් ආශ්‍රව රහිත අර්‍හත් ඵල සමාධිය, අර්‍හත් ඵල ප්‍රඥාව තම විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට විඳිමින්  වාසය කරයිද, එනමුත් සියළු අෂ්ට විමොක්‍ෂයන් කයින් ස්පර්‍ශ  නොකරයිද, [ සියළු ධ්‍යානයන් අටම නොලබන ලද හෝ ඉන් කිහිපයම් පමණක ලද “ප්‍රඥා විමුක්ත” රහතුන් වහන්සේ ] 

මහණෙනි, මෙ පුද්ගල තෙමේ ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේ.’’

§’ ’’මහණෙනි, කෙසේ නම් භික්‍ෂු තෙම ශ්‍රමණ පදුම වේද?

red lotusමහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂය වීමෙන් අර්‍හත්ඵල සමාධිය, අර්‍හත්ඵල ප්‍රඥාව මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට පැමිණ වාසය කරයිද, අෂ්ට විමොක්‍ෂයන් කයින් ස්පර්‍ශ කොට වාසය කරයිද, මහණෙනි, පුද්ගල තෙමේ මෙසේ ශ්‍රමණ පදුම වේ.’’

§’ ’’මහණෙනි,කෙසේනම් පුද්ගල තෙමේ ශ්‍රමණයන් අතරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාල වේද?

මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම, බොහෝ සේ යාච්ඤා කරණ ලද්දේම සිවුරු පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා නොකොට ස්වල්පයක් පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේ බොහෝ වශයෙන් පිණ්ඩපාතය පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්ප වශයෙන් පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේ බොහෝ සෙනසුන් පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්පයක් පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේම බොහෝ ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්පයකි. යම් සබ්‍රම්සරුන් සමග වාසය කරයිද, ඔවුහු ඔහුට මනාප කාය කර්‍මයෙන් යුක්තව බොහෝ සේ හැසිරෙයි.’’

§’ ’’අමනාපයෙන් ස්වල්පය, බොහෝ සේ මනාප වාක් කර්‍මයෙන් යුක්තව හැසිරෙත්. අමනාපයෙන් ස්වල්පය, බොහෝ සේ මනාප මනො කර්මයෙන් යුක්තව හැසිරෙත්. අමනාපයෙන් ස්වල්පය, මනාපවූ බෙහෙත් පූජා එලවත්. අමනාපව ස්වල්පය, පිතෙන් හටගත් හෝ, සෙමින් හටගත් හෝ, වාතයෙන් හටගත් හෝ, සන්නිපාතයෙන් හටගත් හෝ, ඎතු විපර්‍ය්‍යාසයෙන් හටගත් හා්, විෂම පැවැත්මෙන් හටගත් හෝ, උපක්‍රමයෙන් හටගත් හෝ, කර්ම විපාකයෙන් හටගත් හෝ, යම් ඒ වේදනා කෙනෙක් ඇද්ද, ඔහුට බොහෝ නොඋපදිත්. අල්පබාධා වේ. විශිෂ්ට සිතෙහි පහළවූ, මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණවූ, සතර ධ්‍යානයන් අයත්නයෙන් ලැබෙන්නේ වේ. නොදුකින් ලබන්නේ වේ. පහසුවෙන් ලබන්නේ වේ. ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් ආශ්‍රව රහිත අර්‍හත් ඵල සමාධිය, අර්‍හත් ඵල ප්‍රඥාව, මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට පැමිණ වාසය කරයි.

§’ ’’මහණෙනි, මෙබඳු පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණයන් අතරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාල පුද්ගලයා වේ. මහණෙනි, ඒ යමෙක් උදෙසා මනාකොට කියන්නාහු, ශ්‍රමණයන් අතුරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාලයයි කියත්ද, ශ්‍රමණයන් අතරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාලයයි මනාකොට කියන්නාහු, මා ගැනම කියන්නාහුය.

§’ ’’මහණෙනි, මම වනාහි යාච්ඤා කරණ ලද්දේ බොහෝ සිව්රු පරිභෝග කරමි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්පයකි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේ බොහෝ පිණ්ඩපාතයන් පරිභෝග කරමි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්පයකි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේ බොහෝ සේනාසන පරිභෝග කරමි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්පයකි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේම බොහෝ ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර පරිභෝග කරමි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්පයකි. යම් භික්‍ෂූන් සමග වාසය කරම්ද, ඔවුහු මට බොහෝ සේ මනාප කාය කර්‍මයෙන් හැසිරෙත්.’’

§’ ’’අමනාපයෙන් ස්වල්පය, බොහෝ සේ මනාප වාක් කර්‍මයෙන් යුක්තව හැසිරෙත්. අමනාපයෙන් ස්වල්පය, බොහෝ සේ මනාප මනො කර්මයෙන් යුක්තව හැසිරෙත්. අමනාපයෙන් ස්වල්පය, මනාපවූ බෙහෙත් පූජා එලවත්. අමනාපව ස්වල්පය, පිතෙන් හටගත් හෝ, සෙමින් හටගත් හෝ, වාතයෙන් හටගත් හෝ, සන්නිපාතයෙන් හටගත් හෝ, ඎතු විපර්‍ය්‍යාසයෙන් හටගත් හා්, විෂම පැවැත්මෙන් හටගත් හෝ, උපක්‍රමයෙන් හටගත් හෝ, කර්ම විපාකයෙන් හටගත් හෝ, යම් ඒ වේදනා කෙනෙක් ඇද්ද, ඔහුට බොහෝ නොඋපදිත්. අල්පබාධා වේ. විශිෂ්ට සිතෙහි පහළවූ, මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණවූ, සතර ධ්‍යානයන් අයත්නයෙන් ලැබෙන්නේ වේ. නොදුකින් ලබන්නේ වේ. පහසුවෙන් ලබන්නේ වේ. ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් ආශ්‍රව රහිත අර්‍හත් ඵල සමාධිය, අර්‍හත් ඵල ප්‍රඥාව, මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට පැමිණ වාසය කරයි.

§’ ’’මහණෙනි, මෙබඳු පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණයන් අතරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාල පුද්ගලයා වේ. මහණෙනි, ඒ යමෙක් උදෙසා මනාකොට කියන්නාහු, ශ්‍රමණයන් අතුරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාලයයි කියත්ද, ශ්‍රමණයන් අතරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාලයයි මනාකොට කියන්නාහු, මා ගැනම කියන්නාහුය.

’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතර දෙන ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වෙත්ය’’ යි වදාළ සේක.

08. දුතිය සමණ මචල සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයෝ සතර දෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්.
’’ශ්‍රමණ මචල පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණ පද්ම පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ශ්‍රමණ සුකුමාල පුද්ගලයාය යන සතර දෙනයි.’’
’’මහණෙනි, ශ්‍රමණ මචල පුද්ගලයා කවරේද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම සංයෝජන තුන් දෙනෙකුගේ ක්‍ෂවීමෙන් නිරයට නොයන ස්වභාව ඇති, සුගති නියතවූ, රහත් බව පරම ප්‍රතිෂ්ඨාකොට ඇති සෝවාන් වූවෙක් වේද, මහණෙනි, මේ පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ මචල වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම සංයෝජන තුනක් ක්‍ෂය කිරීමෙන් රාග, ද්වේෂ, මොහයෙන් තුනීවූ බැවින් සකෘදාගාමී වේද, වරක් මෙලොවට පැමිණ දුක් කෙළවර කරයිද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පදුම වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම කාමධාතුව භජනය කරණ සංයෝජන පස ක්‍ෂය කිරීමෙන් ඔපපාතික වේද, එහි පිරිනිවියේ ලෝකයෙන් නැවත එන ස්වභාව නැත්තේ වේද, මහණෙනි, මෙබඳු පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පදුම වේ.
’’මහණෙනි,කෙසේනම් පුද්ගල තෙමේ ශ්‍රමණයන් අතරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාල වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම, බොහෝ සේ යාච්ඤා කරණ ලද්දේම සිවුරු පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා නොකොට ස්වල්පයක් පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේ බොහෝ වශයෙන් පිණ්ඩපාතය පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්ප වශයෙන් පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේ බොහෝ සෙනසුන් පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්පයක් පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා කරණ ලද්දේම බොහෝ ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර පරිභෝග කරයි. යාච්ඤා නොකරණ ලද්දේ ස්වල්පයකි. යම් සබ්‍රම්සරුන් සමග වාසය කරයිද, ඔවුහු ඔහුට මනාප කාය කර්‍මයෙන් යුක්තව බොහෝ සේ හැසිරෙයි.’’
’’අමනාපයෙන් ස්වල්පය, බොහෝ සේ මනාප වාක් කර්‍මයෙන් යුක්තව හැසිරෙත්. අමනාපයෙන් ස්වල්පය, බොහෝ සේ මනාප මනො කර්මයෙන් යුක්තව හැසිරෙත්. අමනාපයෙන් ස්වල්පය, මනාපවූ බෙහෙත් පූජා එලවත්. අමනාපව ස්වල්පය, පිතෙන් හටගත් හෝ, සෙමින් හටගත් හෝ, වාතයෙන් හටගත් හෝ, සන්නිපාතයෙන් හටගත් හෝ, ඎතු විපර්‍ය්‍යාසයෙන් හටගත් හා්, විෂම පැවැත්මෙන් හටගත් හෝ, උපක්‍රමයෙන් හටගත් හෝ, කර්ම විපාකයෙන් හටගත් හෝ, යම් ඒ වේදනා කෙනෙක් ඇද්ද, ඔහුට බොහෝ නොඋපදිත්. අල්පබාධා වේ. විශිෂ්ට සිතෙහි පහළවූ, මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණවූ, සතර ධ්‍යානයන් අයත්නයෙන් ලැබෙන්නේ වේ. නොදුකින් ලබන්නේ වේ. පහසුවෙන් ලබන්නේ වේ. ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් ආශ්‍රව රහිත අර්‍හත් ඵල සමාධිය, අර්‍හත් ඵල ප්‍රඥාව, මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට පැමිණ වාසය කරයි.
’’මහණෙනි, මෙබඳු පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණයන් අතරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාල පුද්ගලයා වේ. මහණෙනි, ඒ යමෙක් උදෙසා මනාකොට කියන්නාහු, ශ්‍රමණයන් අතුරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාලයයි කියත්ද, ශ්‍රමණයන් අතරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාලයයි මනාකොට කියන්නාහු, මා ගැනම කියන්නාහුය.
’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතර දෙන ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්.’’

09. තතිය සමණ මචල සූත්‍රය

§’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයෝ සතර දෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්.
’’ශ්‍රමණ මචල පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණ පදුම පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ශ්‍රමණ සුකුමාල පුද්ගලයාය යන සතර දෙනයි.’’
’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ මචල වේද?
’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම සම්‍යක් දෘෂ්ටික වේද, සම්‍යක් සංකල්ප ඇත්තේ වේද, සම්‍යක් වචන කියන්නේ වේද, සම්‍යක් කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වේද, යහපත් ජීවිකාවෙන් යුත්.ද, යහපත් වෑයමෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සතියෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සමාධියෙන් යුක්තද,
’’මහණෙනි, මෙසේ පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ මචල වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේද?
’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම සම්‍යක් දෘෂ්ටික වේද, සම්‍යක් සංකල්ප ඇත්තේ වේද, සම්‍යක් වචන කියන්නේ වේද, සම්‍යක් කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වේද, යහපත් ජීවිකාවෙන් යුත්.ද, යහපත් වෑයමෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සතියෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සමාධියෙන් යුක්තද, අර්‍හත් ඵල ඤාණයෙන් යුක්තද, අර්‍හත්ඵල විමුක්තියෙන් යුක්තද, අෂ්ට විමොක්‍ෂයෙන් කයින් ස්පර්‍ශකොට වාසය නොකරයිද, මහණෙනි, මෙසේ පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පදුම වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම සම්‍යක් දෘෂ්ටික වේද, සම්‍යක් සංකල්ප ඇත්තේ වේද, සම්‍යක් වචන කියන්නේ වේද, සම්‍යක් කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වේද, යහපත් ජීවිකාවෙන් යුත්.ද, යහපත් වෑයමෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සතියෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සමාධියෙන් යුක්තද, අර්‍හත්ඵල විමුක්තියෙන් යුක්තවූයේද, අෂ්ට විමොක්‍ෂයන් කයින් ස්පර්‍ශකොට වාසය කෙරේද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පදුම වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේද?
’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම සම්‍යක් දෘෂ්ටික වේද, සම්‍යක් සංකල්ප ඇත්තේ වේද, සම්‍යක් වචන කියන්නේ වේද, සම්‍යක් කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වේද, යහපත් ජීවිකාවෙන් යුත්.ද, යහපත් වෑයමෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සතියෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සමාධියෙන් යුක්තද, අර්‍හත් ඵල ඤාණයෙන් යුක්තද, අර්‍හත්ඵල විමුක්තියෙන් යුක්තද, අෂ්ට විමොක්‍ෂයෙන් කයින් ස්පර්‍ශකොට වාසය නොකරයිද, මහණෙනි, මෙසේ පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පදුම වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම සම්‍යක් දෘෂ්ටික වේද, සම්‍යක් සංකල්ප ඇත්තේ වේද, සම්‍යක් වචන කියන්නේ වේද, සම්‍යක් කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වේද, යහපත් ජීවිකාවෙන් යුත්.ද, යහපත් වෑයමෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සතියෙන් යුක්තද, සම්‍යක් සමාධියෙන් යුක්තද, අර්‍හත්ඵල විමුක්තියෙන් යුක්තවූයේද, අෂ්ට විමොක්‍ෂයන් කයින් ස්පර්‍ශකොට වාසය කෙරේද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පදුම වේ.
’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතර දෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ.

10. චතුත්ත සමණ මචල සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයෝ සතර දෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්.
’’ශ්‍රමණ මචල පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණ පදුම පුද්ගලයාය, ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ශ්‍රමණ සුකුමාල පුද්ගලයාය යන සතර දෙනයි.’’
’’මහණෙනි, පුද්ගල තෙම කෙසේ ශ්‍රමණ මචල වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම ශෛක්‍ෂ වේද, නොපැමිණි අර්‍හත්‍වය ඇත්තේ, නිරුත්තරවූ නිර්‍වාණය පතමින් වාසය කරයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ මචල වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේද?
’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම රූපය මෙසේය. රූපය පහළවීම මෙසේය. රූපය අස්තඞ්ගම වන්නේ මෙසේය. වේදනාව මෙසේය. වේදනාව පහළවීම මෙසේය. වේදනාව අස්තඞ්ගම වන්නේ මෙසේය. සංඥාව මෙසේය. සංඥාව පහළවීම මෙසේය. සංඥාව අස්තඞ්ගම වන්නේ මෙසේය. සංස්කාරය මෙසේය. සංස්කාරය පහළවීම මෙසේය. සංස්කාරය අස්තඞ්ගම වන්නේ මෙසේය. විඤ්ඤාණය මෙසේය. විඤ්ඤාණය පහළවීම මෙසේය. විඤ්ඤාණයාගේ අස්තඞ්ගමය මෙසේයයි පඤ්ව උපාදානස්කන්‍ධයන්හි උදයව්‍යය අනුව බලමින් වාසය කරයි..
’’අෂ්ට විමොක්‍ෂයන් කයින් ස්පර්‍ශ නොකොට වාසය කරයි. මහණෙනි, මෙසේ පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පුණ්ඩරීක වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණ පදුම වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම රූපය මෙසේය. රූපය පහළවීම මෙසේය. රූපය අස්තඞ්ගම වන්නේ මෙසේය. වේදනාව මෙසේය. වේදනාව පහළවීම මෙසේය. වේදනාව අස්තඞ්ගම වන්නේ මෙසේය. සංඥාව මෙසේය. සංඥාව පහළවීම මෙසේය. සංඥාව අස්තඞ්ගම වන්නේ මෙසේය. සංස්කාරය මෙසේය. සංස්කාරය පහළවීම මෙසේය. සංස්කාරය අස්තඞ්ගම වන්නේ මෙසේය. විඤ්ඤාණය මෙසේය. විඤ්ඤාණය පහළවීම මෙසේය. විඤ්ඤාණයාගේ අස්තඞ්ගමය මෙසේයයි පඤ්ව උපාදානස්කන්‍ධයන්හි උදයව්‍යය අනුව බලමින් වාසය කරයි..
’’මහණෙනි, මෙසේ වනාහි ශ්‍රමණ පදුම වේ.
’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගල තෙම ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ශ්‍රමණ සුඛුමාල වේද?
’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් සැඩොල් කුලයෙහි හෝ, කුළුපොතු කුලයෙහි හෝ, වැදි කුලයෙහි හෝ, සොම්මර කුලයෙහි හෝ, පුස්සඩු කුලයෙහි හෝ උපන්නේ වේද, යම් තැනක දුකින් කෑම ඇඳීම ලැබේද, දිළිඳුවූ, අල්පවූ, ආහාර, පාන, භෝජන ඇති දුකින් ජීවිකා වෘත්තිය කරණ යථොක්ත නීච කුලයක උපන්නේ වේද, හෙතෙමේද දුර්‍වර්‍ණද, අවලක්‍ෂණද, මිටිද, රෝගීද, කණද, අත් කොරද, පා කොරද, කුදුද, ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යාන, මල්, ගඳ, විලවුන්, අසුන්, වාසස්ථාන, පහන් නොලැබෙන්නේ වේද?’’
’’හෙතෙම කයින් සුචරිතයෙහි හැසිරේද, වචනයෙන් සුචරිතයෙහි හැසිරේද, සිතින් සුචරිතයෙහි හැසිරේද, හෙතෙම කයින් සුචරිතයෙහි හැසිර, වචනයෙන් සුචරිතයෙහි හැසිර, සිතින් සුචරිතයෙහි හැසිර, ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගතිවූ ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපදී.’’
’’මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙම අඳුරෙහි වේ. ආලෝකයට යන්නේ වේ.
’’මහණෙනි, මේ සතර පුද්ගලයෝ ලොකයෙහි විද්‍යමාන වන්නාහුය.’’

AN 05 -22 (2) අක්කොසක වග්ගය

§ AN 05-22- 01.
අක්කොසක සූත්‍රය

’’මහණෙනි,
යම් භික්‍ෂුවක්  සිය සබ්‍රහ්මචාරීන්ට පහත් කොට කතා කරන්නේද, 
නින්‍දා පරිභව කරන්නේවේද , ආර්‍ය්‍යයන්ගේ  දොස් කියන්නේ වේද, ඔහු ඒ හේතුවෙන්   අනතුරු   පසක්  ලබන්නේ වෙයි.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • විමුක්තිය සඳහා එළඹුන ලෝකෝත්තර මාර්‍ගය සිඳ ගත්තෙක් වෙයි. පාරාජිකාවට පැමිනෙයි. 
 • කිළුටු සන්ඝාධිසෙස  ඇවතකට  පැමිණෙයි.
 • දැඩිවූ බලවත්වූ  ව්‍යාධියනට  පත් වෙයි. රෝගී වෙයි. 
 • ඉතා මුළාවූ සිහියෙන්යේ කළුරිය කරයි.
 • ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි සැප නැති, දුකම පිහිටියාවූ, නපුරු ඵල ඇත්තාවූ  නරකයෙහි උපදියි යන පසයි.

’’මහණෙනි, යම්  භික්‍ෂුවක්  සබ්‍රහ්මචාරීන්ට නින්‍දා පරිභව කරන්නේ වේද , ආර්‍ය්‍යයන්ට දොස් කියන්නේ වේද, ඔහු එම නරක ප්‍රතිඵල පස ලබන්නේ වෙයි. 

Devider 1

§ AN 05-22- 02.
ගන්ඩන කාරක සූත්‍රය
වාද විවාද 

’මහණෙනි,
යම් ඒ භික්‍ෂුවක්  වාද කරන්නෙක් වේද , කෑ කෝ ගසමින් සබ්‍රහ්මචාරීන් හා කෝලාහල කරන්නේද, අන් භික්ෂුන් ට විරු
ද්‍ධ කථාබස් කරන්නෙක් වේද , විනය නීති උල්ලංඝනය කරමින් සංඝ  අධිකරණ ඉදිරියට යන්නේ වේද, ඔහු අනතුරු  පසක් උරුම කර ගනී..
’’කවර පසක්ද යත්?

 • තවමත් නොලබන ලද සාසන ඵල  (ධ්‍යාන) නොලබයි.
 • ලබන ලද ඵල (ධ්‍යාන) යන්ගෙන්  පිරිහෙයි.
 • අපකීර්තිය සහ නරක කෙනෙකැයි සමාජයේ  පැතිරෙයි.
 • මුළාවූ සිහියෙන්  කළුරිය කරයි.
 • ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු , මහා දුක් ඇති, ඉතා  නපුරු අනතුරුම පමණක් ඇති නරකයෙහි උපදියි යන’’ පසයි.

’’මහණෙනි, යම්  භික්‍ෂුවක් වාද විවාද  කරන්නෙක්, කළහ කරන්නෙක්, විරුද්‍ධ වාද කරන්නෙක්. විරුද්‍ධ කථාබස් කරන්නෙක්, සංඝධිකරණය ට යවන්නට පමණ කටයුතු  කරන්නේ නම් ඔහු එම අනතුරු පස උරුම කර ගනී. 

Devider 1

§ AN 05-22- 03.
සීලවන්ත  සුත්‍රය  නොහොත්
සීල-විපත්‍යාදීනව සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, දුශ්ශීලයාගේ ශීලය නැති කම නිසා  මේ දෝෂ,  විපත්ති පසක් ලබන්නේ වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • මහණෙනි,  සීලයෙන් තොරවුවාහු  දුශ්ශීලයා එම  ප්‍රමාදය හේතු කොට ගෙණ ඔහුගේ සම්පත්වලින්  මහත්වූ  පිරිහීමට පැමිණේ. මහණෙනි, දුශ්ශීලයාගේ සීල විපත්තියෙහි මේ පළමුවන දෝෂය වේ.
 • ’’මහණෙනි,  ශීලයෙන් තොරවූ හීන වූවාහු ගැන සමාජයේ අන්‍යයන් අතර අප කීර්තියක්, නරක නමක් පැතිර යයි.  මහණෙනි, දුශ්ශීලයාට වන දෙවන අන්තරාය එය වේ.
 • මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි.  ක්‍ෂත්‍රිය පිරිසක හෝ බ්‍රාහ්මණ පිරිසක හෝ ගාහපති පිරිසක හෝ ශ්‍රමණ පිරිසක හෝ වෙනත්  යම් යම්ම පිරිසක එකතුව ඉන්නා තැනකට දුසිල්වතා පැමිණේද, ඔහු ඉතා කුටාලිව මලිකමින් හා අපහසුවෙන්ම පැමිණෙයි. මහණෙනි,  ශීල විපත්ති යෙහි මේ තුන්වන දෝෂය වේ.
 • මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. සීල විපත්තියට පැමිණියාවූ දුශ්ශීලයා සිහි මුලාවම කළුරිය කරයි. මහණෙනි, දුශ්ශීලයාගේ සීල විපත්තියෙහි මේ සතරවන දෝෂය වේ.
 • මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. සීලයෙන් තොරව ජීවත්වූ දුස්සීලයා ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු, සැප නැති, දුකම පිහිටවූ නපුරුසේ පතිත වන්නාවූ නරකයෙහි උපදී. මහණෙනි, දුශ්ශීලයාගේ සීල විපත්තියෙහි මේ පස්වන දෝෂය වේ.

’’මහණෙනි, දුශ්ශීලයාගේ ශීල විපත්තියෙහි මේ දෝෂ පසක් වෙත්.

’’මහණෙනි, සීලවන්ත වූවහු ගේ සීල සම්පත්තිය නිසා ලබන  ආනිසංස  පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • මහණෙනි,  සිල්වත්වුවහු  මහත්වූ භෝග  සම්පත් ලබයි.  මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ සීල සම්පත්තියෙහි මේ පළමුවන ආනිශංසය වේ.
 • මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ යහපත්වූ ගුණ නිසා ඔහු ගැන ගුණ   ඝෝෂාවක් පැතිර යයි, මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ සීල සම්පත්තියෙහි මේ දෙවන ආනිශංසය වේ.
 • මහණෙනි, ක්‍ෂත්‍රිය පිරිසක හෝ බ්‍රාහ්මණ පිරිසක හෝ ගාහපති පිරිසක හෝ ශ්‍රමණ පිරිසක හෝ වෙනත්  යම් යම්ම පිරිසක එකතුව ඉන්නා තැනකට සිල්වතා පැමිණේද, ඔහු ඉතා නිර්භයව නොපැකිලව පැමිණෙයි. මහණෙනි,  සිල්වත්හුගේ සීල සම්පත්තියෙහි මේ තුන්වෙනි ආනිශංසය වේ.
 • මහණෙනි, සීලයෙන් යුක්තවූ සිල්වත් තෙමේ සිහි  මුළාවෙන්නො තොරව, මනා සිහියෙන් කළුරිය කරයි. මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ සීල සම්පත්තියෙහි මේ සතරවන ආනිශංසය වේ.
 • මහණෙනි,  සීලයෙන් යුක්තවූ සිල්වත්හු  ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම් දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදී. මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ සීල සම්පත්තියෙහි මේ පස්වන ආනිශංසය වේ.

’’මහණෙනි, සිල්වත්හුගේ සීල සම්පත්තියෙහි මේ අනුසස් පසක් වෙත්.

Devider 1

§ AN 05-22- 04.
බහු භාණ්‍යාදීනව සූත්‍රය
කෙළතොළු වීමේ ආදීනව 

§’’මහණෙනි, බොහෝකොට කථාකරන්නාවූ කෙළතොළු දොඩමලු  පුද්ගලයා  මෙසේ බොහෝ කොට පමණ ඉක්මවා කතා කිරීම නිසාම මේ විපත්ති  පසක් ලබත්.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • බොරු කියයි.
 • කේලාම් කියයි.
 • ඵරුෂ වචන කියයි.
 • හිස් වචන (කිසිවෙකුට යහ ඵලයක් නොමැති වචන )   කියයි.
 • ශරීරය බිඳීමෙන් මරණින් මතු සැප නැති, දුකම පිහිටියා වූ, නපුරු සේ පතිත වන්නාවූ නරකයෙහි උපදියි. යන පසයි.

’’මහණෙනි, බොහෝකොට පමණ ඉක්මවා  කථාකරන්නාවූ පුද්ගලයා  මේ දෝෂ පස ලබන්නේ  වෙත්.

’’මහණෙනි, පමණ දැන කථා කරණ පුද්ගලයා කෙරෙහි මේ අනුසස් පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්,

 • බොරු නොකියයි.
 • කේලාම් නොකියයි.
 • ඵරුෂ වචන නොකියයි.
 • හිස් වචන නොකියයි.
 • ශරීරය බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම් දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදියි. යන පසයි.

’’මහණෙනි, පමණ දැන කථා කරණ පුද්ගලයා කෙරෙහි මේ අනුසස් පසක් වෙත්.

Devider 1

§ AN 05-22- 05.
පඨම අක්ඛන්තාදීනව සූත්‍රය
ඉවසන්නට අසමත් වීම 

’’මහණෙනි, ඉවසීමෙහි අසමත් වූවහු  මේ ආදීනව  පස ලබන්නෝ වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්.

 • බොහෝ දෙනාට අප්‍රියවූ, මනාප නොවූවෙක් වේ.
 • බොහෝ සතුරන් ඇති කර ගනී. [ වේර බහුතෝ ; මිනිස් සතුරන් මෙන්ම ක්ලේශ සතුරන්ද ලෙස (පුග්ගල වෙරනපි අකුසල වෙරානපි බහු වෙරෝ.)]
 • නිතර සිත අකමැත්තෙන්, තරහෙන් වෛරයෙන් දුෂිත වූ  ඇත්තේද වේ.
 • සිහි  මුළාවීම කළුරිය කරයි.
 • ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සැප නැති, දුකට පිහිටවූ, නපුරු සේ පතිත වන්නාවූ නරකයෙහි උපදියි. යන පසයි.

’’මහණෙනි,  ඉවසීමෙහි අසමත් හුට   මේ දෝෂ පස වෙත්.

’’මහණෙනි, ඉවසීමෙහි මේ අනුසස් පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්.

 • බොහෝ දෙනාට ප්‍රියවූවෙක්, ජනප්‍රිය කෙනෙක්ම  වේ,
 • සතුරන් තරහකාරයන්අඩු කෙනෙක් වේ.
 • තමා තුල වැරදි අඩු  ඇත්තෙක් වේ.
 • සිහි  මුළා නොවී  කළුරිය කරයි.
 • ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම් දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදියි. යන පසයි.

’’මහණෙනි, ඉවසීමෙහි මේ අනුසස් පසක් වෙත්.

Devider 1

§ AN 05-22- 06.
දුතිය අක්ඛන්තාදීනව සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, නොඉවසීමෙහි මේ දෝෂ පස වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්.

 • බොහෝ දෙනාට අප්‍රියවූවෙක්, මනාප නැති  වූවෙක් වේ.
 • රෞද්‍ර වූ ස්වභාව ඇත්තෙක් වේ .
 • පසුතැවිලි හා විපිලිසර ස්වභාව  ඇත්තෙක්ද වේ.
 • සිහි  මුළා වී  කළුරිය කරයි.
 • ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සැප නැති, දුකට පිහිටවූ, නපුරු සේ පතිත වන්නාවූ නරකයෙහි උපදියි. යන පසයි.

’’මහණෙනි, නොඉවසීමෙහි මේ දෝෂ පසක් වෙත්.

’’මහණෙනි, ඉවසීමෙහි මේ අනුසස් පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්.

 • බොහෝ දෙනාට ප්‍රියවූවෙක්, ජනප්‍රිය වූ මන වඩන්නෙක් වේ,
 • රෞද්‍ර නොවූවෙක් දැකුම්කලු පෙනුම්වු යෙක්  වේ.
 • විපිළිසර හා පසුතවීම්  නැත්තෙක්ද වේ.
 • මුළා නොවීම  කළුරිය කරයි.
 • ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම් දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදියි. යන පසයි.

’’මහණෙනි, ඉවසීමෙහි මේ අනුසස් පසක් වෙත්.

Devider 1

§ AN 05-22- 07. පඨම අපාසාදික සූත්‍රය
ආත්ම විස්වාසය (Self Confidence)

’’මහණෙනි, ආත්ම විස්වාසයක් නැතිව සිටින්නාට  එනිසාම ආදීනව  පසක් වෙත්. ’’
කවර පසක්ද යත්.

 • තෙමේද තමාට දොස් කියා ගනී. .
 • නුවණැත්තෝ නින්‍දා පරිභව  කරත්.
 • අපකීර්තිය පැතිරෙයි .
 • සිහි  මුළාව  කළුරිය කරයි.
 • ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සැප නැති, දුකට පිහිටවූ, නපුරුසේ පතිත වන්නාවූ නරකයෙහි උපදියි”. යන පසයි.

’’මහණෙනි, ආත්ම විස්වාසයක් නැතිව සිටින්නා හට  මේ ආදීනව  පස වෙත්.

’’මහණෙනි, ආත්ම විස්වාසයක් ඇතිව සිටින්නා  මේ අනුසස් පස වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්.

 • තෙමේ තමාට දොස් නොකියයි.
 • දැන නුවණැත්තෝ ප්‍රසංශා කරත්.
 • යහපත්වූ ගුණ කීර්ති  ඝෝෂාව පැතිරේ..
 •  සිහි මුළා නොවී  කළුරිය කරයි.
 • ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගති නම් දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදියි. යන පසයි.

’’මහණෙනි, ආත්ම විස්වාසයක් ඇතිව සිටින්නාට  මේ අනුසස් පස වෙත්.

Devider 1

§ AN 05-22- 08. දුතිය අපාසාදික සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, ආත්ම විස්වාසයක් නැතිව සිටින්නාහට  මේ ආදීනව පස වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්.

 • ආත්ම විස්වාසයක් ඇති කරගන්නට අසමත්ව වේ. .
 • ආත්ම විස්වාසයක් ඇතිව සිටින්නවුන් ඔහු සිත වෙනස්  කරත්.
 • ශාස්තෘන්ගේ ඉගැන්වීම පිළිපදින්නට මැලි වෙයි. 
 • ඔහුගේ ශිෂ්‍යයෝ ඔහු පිලි නොගනිති.
 • ඔහුගේ මනස තැන්පත් ස්ථාවර නොවේ. .

යන පසයි.
’’මහණෙනි, ප්‍රසාද නොඑලවීමෙහි මේ දෝෂ පසක් වෙත්.

’’මහණෙනි, ආත්ම විස්වාසයක් ඇතිව සිටින්නාහට මේ අනුසස් පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්.

 • තෙමේ  තමාගේ ආත්ම විශ්වාසය තව තවත් වඩා ගනී.  
 • දැන නුවණැත්තෝ ඔහු කෙරෙහි වඩාත් විශ්වාසය ඇති කර ගනී. 
 • ශාස්තෘන්ගේ ඉගැන්වීම පිළිපදින්නට ඉතා කැමති වෙයි. 
 • ඔහුගේ ශිෂ්‍යයෝ ඔහුගේ ඉගැන්වීම තරයේ  පිලි ගනිති.
 • ඔහුගේ මනස තැන්පත් ස්ථාවර වේ (පසිදති)
 • යි. යන පසයි.

’’මහණෙනි, ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතිව කටයුතු කිරීමේ  මේ අනුසස් පස වෙත්.

Devider 1

§ AN 05-22- 09. අග්ග්‍යාදීනව සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ගින්නෙහි මේ දෝෂ පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • ඇස්වලට ගින්න හිත නොවේ.
 • ශරීර වර්ණය දුර්‍වර්‍ණ කරන්නේ වේ.
 • ශරීර ශක්තිය දුර්‍වල කරන්නේ වේ.
 • ගණසඞ්ගනිකාව (අන්‍යයන් හා එක්ව විසීම) වඩන්නේ වෙයි.
  [හුදෙකලාව බ්‍රහ්මචරියාවේ යෙදෙන ශ්‍රමණයනට යෝග්‍ය පිළිවෙත බවත් ගණසඞ්ගනිකාව අත් හල යුතු බවත් නොයෙක් තැන කියවේ.]
 • වැඩකට නැති කතා බස් කිරීමට උදව් වේ.  . යන පසයි.


’’මහණෙනි, ගින්නෙහි මේ දෝෂ පසක් වෙත්.

Devider 1

§ AN 05-22- 10.  මධුරාදීනව සූත්‍රය

§’’මහණෙනි, මධුරා නම් නුවර  මේ දෝෂ පස වෙත්.
[මධුරා නුවර සුරසේන ප්‍රාන්තයේ අග නුවර වේ. එය යමුනා ගඟ බද පිහිටියේය. 
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසු සර්වාස්ති වාදී භික්ෂු නිකායේ භික්ෂුන්ගේ මුලස්තානයක් වුයේ මධුරා නුවරය. මේ සුත්‍රය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කල දේශනාවක් ලෙස පිටකයෙහි දැක වෙතත් මහා පරිනිර්වාණයෙන් පසු මේ  සුත්‍රය විභජ්ජවාදී භික්ෂුන් විසින් සාස්රුත වාදීන්ට කරන කෙනෙහිල්ලක් ලෙස මධුරා නුවර ට ගර්හා කොට කරන ලද්දක් ලෙස අප පිළිගනිමු.]

’’කවර පසක්ද යත්?

 • එනුවර භුමිය විෂම වේ. (කඳු පල්ලම් බොහෝය.)
 • බොහෝ සේ ධුවිලි  ඇත්තී වේ.
 • චණ්ඩ සුනඛයන් බහුලය .
 • අමනුෂ්‍ය උවදුරු ගහනය. 
 • පිණ්ඩපාතය ලබා ගැනීම දුෂ්කරය 
 •  යන පසයි.’’
  ’’මහණෙනි, මධුරා නම් නුවර මේ දෝෂ පස වෙත්,

English Version

AN 08- 03-01 වෙසාලිකඋග්ග සූත්‍රය

Image result for Vesali ugga

§  1. ’එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර මහා වනයෙහි කූටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ වාසය කරණ සේක. එහිදී  දිනෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ’’මහණෙනි,’’ කියා භික්‍ෂූන්ට ආමන්ත්‍රණය කළ සේක. ’’පින්වතුන් වහන්සැ’’ යි කියා ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ප්‍රතිවචන දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

§  2. ’’මහණෙනි, විශාලාමහනුවර උග්ග ගෘහපතිහු   ආශ්චර්‍ය්‍ය අසාමාන්‍යය වූ ගුණ  අටකින් යුක්තවූයෙකැයි දැන ගනිවු’’ යයි  වදාළ සේක. සුගතයන් වහන්සේ මෙසේ වදාරා හුන් අස්නෙන් නැගිට ගඳ කිලියට වැඩි සේක.

§  3 . ’’ඒ අසා හුන්  එක්තරා භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් (ඒ) පෙරවරු කාලයෙහි හැඳ පෙරෙව පාත්‍ර සිවුරු රැගෙන විශාලාමහනුවර උග්ග ගෘහපතියාගේ නිවස වෙත  පැමිණියේය. උග්ග ගහැපතියා  භික්ෂුව සොම්නසින්පැ පිළිගෙන ගෙතුලෙහි අසුන් පනවා වැඳ වඩා හිඳවුයේය.  උග්ග ගෘහපතියා  භික්‍ෂූන් වහන්සේ වෙත  පැමිණ ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේට සකසා වැඳ එකත්පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙක හුන්නාවූ  උග්ග්‍ර ගෘහපතියාට ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේ මෙසේ ප්‍රකාශ කෙළේය.

’’ගෘහපතිය, ඔබ තුල අසාමාන්‍ය වුද ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූද  කරුණු අටක් වේ යයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාළ සේක. ගෘහපතිය, ඔබ කෙරෙහි ඇත්තේයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද ඒ ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ කරුණු අට කවරහුද?’’

’’ස්වාමීන් වහන්ස, මා අසාමාන්‍ය  ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ කවර කරුණු අටකින් යුක්තවූවෙකු ලෙස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද්දේ කුමක් නිසා දැයි මම නොදනිමි. , එසේද වුවත් මා කෙරෙහි ඇති යම් කිසි  ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ කරුණු අටක් මම දනිමි.  ඒ කරුණු අට ශ්‍රවණය කළ මැනව. හොඳින් සිතේ තබාගනු මැනව. මම (එය) ප්‍රකාශ කරන් නෙමි.’’ –
’’එසේය, ගෘහපතිය’’ යි කියා ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේ විශාලාමහනුවර උග්ග් ගෘහපතියාට ප්‍රතිවචන දුන්නේය.

§  4. එවිට  උග්ග ගෘහපතියා මෙසේ ප්‍රකාශ කෙළේය.

§  (4.1) ’’ස්වාමීන් වහන්ස,  මම යම් දිනක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පළමු වරට  දුරදීම දැක්කෙම්ද, ස්වාමීන් වහන්ස, (ඒ) දැකිමත් සමගම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මාගේ සිත ප්‍රසන්න වූයේය. විශ්වාසය උපන්නේය. ස්වාමීන් වහන්ස, මේ පළමුවන ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍මය  මා කෙරෙහි ඇත්තේය.

§  (4.2) . ’’ස්වාමීන් වහන්ස, මම එසේ   පහන් වූ  සිත් ඇත්තේ (ම) භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණියෙමි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ (එසේ) පැමිණියාවු මට අනුපූර්‍ව කථා වදාළ සේක.   අනුපුර්ව කතා කවරේද යත් ;  දානය පිලිබඳ කථාවය, ශීලය පිලිබඳ කථාය, ස්වර්‍ගය ය පිලිබඳ කථාය. උන් වහන්සේ මට  කාමයන්ගේ ආදීනව, ලාමක බව, කෙලෙස් සහිත බව ගැන දේශනා කල සේක. අත් හැරීමේ  ආනිසංස වදාළ සේක.  මෙසේ මේ වදාළ ධර්මයන්  මා අවබෝධ කොටගත් බව හා ඉන් මා මනස මෘදුව ගිය බව හා විමුක්ති අපේක්ෂාවෙන් මසිත දැඩි ව ගොස්,  මසිත  නීවරණයන්ගෙන් දුරු වූ බව දත් කල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ,  බුදුන් වහන්සේලාටම ස්වයන්භු  ඥානයෙන්  අවබෝධකරගත හැකි දුක්ඛ, සමුදය, නිරෝධ, මාර්ග යන චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ධර්මය  දේශනා කල සේක. .

’’එවිට යම්සේ සෝදා පිරිසිදු කරන ලද, නොකිලිටි නොකැළැල් රෙද්දක් සායම් ගන්වද්දී  ඉතා පහසුවෙන්, නිරායාසයෙන් වර්ණ ගැන්වෙන්නාසේ , මා ඒ ධර්මය එසේ  අසමින් සිටි අසුනේදීම, මා හට   නොකිලිටි, පාරිශුද්ධ දහම් ඇස පහල විය.

හටගැන්මක් ඇත්තාවූ සියල්ල නිරුද්ධ වන බව මම දිටිමි. මම ධර්මය දිටිමි. ධර්මය වෙත එලඹීයෙමි. ධර්මය වටහා ගතිමි. මා තුල බුද්‍ධාදී අට තැන්හි කිසිදු සැකයක් නැති විය. .  (එහෙයින්ම)  කථංකථ විචිකිච්චාව දුරු විය.  කෙලෙස් රජසින් තොරවූ, කෙලෙස් මලින් තොරවූ, මාර්ග ඥානය උපන්නේය. මේ ශාස්තෘ ශාසනයෙහි අන්‍යයෙකුගේ සහායෙන් ලැබියයුතුවු සියලු අවබෝධය ලැබීමි. එහිදිම මම  බුදුන්ද, ධර්මයද, සඞ්ඝයාද සරණ ගියෙමි. බ්‍රහ්මචරියාව පස්වැනිවු ශික්‍ෂාපදයන් සමාදන් වුයෙමි.
[බ්‍රහ්මචාරීය පන්චමානි සික්ක පදානි : මේ සාමාන්‍ය  පංච සීලයය ශික්ස පදයන් හි කාමයෙහි වරදවා නොහැසිරීමේ ශික්ෂා පදය වෙනුවට කාමයෙන්  වෙන්වීමේ ශික්ෂා පදය සමාදන් වීමය.]
ස්වාමීන් වහන්ස, මේ දෙවැනි ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍මය  මා කෙරෙහි ඇත්තේය.

§   (4.3.) . ’’ස්වාමීනි,  මට එකල  තරුණ  භාර්‍ය්‍යාවෝ සිවු දෙනෙක් වුහ.
[එකල දඹදිව මිනිසුන් බහු භාර්ය සේවනය කලෝහ. සිය සමාජ තත්වයේ ධනවත් මාමේ තරමට භාර්යාවන් සරණ කර ගැන්ම සිරිත විය.]
ස්වාමිනි, එකල්හි මම ඒ භාර්‍ය්‍යාවන් වෙත  ගොස්  ඔවුනට මෙසේ 
කීවෙමි. ’නැගනියෙනි, මා විසින්  බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යා පස්වැනිවු ශික්‍ෂාපද (බ්‍රහ්මචරිය පඤ්චසීලය) සමාදන් වන ලදී. එසේ හෙයින්ය මෙවක්ම් පටන් මා කාම භෝගී ජීවිතයක් නොගෙවමි. ඔබ අතුරෙන් කැමැත්තෙක්  මෙහිම සම්පත් අනුභව කෙරේවා. කුසල්ද කෙරේවා, (එසේ නොහැකිනම්) සිය නෑ කුලයට හෝ යේවා. නොඑසේ නම් තොප අතුරින් කිසිවෙකු  (නැවත) විවාහවනු කැමැත්තහු නම් තමන් රිසි කෙනෙකු වේනම් ඔවුනට තොප සරණ කොට දෙමු’ යි කීමි.. 

මෙසේ කී කල්හි ඒ වැඩිමහළු භාර්‍ය්‍යා තොම, ’මා, මෙනම් ආර්‍ය්‍ය පුත්‍රයාට (ස්වාමිපුත්‍රයාහට) දෙව’ යි මට  කීවාය. ස්වාමීන් වහන්ස, එකල්හි මම ඒ පුරුෂයා කැඳවා, වමතින් භාර්‍ය්‍යාවගේ දකුණත අල්වා , දකුණතින් කෙණ්ඩිය ගෙන, (ඈ) ඒ පුරුෂයාහට (අත පැන් වත්කොට) විවාහ කර දුනිමි. ස්වාමිනි, මම මගේ තරුණ  භාර්‍ය්‍යාව එසේ වෙනෙකෙකුට පාවා දෙද්දී මසිතෙහි කිසිදු  වෙනස් බවක් නොදුටුවෙමි. ස්වාමිනි, මේ තුන්වැනි ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍මය  මා කෙරෙහි ඇත්තේය.

§  (4.4) . ’’ස්වාමිනි, මා සතු බොහෝ භව භෝග සම්පත් මා  ගෘහයෙහි  ඇත්තාහ. ඒ සියල්ල ඒ  වස්තුව  යහපත් ගුණ ධර්මයෙන් යුක්තවූ සිල්වතුන් හා අසීමිතව බෙදා ගෙන පරිභෝග කරමි.  ස්වාමිනි, මේ හතරවෙනි ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍මය  මා කෙරෙහි ඇත්තේය.

§ (4.5) .’’ස්වාමිනි, භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමකට උපස්ථාන කරන්නේ නම් මම ඉතා ඕනෑකමින් භක්තියෙන් ඒ ඉටු කරමි. මනාව  සකස්වම (යහපත්වම) පැමිණෙන්නෙමි. නොසකස්ව නොපැමිණෙන්නෙමි. ස්වාමිනි, මේ පස්වැනි ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍මය හි මා කෙරෙහි ඇත්තේය.

§ (4.6). ’’ස්වාමිනි, ඉදින් ඒ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ මට ධර්මය දේශනා කෙරේ නම් මම මනාව අවධානයෙන් ඒ ශ්‍රවණය කරමි. නොසකස්ව ශ්‍රවණය නොකරමි. ඉදින් ඒ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ මට ධර්මයක් දේශනා නොකෙරේ නම් මම උන්වහන්සේට  සුදුසු ධර්මයක්  දේශනා කරමි. ස්වාමිනි, මේ සයවැනි ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍මය ද මා කෙරෙහි ඇත්තේය.

§ (4.7) . ’’ස්වාමිනි, සමහර විට  මා වෙත දෙවි  දේවතාවෝ පැමිණ, ’ගෘහපතිය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ධර්මය මනාකොට දේශනා කරණ ලද්දේ වේය’ යි සැල කරත්. ස්වාමින් වහන්ස, ඔවුහු  මෙසේ කියන කල්හි මම ඒ දේවතාවුන්ට මෙසේ කියමි. ’දේවතාවෙනි, තෙපි කිවුවත්, නොකිවුවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ධර්මය මනාකොට දේශනා කරණ ලද්දේමය. ඒ ආශ්චර්‍ය්‍ය නොවෙයි.’

ස්වාමිනි,, මා වෙත දේවතාවෝ පැමිණෙත්යයි කියා හෝ, මම දේවතාවුන් සමග කථා කරමි කියා හෝ, ඒ හේතුවෙන් මා සිතෙහි උඩඟු බවක් නොම දනිමි. ස්වාමීනි,  මේ සත්වැනිවූ ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍මය  මා කෙරෙහි ඇත්තේය.

§  (4.8) . ’’ස්වාමිනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද්දාවූ කාම ධාතුව (කාම ලෝකය) භජනය කරන්නාවූ යම් ඒ සඤ්ඤොජන පසෙක් වෙත් නම් ඔවුන් අතුරෙන් කිසි සඤ්ඤොජන ධර්‍මයක් මා කෙරෙහි ප්‍රහීන නොවී ඇත්තේයයි මම නොදකිමි. [ තමන් අනාගාමි  ඵල ලාභියෙක් බව එතුමා මෙසේ හඟවයි.] ස්වාමිනි,  මේ අටවැනිවූ ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍මය  මා කෙරෙහි ඇත්තේය.

§ 5. ’’ස්වාමිනි, මේ  අසාමාන්‍ය ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍ම අට මා කෙරෙහි ඇත්තේය. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මා කවර ආශ්චර්‍ය්‍ය අද්භූතවූ (ගුණ) ධර්‍ම අටකින් යුක්තවූවෙකු ලෙස ප්‍රකාශ කරණ ලද්දේදැයි මම නොදනිමි.’’

එම සංවාදයෙන්   ඉක්බිති ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේ විශාලාමහනුවර උග්ග ගෘහපතියාගේ නිවසෙහි දී පුදනු ලැබූ  පිණ්ඩපාතය පිලි ගෙන හුනස්නෙන් නැගිට විහාරයට  වැඩියේය.

ඉක්බිති ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේ දානය වළඳා, පස්වරු කාලයෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පසෙක හිඳ විශාලාමහනුවර උග්ග්‍ර ගෘහපතියා සමග (කරණ ලද) සියලු  කථා සල්ලාපය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැළකෙළේය.

§ 6 . ’’යහපති, යහපති, මහණ, යම් සේ  උග්ග ගෘහපතීන් විසින් තොපට විස්තර කරනු ලැබූ එම අසාමාන්යවූ අද්භුතවූ ගුණ අට මම දේශනා කලෙමි. ඒ ගෘහපතියන් ඒ ආශ්චර්ය අසාමාන්‍ය ගුණ අටකින් යුක්ත බව තොප සිහියේ දරත්වා.’’

English Version

AN 05-13 ගිලාන වර්‍ගය

jpg026

§ AN 05-13-01. ගිලානසාලා සූත්‍රය


§ 1. 
’’එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසල් නුවර මහවන වෙහෙරෙහි කූටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ වසන සේක. දිනක්  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් වේලෙහි ඵල සමවතින් නැගී සිටි සේක්, ගිලන්හල යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණි සේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක්තරා දුර්‍වලවූ ගිලන් භික්‍ෂුවක් දුටු සේක්මය. දැක පනවනලද අස්නෙහි වැඩ හිඳ  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට මෙසේ  ආමන්ත්‍රණය කළ සේක.

§ 2. ’’මහණෙනි, රෝගීව ගත සක්තිය  දුර්‍වලවූ  ගිලනක්හු සිතින්,  කරුණු පසක් ගිලිහී නොයාද, ඒ ගැන සිත් මෙහෙයීම  නොහරිද්ද, ඔහු   වැඩි කල් නොගෙවාම නොබෝ කලකින්ම ආශ්‍රවයන් නැසීමෙන් ආශ්‍රව රහිතවූ චිත්ත විමුක්තියටද,    ප්‍රඥා විමුක්තියටද  පැමිණ  මේ ආත්මයෙහිම,  තෙමේම  සිය  විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරන්නේය. (අරහත්වය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි.)
’’කවර පසක්ද යත්?

 • මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව කයෙහි අශුභ අරමුණු අනුව බලමින් වාසය කෙරේද,
 • ආහාරයෙහි පිළිකුල් සංඥා ඇත්තේ වේද, (අහාරයේ පටිකුල සඥා වඩන්නේද,)
 • සියලු ලෝකයෙහි නොඇලුනු සංඥා ඇත්තේද, (සබ්බ ලෝකේ අනභිරත සඥා)
 • සියලු සංස්කාරයන්හි අනිත්‍ය අනුව බලමින් වාසය කෙරේද, (අනිච්ච සඥා) 
 • මොහුගේ මරණ සංඥාව  තමන් කෙරෙහි මනාව එළඹ සිටියාවේද යන පසයි.

’’මහණෙනි, යම් දුර්‍වල ගිලනෙක්  මේ  කරුණු පස නොහරිද්ද, ඔහු  නොබෝ කලකින්ම ආශ්‍රවයන් නැසීමෙන් ආශ්‍රව රහිතවූ චිත්ත විමුක්තියටද, ප්‍රඥා විමුක්තියටද මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරන්නේය.

Devider 1

AN 05-13-02. අජ්ජධත්ත සති සූත්‍රය


’’මහණෙනි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් හෝ භික්‍ෂුණියක් හෝ කරුණු පසක් වඩාද, ඒ කරුණු පස බහුලව භාවිතා  කෙරේද, ඔහුට ඵල දෙක අතුරෙන් එක්තරා ඵලයක් කැමතිවිය යුතුයි. එක්කෝ ඔහු
මේ ආත්මයෙහිම රහත් බව හෝ, උපාදානයන්ගේ ශෙෂවීම ඇති කල්හි අනාගාමී බව හෝ යනුයි.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂූහු සියලු  ධර්‍මයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම පිණිස පවත්නා ප්‍රඥාව පිණිසවූ සිහිය තමන් කෙරෙහිම එළඹ සිටියා වේද,
  [උදය වය ප්‍රඥාව විදර්ශනාවෙන් දැක්ක යුතු දක්නා නිසා අසුභ සඥාව වැඩීම වැනි මීළඟ කාරනා මෙහි ඇතුලත්ව තිබීම සක සහිත බව පුජ්‍ය බෝධි සිය පරිවර්තනයේ සඳහන් කරය. සතිපට්ටන සුත්‍රයේ හැරෙන්නට මේ ලැයිස්තුව වෙනත් කිසිදු සුත්‍රයක දක්නට නොලැබෙන බව උන් වහන්සේ කියයි. ]
 • කයෙහි අසුබ අරමුණු අනුව බලමින් වාසය කෙරේද, 
 • ආහාරයෙහි පිළිකුල් සංඥා ඇත්තේ වේද, 
 • සියලු ලෝකයෙහි නොඇලුනු සංඥා ඇත්තේ වේද, 
 • සියලු සංස්කාරයන්හි අනිත්‍යය අනුව බලමින් වාසය කෙරේද,
  යන පසයි.

’’මහණෙනි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් හෝ භික්‍ෂුණියක් හෝ මේ  කරුණු පස වඩාද,  මේ කරුණු පස බහුලව කෙරේද, ඔහු ට උතුම් මාර්ග ඵලයන් අතුරෙන්   අතුරෙන් එක්තරා ඵලයක්  ලබයි. ඔහු හෝ ඇය මේ ආත්මයෙහිම රහත් බව හෝ, උපාදානයන්ගේ ශෙෂවීම ඇති කල්හි අනාගාමී බව හෝ යනුයි.

Devider 1

AN 05-13-03. දුරුපට්ඨිය ගිලාන සූත්‍රය 

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ ගිලාන වුවෙක් හට තෙම උපස්ථාන කරන්ට පහසු නොවේ. කවර පසකින්ද යත්?

 • ’’ සිය ශරීරයට හා මනසට අහිතවූ කටයුතු කරන්නේ වේද,
 • තමනට හිතවූ දේ පමණ ඉක්මවා ගනීද, මනාප වූ දේ බොහෝ සේ සිතත්ද,
 •  නියම කල  ඖශධ ,  බෙහෙත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද, නොගනියිද, ශෙවනය කරන්නේ නොවේද,
 • ඔහුට ප්‍රතිකාර කරන  වෛද්‍යවරයාට හෝ  ගිලන් උපස්ථායකයාට තත්වූ පරිදි ආබාධය ප්‍රකාශ නොකරන්නේ වේද,  තම ආබාධ අඩුවන බවක් හෝ, වැඩි වන බවක් හෝ නොවෙනස්වන බවක් පවසන්නේ නැත්තේ නම්ද, 
 • ආබාධය නිසා ඇතිවන්නාවූ  තියුණුවූ, රළුවූ, කටුකවූ, ශාරීරික  වේදනා ඉවසා ගන්නට ඔහු අසමත් වේනම්,

 යන පසිනි.
’’මහණෙනි, එම කරුණු පස ඇති  ගිලනාට  උපස්ථාන කරන්ට අපහසු වෙයි.

එසේම මහනෙනි , කරුණු පසකින් යුක්තවූ ගිලානකුට  උපස්ථාන කිරීමට පහසු වේ.
’’කවර පසකින්ද යත්?  

 • සිය ශරීරයට හා මනසට හිත කරවූ  කටයුතු කරන්නේ වේද, සිතන්නේ වේද, 
 • තමනට හිතවූ දේ පවා  පමණ ඉක්මවා නොගනීද, මනාප වූ දේ වුව බොහෝ සේ නොසිතත්ද,
 •  නියම කල  ඖශධ ,  බෙහෙත් ප්‍රතික්ෂේප නොකොට ගනියිද,  භාවිතා  කරන්නේද,
 • ඔහුට ප්‍රතිකාර කරන  වෛද්‍යවරයාට හෝ  ගිලන් උපස්ථායකයාට තත්වූ පරිදි ආබාධය ප්‍රකාශ කරන්නේ ද,  තම ආබාධ අඩුවන බවක් හෝ, වැඩි වන බවක් හෝ නොවෙනස්වන බවක් පවසන්නේ , 
 • ආබාධය නිසා ඇතිවන්නාවූ  තියුණුවූ, රළුවූ, කටුකවූ, ශාරීරික  වේදනා ඉවසා ගන්නට ඔහු සමත් වේ ද ,

යන  පසිනි.
’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ ගිලාන තෙම උපස්ථාන කිරීමට පහසු වේ.

Devider 1

AN 05-13-04. ගිලානුපඨාන සූත්‍රය


’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ  උපස්ථායකයා  ගිලනාට උපස්ථාන කරන්ට සුදුසු නොවේ.
’’කවර පසකින්ද යත්?

 • ඔහු ඖෂධ හෝ ප්‍රතිකාර කරන සැටි නොදන්නේ වේද,
 • රෝගියාට යහපත් දේ,  අයහපත් දේ නොදන්නේ වේද ( එසේ ඔහු ගිලනාට අහිතකර දේ දෙයි, හිතකර දේ නොදෙයි.)
 • තමාට ලැබෙන ලාභය වැටුප ගැන පමණක් සලකා ඔහු ගිලාන උපස්තානයේ යෙදෙයි. ගිලනාට ඇති  මෛත්‍රියක් කරුණාවක් ඔහු සිත නොවේ නම්,
 • ගිලනාගේ සෙම් සොටු, සැරව , මල මුත්‍ර ඉවත් කරන්නට පවිත්‍ර කරන්නට වෙන විට ඒ දැඩි පිළිකුලෙන් කරන්නේ නම්. 
 • හැකි හැම  විටෙක උපදේශයෙන්, දිරි ගැන්වීමෙන්, ගිලනා සතුටු කොට ලීමට සමත් දැහැමි කතා බහෙන් රෝ ගියාට නොසලකයි ද,

යන කරුනු පසිනි  ,

’’මහණෙනි, මේ කරුණු පස සහිත වූ  උපස්ථායකයා  ගිලනාට උපස්ථාන කරන්ට සුදුසු නොවේ.

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ උපස්ථායකයා  ගිලනාට උපස්ථාන කරන්ට සුදුසු වේ.
’’කවර පසකින්ද යත්?

 • ඔහු ඖෂධ හොඳින්හෝ දනී  හඳුනයි.  ප්‍රතිකාර කරන සැටි  මනාව දනී. ,
 • රෝගියාට යහපත් දේ  සහ අයහපත්ය දේ මොනවාදැයි  මනාසේ දන්නේ වේද, 
 • ගිලනාට ඇති  මෛත්‍රියක් කරුණාවක්  පෙරමුණු කොට සලකා මිස  තමාට  ලැබෙන  වැටුප ගැන පමණක් සලකන්නේ  නැතිව  ඔහු ගිලාන උපස්තානයේ යෙදෙයි. 
 • ගිලනාගේ සෙම් සොටු, සැරව , මල මුත්‍ර ඉවත් කරන්නට පවිත්‍ර කරන්නට ඔහු තුල නොසතුටක්වෙ පිළිකුලක්න නොවේ නම්,  
 • හැකි හැම  විටෙක උපදේශයෙන්, දිරි ගැන්වීමෙන්, ගිලනා සතුටු කොට ලීමට සමත් දැහැමි කතා බහෙන් රෝගියාට  ඔහු සලකයි නම් ,

’’මහණෙනි, එම කරුණු පස සහිත වූ  උපස්ථායකයා ම ගිලනාට උපස්ථාන කරන්ට සුදුසු වේ.

Devider 1

AN 05-13-05. පඨම අනායුස්ස ධම්ම සූත්‍රය


’’මහණෙනි, ජවය හා ආයුෂට හිත නොවූ මේ කරුණු පසක් වෙත්.
[ජවය ලෙස හැඳින්වුයේ රෝගී බවෙන් මිදී සුවපත් වීමට අවශ්‍යවන ශාරීරික ශක්තියයි ]
’’කවර පසක්ද යත්,

 • ශරීරයට හා සිතට අහිතකරවූ කටයුතු කරන්නේ වේද,
 • සිතට හිතවූ සිතිවිලි,  ගතට සැප කටයුතු ඇති දේ පමණ ඉක්මවා සිතයිද, කරයිද, 
 • ආහාරයෙහි  රුචියක් නැත්තේ වේද,
 • නොකල්හි  (පිඬු පිණිස) ඇවිදින්නේ වේද, (අකාලචාරි🙂
 • බඹසර  නොරකින්නේ ,
  යන පසයි.

’’මහණෙනි, නිරෝගිවන්නට ඇවැසි ජවයට  ආයුෂට හිත නොවූ  කරුණු පස එසේ  වෙත්.


’’මහණෙනි, ජවයට හා ආයුෂට හිතවූ මේ කරුණු පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්,

 • ශරීරයට හා සිතට හිතකරවූ කටයුතු පමණක්  කරන්නේ වේද,
 • සිතට හිතවූ  ගතට සැප ඇති දේ  පවා පමණ දැන කරයිද, සිතයිද,
 • ආහාරයෙහි  රුචිය ඇත්තේ වේද,
 • පෙරවරුවේ පමණක්  (පිඬු පිණිස) ඇවිදින්නේ වේද, (කාලචාරි🙂
 • බඹසර  රකින්නේ වේද  ,

, යන පසයි.
’’මහණෙනි, ජවයට  ආයුෂට හිතවූ කරුණු පස එසේ වෙති .

Devider 1

AN 05-13-06. දුතිය අනායුස්ස ධම්ම සූත්‍රය’ 2 

 

’’මහණෙනි, ජවය හා ආයුෂට හිත නොවූ මේ කරුණු පසක් වෙත්.
[ජවය ලෙස හැඳින්වුයේ රෝගී බවෙන් මිදී සුවපත් වීමට අවශ්‍යවන ශාරීරික ශක්තියයි ]
’’කවර පසක්ද යත්,

 • ශරීරයට හා සිතට අහිතකරවූ කටයුතු කරන්නේ වේද,
 • සිතට හිතවූ සිතිවිලි,  ගතට සැප කටයුතු ඇති දේ පමණ ඉක්මවා සිතයිද, කරයිද, 
 • ආහාරයෙහි  රුචියක් නැත්තේ වේද,
 • සීලයෙන්  වෙන් වුයේ 
 • දුසිල් පවිටුන් ඇසුරු කරන්නේ වේද 
  යන පසයි.

’’මහණෙනි, නිරෝගිවන්නට ඇවැසි ජවයට  ආයුෂට හිත නොවූ  කරුණු පස එසේ  වෙත්.

’’මහණෙනි, ජවයට හා ආයුෂට හිතවූ  කරුණු පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්,

 • ශරීරයට හා සිතට හිතකරවූ කටයුතු පමණක්  කරන්නේ වේද,
 • සිතට හිතවූ  ගතට සැප ඇති දේ  පවා පමණ දැන කරයිද, සිතයිද,
 • ආහාරයෙහි  රුචිය ඇත්තේ වේද,
 • සීලය රකින්නේ වේද 
 • සුදනන් ඇසුරු කරන්නේ වේද ,

, යන පසයි.
’’මහණෙනි, ජවයට  ආයුෂට හිතවූ කරුණු පස එසේ වෙති .

Devider 1

AN 05-13-07. සංඝපකාසන සූත්‍රය


’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව   සංඝයාගෙන් වෙන්ව, තනිව වාසය කරන්ට සුදුසු නොවේ.
’’කවර පසකින්ද යත්,    මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි

 •  භික්ෂුවක්  තමා ලබන පිරිකර  සිවුරෙන් සතුටු  නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  ඉඳුම් හිටුම් වලින් සතුටු  නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකරෙන් සතුටු  නොවේද,
 • කාම ආරම්මණ  පිළිබඳ සංකල්පනා බහුලකොට සිතෙහි ඇත්තේද,
  යන පසිනි.

’’මහණෙනි, එම කරුණු පසන් යුක්තවූ භික්‍ෂුව  සංඝයාගෙන් වෙන්ව, තනිව වාසය කරන්ට සුදුසු නොවේ.

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ භික්‍ව  සංඝයාගෙන් වෙන්ව, තනිව වාසය කරන්ට සුදුසුය. ’’කවර පසකින්ද යත්,

 •  භික්ෂුවක්  තමා ලබන ඕනෑම පිරිකර  සිවුරෙන් සතුටු  වේද,
 • ලබන්නාවූ  කිසිදු පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු වේද,
 • ලබන්නාවූ  ඕනෑම  ඉඳුම් හිටුම් වලින් සතුටු  වේද,
 • ලබන්නාවූ  ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකරෙන් සතුටු  වේද,
  [අටුවාව තෙ වැදෑරුම් වූ ප්‍රඥා සඳහන් කරයි.
  1. යථා ලාභ සන්තෝස : තමා ලද දේ ගැන සලකා (ලැබූ කෙබඳු වූ පිරිකරක් හෝ වේවා  ලත් බව පමණක් සලකා ඉන් සතුටට පත් වීම.
  2.  යථා බල සන්තෝස : තමහේ හැකියාවට අනුව ඔනාකමට අනුව ලැබූ දෙය සලකා ඉන් සෑහීමට පත් වීම.
  3.
  යථා සාරුප්ප සන්තෝස : තමනට ඇතිවන පමන ගෙන අන් සියල්ල අනුනට දීමෙන් සෑහීමට පත් වීම]
 • නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාවන්  නොහොත් විරාග සංකල්පනා බහුලකොට සිතෙහි ඇත්තේද,
  යන පසිනි.

’’මහණෙනි, එම කරුණු පසින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව  සංඝයාගෙන් වෙන්ව, තනිව වාසය කරන්ට සුදුසු වේ.

Devider 1

AN 05-13-08. සමණ දුක්ඛ සූත්‍රය

’’මහණෙනි,  ශ්‍රමණයන් හට වන්නාවූ  දුක් පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්?

 •  භික්ෂුවක්  තමා ලබන පිරිකර  සිවුරෙන් සතුටු  නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  ඉඳුම් හිටුම් වලින් සතුටු  නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකරෙන් සතුටු  නොවේද,
 • සිය ශ්‍රමණ ජීවිතය ගැන කලකිරීමෙන් නොසතුටුවූයේ වේද,

 යන පසයි.
’’මහණෙනි, මේ  නම් ශ්‍රමණයන්ගේ දුක් පස වෙත්.

’’මහණෙනි,  ශ්‍රමණයන් ලබන්නාවූ  සැප පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • භික්ෂුවක්  තමා ලබන ඕනෑම පිරිකර  සිවුරෙන් සතුටු  වේද,
 • ලබන්නාවූ  කිසිදු පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු වේද,
 • ලබන්නාවූ  ඕනෑම  ඉඳුම් හිටුම් වලින් සතුටු  වේද,
 • ලබන්නාවූ  ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකරෙන් සතුටු  වේද.
 • සිය ශ්‍රමණ ජීවිතය ගැන කැමැත්තෙන්ක සතුටුවූයේ වේද, 

 යන පසයි.
’’මහණෙනි, මේ ශ්‍රමණයන්ගේ සැප පස වෙත්.

Devider 1

AN 05-13-09. පරිකුප්ප සූත්‍රය 

අටුවාව : ” පරිකුප්ප ” යන්න පරණ තුවාලක් වැනි “කෙවෙන්නාවූ”  යන තේරුමක් දෙන බව හඟවයි.  “පරිකුප්පන ස්වභාව පුරාන වණ සදිසා ” බොහෝ විට නොවලහාම නිරයට යවන්නාවූ “ ආනන්තරිය කර්මයන්”  ලෙස දැක් වේ . 

’’මහණෙනි, අපායටම යවන්නාවූ, නිරයටම  පමුණුවන්නාවූ,  පැමිණෙන්නාවූ, කිපෙන ස්වභාව ඇත්තාවූ, පිළියම් නොකට හැක්කාවූ කර්මයෝ  පහක්  වෙත්.
’’කවර පහක් ද  යත්?

 • මවගේ  දිවි තොර කරණ ලද්දේ වේද,
 • පියාගේ දිවි තොර කරණ ලද්දේ වේද,
 • රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ  දිවි තොර කරණ ලද්දේ වේද,
 • දුෂ්ටවූ සිතින් තථාගකයන් වහන්සේගේ ලේ සොලවන ලද්දේ වේද,
 • සංඝයා  භේද කරණ ලද්දේ වේද
  යන පස් ක්‍රියාය .
  ’’මහණෙනි, අපායට යවන්නාවූ, නිරයට පැමිණෙවන්නාවූ, කිපෙන ස්වභාව ඇත්තාවූ, පිළියම් නොකට හැක්කාවූ  පස් කර්මයෝ  ඒ වෙත්.

Devider 1

AN 05-13- 10. පඤ්ච ව්‍යසන සූත්‍රය.

’’මහණෙනි,  විපත් (ව්යාසනයෝ)  පසක් වෙත්.
කවර පසක්ද යත්,

 • ලේ නෑයන් නැතිවීම ආදිය නිසා වන  විපතය,
 • සම්පත් වැනසීම නිසා වන  විපතය,
 • රෝග පීඩා ඇතිවීම නිසා වන  විපතය,
 • ශීලය නැතිවීම නිසා පිරිහීම නිසා වන  විපතය,
  [සීල ව්‍යාසනය යනු පංච සීල යට පටහැනිව කරන ලද ක්‍රියාවක් නිසා]
 • දෘෂ්ටිය පිළිබඳ විපතය,
  [වැරදි දෘෂ්ටියක් ගැනීම නිසා විශේෂයෙන් කර්මය සහ කර්ම ඵල පිලි නොගැනීම නිසා වන ව්‍යාසනය ය. ]
  යන පසයි.

මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ නෑයන් නැසී  යාම නිසා ඒ පිළිබඳ සොවින් ඒ  විපත හේතුකොට ගෙණ හෝ සම්පත් වැනසීම  පිළිබඳ විපතය හෙතුකොට ගෙන හෝ සිය රෝගය ආබාධය  පිළිබඳ සොවින් කෝපයෙන් සිත කෙලෙසා ගෙන හෝ,
’ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි සැප නැත්තාවූ, දුකට පිහිටවූ, විවසව පතිත වන්නාවූ, නරකයෙහි උපදින්නේ නැත. ඒ ව්යාසන අගතිගාමී වන්නට හේතු නොවේ.

’’මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ ශීලය පිරිහීම නිසා , සීලය  පිළිබඳ විපත හේතුකොට ගෙන හෝ දෘෂ්ටිය පිළිබඳ විපත හේතුකොට ගෙන හෝ ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි සැප නැත්තාවූ, දුකට පිහිටවූ, විවසව පතිත වන්නාවූ, නරකයෙහි උපදිත්.

මහණෙනි, ඒ වනාහි විපත් පස වෙත්.

’’මහණෙනි,  සම්පත් පසක්ද වෙත්.
කවර පසක්ද යත්,

 • ඥාති සම්පත්තිය,
 • භොග සම්පත්තිය,
 • ආරෝග්‍ය සම්පත්තිය,
 • ශීල සම්පත්තිය,
 • දෘෂ්ටි සම්පත්තිය
  යන පසයි.

මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ ඤාති සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙණ හෝ, භෝග සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙණ හෝ, ආරෝග්‍ය සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙණ හෝ
’’ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි යහපත් ගති ඇති, පස්කම් සැපයෙන් අග්‍රවූ දිව්‍ය ලෝකයෙහි නූපදිත්.

’’මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ තම තමන්ගේ  ශීල සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙන ,
තමන්ගේ දෘෂ්ටි සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙණ , ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු යහපත් ගති ඇති, පස්කම් සැපයෙන් අග්‍රවූ දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදිත්.

මහණෙනි, මේ  වනාහි සම්පත් පස වෙත්’’ යයි වදාළ සේක.

English Version

KN 05-03 මහා වග්ගය

KN 05-03-01. පබ්බජ්ජා සූත්‍රය

 මනාව දුටුවාවූ මේ අප බුදුරජාණන් වහන්සේ යම්සේ පැවිදිවූසේක්ද
උන්වහන්සේ  කුමක්ය නිසා  පැවිද්ද කැමතිවූසේක්ද
ඒ හේතු කියන්නෙමි.
“  ගිහිගෙයි වාසය කරදර සහිතය, පලිබෝධ   සහිත ය.
ගිහි දිවිය  කෙලෙසුන් උපදින තැන ය ද,
පැවිද්ද අවකාශය මෙන් විවෘත යයි ද
මෙසේ දැක පැවිදිවිය.

“පැවිදිව කයින් පව්කම් දුරුකළේය. වචනයේ වරද අත්හැර ජීවිකාව පිරිසිදු කළේය.
“ගැවසී සිටි උතුම් ලකුණු ඇති බුදුරජතෙම මගධයන්ගේ පිරිව්‍රජ නම් රජගහනුවර පිඬු පිණිස හැසුරුණේය.
“ප්‍රාසාදයෙහි සිටි බිම්බිසාර රජතෙම ලකුනින් යුත් බුදුන් දැක මේ කාරණය කිවේය.
“භවත්නි, මනා රූ ඇති උස මහත ඇති පිරිසිදු ගමනින් සුන්දර මුන්වහන්සේ බලව්. වියදඬු පමණක් බලයි.
“භවත්නි, මනා රූ ඇති උස මහත ඇති පිරිසිදු ගමනින් සුන්දර මුන්වහන්සේ බලව්. වියදඬු පමණක් බලයි.
“යටට හෙලු ඇස් ඇති සිහි ඇති මේ තෙමේ නීචකුලයෙන් පැවිදි වූවෙකු මෙන් නොවේ. මහණතෙම කොහියන්නෙහිදැයි” රාජදූතයෝ දුව බලත්වා
යවන ලද ඒ රාජදූතයෝ “මහණතෙම කොහි යන්නේද, කොහි වසන්නේදැයි” පිටුපසින් දිව්වාහුය.
වසනලද ඉඳුරන්ගේ දොරටු ඇතිව සංවරව ගෙපිළිවෙළින් හැසිරෙමින් යහපත් නුවණැත්තේ සිහි ඇත්තේ වහා පාත්‍රය පිරුණේය.
ඒ මුනිතෙම පිඬු සිඟීමෙහි හැසිර නුවරින් නික්ම මෙහි වාසය වන්නේයයි” පාණ්ඩව පර්වතයට නැංගේය.
ඉක්බිති නැවතීමට පැමිණියාහු දැක ඉන් පසු දූතයෝ ළංවූහ. එක් දූතයෙක් පැමිණ රජහුට දැන්වූයේය.
“මහරජ, මේ භික්ෂුතෙමේ පර්වත ගුහාවෙහි ව්‍යාඝ්‍රයකු මෙන්ද වෘෂභයකු මෙන්ද සිංහයෙකු මෙන්ද පාණ්ඩව පර්වතය ඉදිරියෙහි පර්වත ගුහාවෙහි හුන්නේය.”
දූතයන්ගේ වචනය අසා රජතෙම යහපත් යානාවකින් පාණ්ඩව පර්වතය යම් තැනෙක්හිද එහි ඉක්මනින් ගියේය.
ඒ ක්ෂත්‍රියය තෙමේ යානාවෙන් යා යුතුතාක් ඉන් ගොස් යානාවෙන් බැස පාබල සෙනඟ සමග පයින්ම පැමිණ සමීපයට ගොස් හිඳගත්තේය.
“රජතෙම හිඳ සතුටු විය. ඉක්බිති සිහිකටයුතු කථාවද විය. හෙතෙම කථාව අවසන්කොට මේ කාරණය කීයේය.
“ඔබ තරුණයෙකි. බාල මුල් වයසෙහි සිටියේය. උත්පත්තිය ක්ෂත්‍රියයෙකු වැනිය. වර්ණයෙන් හා උස මහතින් යුක්තය.
“මම වස්තු දෙමි. අංග රක්ෂක භට සමූහයා හොබවමින් හස්ති සමූහයට පෙරටුව යමින් ඒ භොග අනුභව කරනු මැනවි. විචාරණ ලද්දාවූ මට ජාතිය කියව.
“කොසොල් රට පුරාණ සිට පැවත එන ධනයෙන් හා වීර්යයෙන් යුත් හිමාල පර්වත පාර්ශ්වයෙහි ඍජු ජනපද ඇති කොසොල් දනව්වෙහි පුරාණ පාලකවූ රජතෙමේ (මාගේ පියාය.)”
රජ්ජුරුවෙනි, ගොත්‍රයෙන් සූර්යය, ජාතියෙන් ශාක්‍යය, ඒ කුලයෙන් පැවිදිවූයෙමි. කාම වස්තු නොපතන්නෙමි.
“කාම වස්තූන්හි දොෂය දැක නිර්භය වශයෙන් නිවන් දක්නට වෑයම්කිරීම පිණිස යන්නෙමි. මගේ සිත මෙහි ඇලේයයි” කීයේය.

KN 05-03-02. පධාන සූත්‍රය


“නෙරඤ්ජරා නදී තීරයෙහි වීර්ය කරන්නාවූ යොගයන්ගෙන් නිර්භය ස්ථානයට පැමිණීමට ඉතා වීර්යයෙන් ධ්‍යාන කරන ඒ මා කරා “මාරතෙම මෛත්‍රී වචනය කියමින් පැමිණියේය. හෙතෙම’ ඔබ කෙට්ටුවූයේ වෙහි, දුර්වර්ණවූයෙහිද මරණය ඔබ සමීපයෙහිය
ඔබගේ මරණයට කොටස් දහසකි. ජීවිතය එක් කොටසකි. පින්වත ජීවත්වන්න මෙසේ ජීවිතය ශ්‍රෙෂ්ඨය. ජීවත් වෙතොත් පිනුත් කළ හැක
“ඉදින් කලින් කළ බ්‍රහ්මචර්යාවෙහි හැසිරෙන්නාවූ ගිනිදෙවියාටද පුදන්නාවූ ඔබට බොහෝ පින් රැස්වේ. වීර්යයෙන් කුමක් කරන්නේද?
“වීර්ය සඳහා මඟ දුකසේ යායුතුය. දුෂ්කරය, දුකසේ ලැබිය යුතුය.” මාරතෙම මෙසේ ගාථා කියමින් බුදුන් සමීපයෙහි සිටියේය.
එසේ කියන්නාවූ ඒ මාරයාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක. “ප්‍රමාදවූවන්ට නෑකම් ඇති පවිටු මාරයා යම් කරුණකින් මෙහි ආවෙහිද?
“ස්වල්ප මාත්‍රවූද පිනකින් මට ප්‍රයොජනයක් නැත. යම් කෙනෙකුට පිනින් ප්‍රයොජනයක් ඇත්නම් මාරතෙම ඔවුන්ට කියාවා.
“මට ශ්‍රද්ධාවක් ඇත. ඊට වඩා වීර්යයක් ඇත. මට ප්‍රඥාවක් ඇත, මෙසේ ජීවිතයෙහි ආසා නැති මෙබඳු මාගෙන් කිමෙක්ද ජීවත්වීමක් ගැන අසන්නෙහිද?
“මේ වාතය ගංගාවන්ගේ සැඩපහර පවා වියලන්නේය. මෙසේ කාය ජීවිත දෙකෙහි නිරපෙක්ෂ මගේ ලෙය කුමක් හෙයින් නොවියලන්නේද?
“ලෙය වේලෙන කල්හි පිතද සෙමද වේලෙයි, මස ක්ෂයවන කල්හි බොහෝ සෙයින් සිත පහදී. බොහෝ සෙයින් මගේ සිහියද ප්‍රඥාවද සමාධියද සිටියි.
“මෙසේ වාසය කරන්නාවූ මට පැමිණි උතුම් වෙදනාව පිරිසිදුකම බලාපොරොත්තු වන සත්වයා සිත ඒකාන්තයෙන් බලාපොරොත්තු නොවේ.
“මාරය, ඔබගේ පළමුවෙනි සෙනාව වස්තුකාමයන්හි ක්ලෙශකාමයයි. දෙවැන්න යහපතෙහි නොඇලීමය, තුන්වැන්න බඩගින්න හා පිපාසයය. සතරවැන්න සෙවීම් සංඛ්‍යාත තණ්හාවය.
“පස්වැන්න සිත කය දෙකේ නිදිබර ගතිය සවැන්න බියය, සත් වැන්න සැකය, අටවැන්න ගුණමකුකම හා තදගතියයි.
“ලාභය, ගුණකීම, සත්කාරය, බොරුවෙන් ලත් යසයද යම් තමා උසස් කිරීමද, අනුන් ගැරහීමද,
මෝතොමෝ මාරය, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් නසන්නාවූ තොපගේ සෙනාවය. ඒ සේනාව සූරනොවූ තැනැත්තාම නොදිනයි, දිනා සැප ලබයි
“මේ මෘදු තෘෂ්ණා පරිහරණය කරණ මගේ ජීවිතයට නින්දාවේවා. මට යුද්ධයෙහි මරණය ශ්‍රෙෂ්ඨය, ඉදින් ජීවත් වූයේ නම් පැරදුනාක්මෙනි.
“තොපගේ සෙනාවට අසුවූ ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ මෙහි මනුෂ්‍යයන් වශයෙන් පෙනී නොසිටිත්. මනා ව්‍රත ඇත්තේ යමකින් යත් නම් ඒ මාර්ගය නොදනිත්.
“හාත්පස වාහනය පිට නැගි මාරයා සහිත සෙනාව දැක යුද්ධයට ඉදිරියෙහි යමි. මා සිටි තැනින් නොසෙලවූයේය.
“අමු මැටි බඳුනක් ගලෙන් මෙන් දෙවියන් සහිත ලොකයා මේ සේනාව මැඩ නොපවත්වයිද, ඔවුන් නුවණින් යටපත් කරමි.
“මිච්ඡා සංකප්පය වසඟ කොට සිහිය මොනවට පිහිටුවා බොහෝ ශ්‍රාවකයන් හික්මවමින් රටින් රට හැසුරුනෙමි.
“අප්‍රමාදවූ කාය ජිවිත දෙකෙහි ආලය නැති මගේ අනුශාසනාව කරන්නාවූ ඔව්හු යම් තැනකට ගොස් ශොක නොකරත්ද නිදුකින් යත්.
“සත්වසක් පියෙන් පිය බුදුන් පිටිපස ලුහුබැන්දෙම්” සිහිය ඇති බුදුන්ගේ දොෂයක් නොදැක්කෙමි.
“මෙදවර්ණ ගලක කවුඩු තෙම හොටින් කොටා හාත්පසින් ගියේ යම්සේද මෘදුබව දකිම් මුත් ආශ්වාදයක් නැතැයි කලකිරී පහව ගියේද
“සැපයක් නොලැබ, කපුටා ගියේ යම්සේද ශෛලයට පැමිණි කවුඩා මෙන් ගෞතමයන් ගෙන් කලකිරී ගියේය.
“ශොකයෙන් මඩනාලද ඔහුගේ කිසිල්ලෙන් වීනාව බිම වැටුනේය. ඉන් සිත නරක්වූ මාරතෙම එහිම අතුරුදහන් විය.”

KN 05-03-03 සුභාෂිත සූත්‍රය.